Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brinkhorst wil af van ruimen stalgenoten BSE-rund

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Dossier BSE

Brinkhorst wil af van ruimen stalgenoten BSE-rund

22 februari 2002 - Minister Brinkhorst van LNV is van plan om in bilateraal en in Europees verband stappen te nemen ter voorkoming van het onnodig doden van gezonde dieren. Mede aanleiding hiervoor is een geval van BSE in Barneveld. Omdat het zieke rund nog maar kort op het bedrijf aanwezig is, is het doden van andere aanwezige runderen uit overweging van voedselveiligheid niet nodig, evenmin als om veterinaire redenen.

Sinds 1 juli 2001 bestaat op grond van een EU-verordening (999/2001/EG) de mogelijkheid om in geval van BSE niet het hele bedrijf waarvan het BSE dier afkomstig was te ruimen, maar het ruimen te beperken tot dieren met een verhoogd risico op BSE. Tot deze groep dieren behoren de nakomelingen van het BSE-rund die jonger zijn dan 2 jaar, het voedercohort en het geboortecohort van het BSE-rund. De veehouder heeft de mogelijkheid om te beslissen om wél de overige runderen op zijn bedrijf te laten ruimen, als hij van mening is dat gedeeltelijke ruiming tot een onaanvaardbare beperking van zijn bedrijfsvoering zou leiden. De veehouder zal dan op de gebruikelijke manier schadeloos worden gesteld. Tot nu toe kiezen veehouders steevast voor het ruimen van het hele bedrijf. Bij gedeeltelijke ruiming ontstaat namelijk een belangrijk exportprobleem. Een aantal landen (o.a.Argentinië, Rusland, Chili en Egypte, Algerije en Marokko) eist voor de import van zuivelproducten, rundvlees, sperma, etc, een verklaring dat het bedrijf waar het product van afkomstig is, een aantal jaren BSE vrij is. De RVV kan een dergelijke verklaring niet afgeven als alleen voeder- en geboortecohort worden vernietigd. Zonder een dergelijke verklaring is de export naar derde landen niet meer mogelijk. Brinkhorst zal contact opnemen met zijn collega's in Frankrijk en Ierland, landen met een vergelijkbare problematiek. Daarnaast wil hij in Europees verband bekijken of er oplossingen voorhanden zijn.

BSE geval in Barneveld
Gisteren is bij een koe op een bedrijf in Barneveld Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Deze besmetting is het tweeëndertigste geval in Nederland sinds 1997 en het vierde geval in 2002. De koe, Rozalien 279, geboren op 20-08-1996, is op 14 februari door de veehouder aangeboden voor de slacht, waar de snelle BSE-test een positief resultaat opleverde. Daarop is een onderzoek ter bevestiging van de uitslag van de snelle test ingezet. Op 21 februari bleek ook deze tot een positief resultaat te leiden. Bij geen van de 55 andere runderen op het bedrijf zijn verschijnselen van BSE aangetroffen.
Zoals gebruikelijk wordt een onderzoek ingesteld naar het veevoer, met name naar het voer gegeten in de eerste levensmaanden door de zieke koe. De runderen op het bedrijf worden geruimd. Ook alle dieren met een verhoogd BSE-risico afkomstig van dit bedrijf die inmiddels op andere bedrijven verblijven, worden getraceerd en geruimd.

Voetnoot:
(Geboortecohort: de runderen die in dezelfde periode zijn geboren op het bedrijf waar het zieke rund is geboren
Voedercohort: de runderen die tijdens het eerste levensjaar tezamen met het rund met BSE zijn opgefokt en mogelijk hetzelfde voeder hebben gehad als het zieke rund)

Pers


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie