Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraken van de Minister President

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken

Korte toespraak minister-president W. Kok bij de inontvangstneming Memorandum van de G21 voor de kabinetsformatie op de landelijke GSB-manifestatie, 21 februari 2001 in Enschede

Dames en heren,

Ik heb opnieuw, net als vier jaar geleden, graag gehoor gegeven aan de uitnodiging om vandaag ­ samen met de minister voor het grotestedenbeleid - een deel van deze landelijke manifestatie over het grotestedenbeleid bij te wonen en ik wil graag enkele opmerkingen maken naar aanleiding van het memorandum dat de burgemeester van Den Bosch, de heer Rombouts, mij zojuist namens de G21 heeft aangeboden.

Het is inmiddels een goede traditie aan het worden: De aanbieding van een memorandum dat zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming als bij de kabinetsformatie en in de aanloop daar naartoe een belangrijke rol kan spelen.

Het memorandum "Ruimte maken voor resultaat" zal ongetwijfeld óók in politiek Den Haag zijn weg weten te vinden en bijdragen aan het scherpen van de meningsvorming.
- 2 -
Zonder op de beslissingen bij de kabinetsformatie vooruit te lopen is wel duidelijk dat er alle reden is om de geconcentreerde inspanning gericht op de grote en grotere steden voort te zetten, ook omdat er economisch harder aan getrokken moet worden dan we de laatste jaren gewend waren geraakt.

Wij zijn een heel eind op streek; het gaat beter in de steden, maar er liggen nog steeds kansen en mogelijkheden die er om vragen óók benut te worden.
Er is nog veel werk te doen om de steden - in uw woorden - terug te brengen op de plaats waar ze thuis horen: in de frontlinie van economische en sociale vooruitgang, in een kwalitatief hoogwaardige fysieke omgeving en met een bruisend cultureel klimaat.
Plaatsen waar energie, creativiteit en vernieuwing samenvallen.

Terugkijken op tweemaal vier jaar grotestedenbeleid levert
- gelukkig - een overwegend positief beeld op. We zijn aantoonbaar op de goede weg. Mogelijkheden en kansen zijn aangegrepen voor duurzame economische en sociale versterking. Veel van de ontstane achterstanden zijn voortvarend aangepakt.
- 3 -
De steden zijn met een indrukwekkende inhaalrace bezig. Iedere stad kent zijn geslaagde praktijkvoorbeelden. De werkloosheid is in de steden sneller dan gemiddeld gedaald. Het aantal startende ondernemers ligt hoog, zeker in de vier grootste steden.
Dat is positief.
Want werk is en blijft de hoofdroute voor individuele ontplooiing en brede maatschappelijke participatie.

Natuurlijk hadden we de economische wind in de rug. Maar het is óók en vooral dankzij de inspanning van velen dat de vruchten daarvan in ruime mate - en beter gespreid dan voorheen - in de steden zijn terechtgekomen.

De grote uitdaging voor de komende periode - zeker onder een wat minder gunstig economisch gesternte dan we gewend waren - is vast te houden wat goed gaat en beter te doen wat beter kan.

Het memorandum bevat, ik spreek met enige voorkennis, in de ogen van het kabinet waardevolle bouwstenen voor waar mogelijk een verdere verbetering van het grotestedenbeleid.
- 4 -
Gevoegd bij de bevindingen van de zelfanalyses en visitaties aan gemeente- én aan Rijkszijde liggen er opnieuw de nodige documenten op tafel om tot een stevige beleidsagenda voor de komende jaren te komen, in de steden en voor het Rijk.

Waar gaat het dan in het bijzonder om. Ik noem een aantal elementen:

We hebben geleerd ­ heel belangrijk - te onderkennen dat economische kracht en ruimtelijke en sociale kwaliteit twee kanten van dezelfde medaille zijn; duurzaam vitale steden hebben allebei nodig.
Maar we hebben óók moeten ervaren dat vooral de sociale vraagstukken waar we voor staan, soms nog bijzonder groot zijn.

Vanuit het kabinet zullen we er daarom voor moeten zorgdragen dat gemeenten nóg beter in staat worden gesteld de regie te voeren voor een goed en samenhangend sociaal beleid op lokaal niveau.
Voorkómen is beter dan genezen. Een sluitende aanpak voor jeugdigen levert daaraan een belangrijke bijdrage. Voorrang daarbij voor integratie, jeugdzorg scholing.
- 5 -
En vooral veel aandacht voor het voorkómen van afglijden tot crimineel gedrag en voor een goede toegeleiding tot de arbeidsmarkt.

Een goede leefomgeving is in de eerste plaats een veilige leefomgeving; in huis en op straat. Een keer ten goede ligt ­ dankzij een integraal veiligheidsbeleid met een uitbreiding van de politiesterkte, justitie in de wijk en meer aandacht voor handhaving - ook hier binnen bereik. We zullen samen moeten zoeken naar wegen en mogelijkheden om aan de verbetering van de veiligheid en de noodzakelijke handhaving van regels nóg beter vorm te geven, ook door te leren van elkáárs ervaringen.

De gebeurtenissen na 11 september hebben geleerd hoe belangrijk het is het gesprek mét elkaar in plaats van óver elkaar te voeren, mét elkaar te leven en niet lángs elkaar heen.

Omdat een absoluut en relatief groot deel van de etnische minderheden en de nieuwkomers in de grote steden woont, is grotere nadruk op integratie en participatie nodig. Het grotestedenbeleid kan daarbij dienen als voertuig voor de structurele inbedding van het beleid ten aanzien van inburgering en van participatie en integratie.
- 6 -
We zullen als Rijk en als gemeenten steeds scherp voor ogen moeten hebben en ook aangeven wát we willen bereiken; duidelijk zijn in de beleidsrichting die ons voor ogen staat, de resultaten die we willen bereiken èn de ruimte die we elkaar ­ kabinet en medeoverheden ­ en andere maatschappelijke organisaties en instellingen bij de realisatie hiervan toekennen. Hierbij past vanzelfsprekend ook rekenschap vragen en zelf afleggen.
U herkent hierin de 4R's van de kabinetsverkenningen.

Van het kabinet mag en moet u zelfs ­ op hoofdlijnen ­ duidelijke en consistente beleidskaders verwachten. Kaders die ruimte bieden voor voldoende gemeentelijke selectiviteit en differentiatie nodig om in te kunnen spelen op de eigen plaatselijke situatie en sterke en zwakke kanten per stad. Aan u is dan de taak die ruimte goed te vullen.

Een belangrijke les uit de afgelopen periode is dat we er nog beter in moeten slagen om tussen de wijk- en buurtaanpak, de schaal van de stad en het regionale niveau tot de gewenste inhoudelijke afstemming te komen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en stedelijke vernieuwing.
- 7 -
De afgelopen jaren is bijvoorbeeld in de sfeer van bereikbaarheid ­ niet altijd onder de vlag van het grotestedenbeleid, maar wel ­ in samenspraak met gemeenten en regio's al veel aan gedaan.

Op die ingeslagen weg zal moeten worden voortgegaan, waarbij het inderdaad de uitdaging is om tot nóg betere afstemming te komen.
Ik onderstreep dat het grotestedenbeleid alleen een succes kan blijven als we het samen blijven doen, Rijk, gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en organisaties en betrokken burgers.
Met een open houding en de bereidheid naar elkaar te luisteren en mét elkaar en ván elkaar te leren.


* * * * * * *reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...