Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Triple P, cijfers vierde kwartaal 2001 en het jaar 2001

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

TRIPLE P N.V.

Triple P: cijfers vierde kwartaal 2001 en het jaar 2001

FOR IMMEDIATE RELEASE

Investor Relations
contacts
Jan Bruinenberg/Peter van den
Oord
(31) 347.353.230/ (31) 347.353.204
Jbruinenberg@triple-p.nl
Poord@triple-p.nl

Hoofdpunten vierde kwartaal en het jaar 2001


- Netto jaarwinst van te continueren bedrijfsonderdelen in 2001 daalt met 10% naar EUR 4,2 miljoen als gevolg van lagere investeringsbereidheid in de markt;


- Nettowinst van te continueren bedrijfsonderdelen vierde kwartaal 2001 bedraagt EUR 1,4 miljoen;


- Belgische dochteronderneming verkocht in februari 2002 na besluit in december 2001 de financiering te stoppen.

Vianen, 22 februari 2002 - Triple P N.V. (NASDAQ SCM: TPPP) rapporteert vandaag de financiële resultaten over het vierde kwartaal alsmede het jaar 2001.

Algemeen

In 2001 werd een algemene teruggang van de Nederlandse economie merkbaar. In het algemeen daalde de winstgevendheid van bedrijven waardoor de investeringsbereidheid afnam. Hiermee daalde ook de vraag naar ICT-infrastructuur oplossingen (systemen en diensten). Vanaf het tweede kwartaal werd deze trend duidelijk merkbaar in een daling van het aantal omvangrijke ICT-infrastructuur projecten en de hieraan gerelateerde omzet van systemen en diensten. Als gevolg hiervan daalde de omzet van Triple P N.V. in 2001 met 9% naar EUR 110,9 miljoen ten opzichte van EUR 122,4 miljoen in 2000.

Het operationeel resultaat van te continueren bedrijfsonderdelen in 2001 bedroeg EUR 4,5 miljoen ten opzichte van EUR 5,3 miljoen in 2000. De nettowinst van te continueren bedrijfsonderdelen in 2001 daalde met 10% naar EUR 4,2 miljoen ten opzichte van EUR 4,7 miljoen in 2000.

In december 2001 heeft Triple P N.V. besloten de financiering van de verliesgevende dochter, Triple P Belgium NV/SA, te staken. Het verlies in 2001 en het verwachte toekomstige verlies voor 2002 heeft de directie hiertoe doen besluiten. Inmiddels is in februari 2002 de onderneming verkocht. Dit is de aanleiding geweest om de resultaten van de Belgische dochteronderneming te verantwoorden als resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen. In het vierde kwartaal van 2001 werd onder resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen een voorziening getroffen van EUR 0,6 miljoen voor het afstoten van de Belgische dochteronderneming. De Belgische dochteronderneming rapporteerde over 2001 een omzet van EUR 8,0 miljoen met een nettoverlies van EUR 0,4 miljoen. Per ultimo 2001 werkten er 57 medewerkers.

De nettowinst van Triple P N.V. in 2001 bedroeg EUR 3,2 miljoen ten opzichte van EUR 5,1 miljoen in 2000. Na aftrek van preferent dividend (in 2001, EUR 0,6 miljoen en in 2000, EUR 1,0 miljoen) alsmede de eenmalige intrekkingspremie (in 2001, EUR 0,45 miljoen) bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders EUR 2,2 miljoen in 2001 ten opzichte van EUR 4,1 miljoen in 2000.

De positieve cashflow in 2001 bedroeg EUR 4,2 miljoen na eliminatie van de negatieve cashflow verbandhoudende met de financiële herstructurering en dividend ten bedrage van EUR 12,8 miljoen. Het kasoverschot per 31 december 2001 bedroeg EUR 1,1 miljoen ten opzichte van een kasoverschot per 31 december 2000 van EUR 9,7 miljoen. Zoals eerder bekend gemaakt heeft Triple P N.V. op 1 augustus 2001 alle op dat moment uitstaande 24 miljoen cumulatief preferente aandelen ingetrokken tegen betaling van EUR 11,8 miljoen: EUR 10,9 miljoen gestorte waarde, EUR 0,45 intrekkingspremie en EUR 0,45 voor de calloptie. Hiermee is de verplichting om jaarlijks EUR 1,0 miljoen preferent dividend te betalen verdwenen en heeft de onderneming een normale financieringsstructuur gekregen. Triple P N.V. financierde deze intrekking uit eigen kasmiddelen en uit beschikbare kredietfaciliteit.

Voor 2002 houden wij rekening met een aanhoudende terughoudendheid ten aanzien van ICT investeringen. Het intrekken van de preferente aandelen en het verkopen van de Belgische dochter zullen in 2002 een positief effect hebben op de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders. Triple P N.V. zal zich verder blijven richten op winstgevende autonome groei van de core-business, het leveren en beheren van ICT-infrastructuren in Nederland.

Vergelijking van operationele resultaten - vierde kwartaal 2001 met vierde kwartaal 2000

Omzet
De omzet in het vierde kwartaal bedroeg EUR 34,6 miljoen in 2001 ten opzichte van EUR 39,9 miljoen in 2000. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal omvangrijke ICT-infrastructuur projecten als gevolg van een aanhoudend lagere vraag naar ICT-infrastructuur oplossingen (systemen en diensten). Hierdoor daalde de aan deze projecten gerelateerde omzet van systemen en diensten. De omzet daalde met EUR 5,3 miljoen: systemen EUR 4,0 miljoen en diensten EUR 1,3 miljoen.

Brutomarge
Ondanks de daling van de omzet in het vierde kwartaal van 2001 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2000 bleef de brutomarge in diezelfde perioden nagenoeg gelijk op 15,3%. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de onderneming erin is geslaagd de daling van de kosten van de afdeling operations, met name de kosten van vast en tijdelijk personeel, gelijke trend te laten houden met de daling van de omzet van diensten.

Verkoop- en marketingkosten
De verkoop- en marketingkosten in het vierde kwartaal daalden licht van EUR 2,4 miljoen in 2000 naar EUR 2,3 miljoen in 2001. Als percentage van de omzet stegen de verkoop- en marketingkosten van 5,9% in 2000 naar 6,7% in 2001.

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
De onderzoeks- en ontwikkelingskosten in het vierde kwartaal daalden licht van EUR 0,1 miljoen in 2000 naar nihil in 2001 als gevolg van de gewijzigde strategie in de divisie Software & Systems Integration waarbij geen software meer wordt ontwikkeld voor eigen rekening en risico.

Algemene kosten
De algemene kosten in het vierde kwartaal stegen licht van EUR 1,3 miljoen in 2000 naar EUR 1,4 miljoen in 2001. Als percentage van de omzet stegen de algemene kosten van 3,3% in 2000 naar 4,1% in 2001.

Operationeel resultaat van te continueren bedrijfsonderdelen Het operationeel resultaat van te continueren bedrijfsonderdelen in het vierde kwartaal daalde van EUR 2,3 miljoen in 2000 naar EUR 1,6 miljoen in 2001. De daling van de omzet van EUR 5,3 miljoen met een gelijkblijvende brutomarge van 15,3% heeft geresulteerd in een daling van de brutowinst van EUR 0,7 miljoen. De operationele kosten bleven gelijk.

Overige kosten
De overige kosten in het vierde kwartaal stegen licht van nihil in 2000 naar EUR 0,1 miljoen in 2001 als gevolg van hogere rente kosten en hogere koersverliezen.

Vennootschapsbelasting
Vanwege het feit dat de onderneming beschikt over voldoende fiscaal compensabele verliezen is geen voorziening voor vennootschapsbelasting opgenomen in het vierde kwartaal van zowel 2000 als 2001. Per 31 december 2000 beschikte de onderneming over ongeveer EUR 23,7 miljoen aan fiscaal compensabele verliezen.

Niet te continueren bedrijfsonderdelen
In december 2001 heeft Triple P N.V. besloten de financiering van de verliesgevende dochter, Triple P Belgium NV/SA, te staken. Het verlies in 2001 en het verwachte toekomstige verlies voor 2002 heeft de directie hiertoe doen besluiten. Inmiddels is in februari 2002 de onderneming verkocht. Dit is de aanleiding geweest om de resultaten van de Belgische dochteronderneming te verantwoorden als resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen. In het vierde kwartaal van 2001 werd onder resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen een voorziening getroffen van EUR 0,6 miljoen voor het afstoten van de Belgische dochteronderneming. De Belgische dochteronderneming rapporteerde over 2001 een omzet van EUR 8,0 miljoen met een nettoverlies van EUR 0,4 miljoen. Per ultimo 2001 werkten er 57 medewerkers.

Netto winst
De nettowinst in het vierde kwartaal daalde van EUR 2,5 miljoen in 2000 naar EUR 0,6 miljoen in 2001. De nettowinst van te continueren bedrijfsonderdelen daalde met EUR 0,9 miljoen en de nettowinst van niet te continueren bedrijfsonderdelen daalde met EUR 1,0 miljoen hetgeen ertoe heeft geleid dat de nettowinst met EUR 1,9 miljoen is gedaald.

Balans
Het eigen vermogen daalde van EUR 12,6 miljoen of 31.5% van het totale vermogen per 31 december 2000 naar EUR 3,5 miljoen of 12.5% van het totale vermogen per 31 december 2001. De daling van het eigen vermogen is het gevolg van de volledige intrekking op 1 augustus 2001 van alle op dat moment uitstaande 24 miljoen cumulatief preferente aandelen tegen betaling van EUR 11,8 miljoen: EUR 10,9 miljoen gestorte waarde, EUR 0,45 intrekkingspremie en EUR 0,45 voor de calloptie. Bovendien zijn hiermee de bijbehorende stemrechten en het onderpand (call-optie) op de belangrijkste dochteronderneming geëlimineerd. De onderneming financierde deze intrekking uit eigen kasmiddelen en uit de beschikbare kredietfaciliteit. Per 31 december 2001 bedroeg het kasoverschot EUR 1,1 miljoen en de beschikbare kredietfaciliteit ongeveer EUR 10 miljoen.

Triple P is een vooraanstaand leverancier van ICT-infrastructuren en diensten in de mid- en grootzakelijke markt in Nederland. Triple P voorziet haar klanten van infrastructuur gerelateerde oplossingen en beheer. Deze oplossingen en diensten bevatten IT-consultancy, project management en implementatie diensten, operationeel beheer- en onderhouds-diensten. Binnen deze oplossingen maken wij gebruik van de bewezen producten van Compaq, Toshiba, Sun, HP, Cisco, Nortel, IBM, Tivoli, Microsoft, Oracle en Citrix. Op 31 december 2001 had de onderneming 460 medewerkers in dienst.

Deze publicatie bevat een aantal gegevens die betrekking hebben op de toekomst. Deze zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen. De daadwerkelijke resultaten kunnen hiervan afwijken als gevolg van een aantal factoren waaronder maar niet beperkt tot: de totale ICT-uitgaven en vraag naar ICT-diensten in Nederland; het moment waarop belangrijke orders worden geplaatst; het vermogen gekwalificeerd personeel in te huren, op te leiden en te behouden en hevige concurrentie. Zie voor een nadere toelichting op deze risico's en onzekerheden de documenten die Triple P heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, met name het meest recente jaarverslag op formulier 20-F.

Note voor de redactie: De consolidated Belance Sheets en de consolidated Statements of Operations staan op de website: www.triple-p.com

Triple P N.V. www.triple-p.com
Postbus 245 Phone: +31 347 353650 4130 EE VIANEN Fax: +31 347 353666
The Netherlands

22 feb 02 15:06

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...