Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Triple P, cijfers vierde kwartaal 2001 en het jaar 2001

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

TRIPLE P N.V.

Triple P: cijfers vierde kwartaal 2001 en het jaar 2001

FOR IMMEDIATE RELEASE

Investor Relations
contacts
Jan Bruinenberg/Peter van den
Oord
(31) 347.353.230/ (31) 347.353.204
Jbruinenberg@triple-p.nl
Poord@triple-p.nl

Hoofdpunten vierde kwartaal en het jaar 2001


- Netto jaarwinst van te continueren bedrijfsonderdelen in 2001 daalt met 10% naar EUR 4,2 miljoen als gevolg van lagere investeringsbereidheid in de markt;


- Nettowinst van te continueren bedrijfsonderdelen vierde kwartaal 2001 bedraagt EUR 1,4 miljoen;


- Belgische dochteronderneming verkocht in februari 2002 na besluit in december 2001 de financiering te stoppen.

Vianen, 22 februari 2002 - Triple P N.V. (NASDAQ SCM: TPPP) rapporteert vandaag de financiële resultaten over het vierde kwartaal alsmede het jaar 2001.

Algemeen

In 2001 werd een algemene teruggang van de Nederlandse economie merkbaar. In het algemeen daalde de winstgevendheid van bedrijven waardoor de investeringsbereidheid afnam. Hiermee daalde ook de vraag naar ICT-infrastructuur oplossingen (systemen en diensten). Vanaf het tweede kwartaal werd deze trend duidelijk merkbaar in een daling van het aantal omvangrijke ICT-infrastructuur projecten en de hieraan gerelateerde omzet van systemen en diensten. Als gevolg hiervan daalde de omzet van Triple P N.V. in 2001 met 9% naar EUR 110,9 miljoen ten opzichte van EUR 122,4 miljoen in 2000.

Het operationeel resultaat van te continueren bedrijfsonderdelen in 2001 bedroeg EUR 4,5 miljoen ten opzichte van EUR 5,3 miljoen in 2000. De nettowinst van te continueren bedrijfsonderdelen in 2001 daalde met 10% naar EUR 4,2 miljoen ten opzichte van EUR 4,7 miljoen in 2000.

In december 2001 heeft Triple P N.V. besloten de financiering van de verliesgevende dochter, Triple P Belgium NV/SA, te staken. Het verlies in 2001 en het verwachte toekomstige verlies voor 2002 heeft de directie hiertoe doen besluiten. Inmiddels is in februari 2002 de onderneming verkocht. Dit is de aanleiding geweest om de resultaten van de Belgische dochteronderneming te verantwoorden als resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen. In het vierde kwartaal van 2001 werd onder resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen een voorziening getroffen van EUR 0,6 miljoen voor het afstoten van de Belgische dochteronderneming. De Belgische dochteronderneming rapporteerde over 2001 een omzet van EUR 8,0 miljoen met een nettoverlies van EUR 0,4 miljoen. Per ultimo 2001 werkten er 57 medewerkers.

De nettowinst van Triple P N.V. in 2001 bedroeg EUR 3,2 miljoen ten opzichte van EUR 5,1 miljoen in 2000. Na aftrek van preferent dividend (in 2001, EUR 0,6 miljoen en in 2000, EUR 1,0 miljoen) alsmede de eenmalige intrekkingspremie (in 2001, EUR 0,45 miljoen) bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders EUR 2,2 miljoen in 2001 ten opzichte van EUR 4,1 miljoen in 2000.

De positieve cashflow in 2001 bedroeg EUR 4,2 miljoen na eliminatie van de negatieve cashflow verbandhoudende met de financiële herstructurering en dividend ten bedrage van EUR 12,8 miljoen. Het kasoverschot per 31 december 2001 bedroeg EUR 1,1 miljoen ten opzichte van een kasoverschot per 31 december 2000 van EUR 9,7 miljoen. Zoals eerder bekend gemaakt heeft Triple P N.V. op 1 augustus 2001 alle op dat moment uitstaande 24 miljoen cumulatief preferente aandelen ingetrokken tegen betaling van EUR 11,8 miljoen: EUR 10,9 miljoen gestorte waarde, EUR 0,45 intrekkingspremie en EUR 0,45 voor de calloptie. Hiermee is de verplichting om jaarlijks EUR 1,0 miljoen preferent dividend te betalen verdwenen en heeft de onderneming een normale financieringsstructuur gekregen. Triple P N.V. financierde deze intrekking uit eigen kasmiddelen en uit beschikbare kredietfaciliteit.

Voor 2002 houden wij rekening met een aanhoudende terughoudendheid ten aanzien van ICT investeringen. Het intrekken van de preferente aandelen en het verkopen van de Belgische dochter zullen in 2002 een positief effect hebben op de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders. Triple P N.V. zal zich verder blijven richten op winstgevende autonome groei van de core-business, het leveren en beheren van ICT-infrastructuren in Nederland.

Vergelijking van operationele resultaten - vierde kwartaal 2001 met vierde kwartaal 2000

Omzet
De omzet in het vierde kwartaal bedroeg EUR 34,6 miljoen in 2001 ten opzichte van EUR 39,9 miljoen in 2000. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal omvangrijke ICT-infrastructuur projecten als gevolg van een aanhoudend lagere vraag naar ICT-infrastructuur oplossingen (systemen en diensten). Hierdoor daalde de aan deze projecten gerelateerde omzet van systemen en diensten. De omzet daalde met EUR 5,3 miljoen: systemen EUR 4,0 miljoen en diensten EUR 1,3 miljoen.

Brutomarge
Ondanks de daling van de omzet in het vierde kwartaal van 2001 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2000 bleef de brutomarge in diezelfde perioden nagenoeg gelijk op 15,3%. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de onderneming erin is geslaagd de daling van de kosten van de afdeling operations, met name de kosten van vast en tijdelijk personeel, gelijke trend te laten houden met de daling van de omzet van diensten.

Verkoop- en marketingkosten
De verkoop- en marketingkosten in het vierde kwartaal daalden licht van EUR 2,4 miljoen in 2000 naar EUR 2,3 miljoen in 2001. Als percentage van de omzet stegen de verkoop- en marketingkosten van 5,9% in 2000 naar 6,7% in 2001.

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
De onderzoeks- en ontwikkelingskosten in het vierde kwartaal daalden licht van EUR 0,1 miljoen in 2000 naar nihil in 2001 als gevolg van de gewijzigde strategie in de divisie Software & Systems Integration waarbij geen software meer wordt ontwikkeld voor eigen rekening en risico.

Algemene kosten
De algemene kosten in het vierde kwartaal stegen licht van EUR 1,3 miljoen in 2000 naar EUR 1,4 miljoen in 2001. Als percentage van de omzet stegen de algemene kosten van 3,3% in 2000 naar 4,1% in 2001.

Operationeel resultaat van te continueren bedrijfsonderdelen Het operationeel resultaat van te continueren bedrijfsonderdelen in het vierde kwartaal daalde van EUR 2,3 miljoen in 2000 naar EUR 1,6 miljoen in 2001. De daling van de omzet van EUR 5,3 miljoen met een gelijkblijvende brutomarge van 15,3% heeft geresulteerd in een daling van de brutowinst van EUR 0,7 miljoen. De operationele kosten bleven gelijk.

Overige kosten
De overige kosten in het vierde kwartaal stegen licht van nihil in 2000 naar EUR 0,1 miljoen in 2001 als gevolg van hogere rente kosten en hogere koersverliezen.

Vennootschapsbelasting
Vanwege het feit dat de onderneming beschikt over voldoende fiscaal compensabele verliezen is geen voorziening voor vennootschapsbelasting opgenomen in het vierde kwartaal van zowel 2000 als 2001. Per 31 december 2000 beschikte de onderneming over ongeveer EUR 23,7 miljoen aan fiscaal compensabele verliezen.

Niet te continueren bedrijfsonderdelen
In december 2001 heeft Triple P N.V. besloten de financiering van de verliesgevende dochter, Triple P Belgium NV/SA, te staken. Het verlies in 2001 en het verwachte toekomstige verlies voor 2002 heeft de directie hiertoe doen besluiten. Inmiddels is in februari 2002 de onderneming verkocht. Dit is de aanleiding geweest om de resultaten van de Belgische dochteronderneming te verantwoorden als resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen. In het vierde kwartaal van 2001 werd onder resultaat van niet te continueren bedrijfsonderdelen een voorziening getroffen van EUR 0,6 miljoen voor het afstoten van de Belgische dochteronderneming. De Belgische dochteronderneming rapporteerde over 2001 een omzet van EUR 8,0 miljoen met een nettoverlies van EUR 0,4 miljoen. Per ultimo 2001 werkten er 57 medewerkers.

Netto winst
De nettowinst in het vierde kwartaal daalde van EUR 2,5 miljoen in 2000 naar EUR 0,6 miljoen in 2001. De nettowinst van te continueren bedrijfsonderdelen daalde met EUR 0,9 miljoen en de nettowinst van niet te continueren bedrijfsonderdelen daalde met EUR 1,0 miljoen hetgeen ertoe heeft geleid dat de nettowinst met EUR 1,9 miljoen is gedaald.

Balans
Het eigen vermogen daalde van EUR 12,6 miljoen of 31.5% van het totale vermogen per 31 december 2000 naar EUR 3,5 miljoen of 12.5% van het totale vermogen per 31 december 2001. De daling van het eigen vermogen is het gevolg van de volledige intrekking op 1 augustus 2001 van alle op dat moment uitstaande 24 miljoen cumulatief preferente aandelen tegen betaling van EUR 11,8 miljoen: EUR 10,9 miljoen gestorte waarde, EUR 0,45 intrekkingspremie en EUR 0,45 voor de calloptie. Bovendien zijn hiermee de bijbehorende stemrechten en het onderpand (call-optie) op de belangrijkste dochteronderneming geëlimineerd. De onderneming financierde deze intrekking uit eigen kasmiddelen en uit de beschikbare kredietfaciliteit. Per 31 december 2001 bedroeg het kasoverschot EUR 1,1 miljoen en de beschikbare kredietfaciliteit ongeveer EUR 10 miljoen.

Triple P is een vooraanstaand leverancier van ICT-infrastructuren en diensten in de mid- en grootzakelijke markt in Nederland. Triple P voorziet haar klanten van infrastructuur gerelateerde oplossingen en beheer. Deze oplossingen en diensten bevatten IT-consultancy, project management en implementatie diensten, operationeel beheer- en onderhouds-diensten. Binnen deze oplossingen maken wij gebruik van de bewezen producten van Compaq, Toshiba, Sun, HP, Cisco, Nortel, IBM, Tivoli, Microsoft, Oracle en Citrix. Op 31 december 2001 had de onderneming 460 medewerkers in dienst.

Deze publicatie bevat een aantal gegevens die betrekking hebben op de toekomst. Deze zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen. De daadwerkelijke resultaten kunnen hiervan afwijken als gevolg van een aantal factoren waaronder maar niet beperkt tot: de totale ICT-uitgaven en vraag naar ICT-diensten in Nederland; het moment waarop belangrijke orders worden geplaatst; het vermogen gekwalificeerd personeel in te huren, op te leiden en te behouden en hevige concurrentie. Zie voor een nadere toelichting op deze risico's en onzekerheden de documenten die Triple P heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, met name het meest recente jaarverslag op formulier 20-F.

Note voor de redactie: De consolidated Belance Sheets en de consolidated Statements of Operations staan op de website: www.triple-p.com

Triple P N.V. www.triple-p.com
Postbus 245 Phone: +31 347 353650 4130 EE VIANEN Fax: +31 347 353666
The Netherlands

22 feb 02 15:06

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie