Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deelstatelijke volksraadpleging in Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 22 FEBRUARI

2002

Deelstatelijke volksraadpleging in Vlaanderen

De Vlaamse regering stemt in met het voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN om in samenspraak met de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement de deelsta- telijke volksraadpleging concrete vorm te geven. Met dit initiatief wil de Vlaamse regering, in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, de burgers nauwer bij het beleid betrekken.

Via zo'n volksraadpleging kunnen de burgers zich uitspre- ken over alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoren. De uitspraak van de volksraadpleging leidt tot een advies aan het Vlaams Par- lement, dat het laatste woord houdt. In die zin is het resultaat van de volksraadpleging niet rechtsreeks bin- dend. De Grondwet laat thans immers niet toe dat de uit- slag van een volksraadpleging echt afdwingbaar wordt.

Over persoonlijke aangelegenheden kan nooit een volks- raadpleging gehouden worden. Ook niet over de fundamen- tele rechten en vrijheden die in de Grondwet opgenomen zijn (iedereen gelijk voor de wet, verbod te discrimine- ren, vrijheid van vereniging, vrijheid van onderwijs, vrijheid van eredienst, respect voor de privacy, recht op een menswaardig leven,.). Een volksraadpleging kan ook niet georganiseerd worden in een periode van drie maand voorafgaand aan de verkiezing van het Vlaams parlement. Binnen dezelfde legislatuur kan men ook geen tweede raad- pleging over hetzelfde onderwerp houden.

Het Vlaams Parlement kan het initiatief nemen voor zo'n raadpleging. Burgers kunnen dat ook mits voldoende hand- tekeningen voor zo'n volksraadpleging ingezameld worden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar die regelmatig in het bevol- kingsregister is ingeschreven kan deelnemen. De stemmen worden steeds geteld, ongeacht het aantal deelnemers.

Op basis van deze principes zullen Vlaamse Volksvertegen- woordigers van de meerderheid een voorstel van decreet indienen bij het Vlaams Parlement.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel.02 553 23 11 e-mail: (persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie