Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zaanstad bezorgd mogelijke verruiming normen geluidsbelasting

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zaanstad

Zaanstad bezorgd over mogelijke verruiming normen geluidsbelasting Schiphol

vrijdag 22 februari 2002

De gemeente Zaanstad heeft afgelopen dinsdag per email een reactie naar het Inspraakpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gestuurd. Ze heeft dit gedaan naar aanleiding van de ter inzagelegging van het milieueffectrapport en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten Schiphol 2003.

Ondanks de vele gesprekken die de ambtenaren met de provincie en het ministerie hebben gevoerd, zijn er toch aspecten blijven bestaan waar Zaanstad bezwaar tegen heeft. De reactie spitst zich toe op een drietal onderdelen: beperkingengebied, handhaving en nachtregime in relatie tot openstelling baangebruik. Daarnaast blijkt het kaartmateriaal niet accuraat te zijn.

Uitbreiding beperkingengebied
Het grootste bezwaar van Zaanstad is gelegen in het feit dat beperkingengebied van Schiphol in Zaanstad is uitgebreid zonder vooroverleg met de gemeente. Naast de ruimte die de gemeente Zaanstad reeds jaren planologisch moeten reserveren voor de vijfde baan worden er nu beperkingen opgelegd op een nog groter gebied.

Zaanstad dringt er bij de Minister eveneens op aan om de bestaande woningen die nu in het nieuwe beperkingengebied komen te liggen te isoleren.

Verruiming van geluidsbelasting
Verder bestaat de indruk dat met de overgang van de Ke-norm naar Lden-norm voor geluid een verkapte verruiming van de geluidsbelasting ontstaat als gevolg van het vliegverkeer. Dat zou betekenen dat er meer vliegtuigen op Schiphol mogen aanvliegen. Zaanstad vraagt aan de minister zekerheid te geven dat de geluidnormen niet verder worden opgerekt. Het feit dat de vijfde baan in gebruik wordt genomen leidt al tot een toename van geluidbelasting in de gemeenten ten noorden van het Noordzeekanaal, dus ook in Zaanstad.

Tenslotte wil de gemeente van de minister de toezegging dat er in 2005 daadwerkelijk op of nabij alle handhavingspunten wordt gemeten. Er wordt getwijfeld of het meetsysteem in 2005 operationeel zal zijn. De reden van deze twijfel is dat de gemeente Zaanstad nu al meer dan twee jaar Schiphol assisteert om een geluidmeetpunt geplaatst te krijgen en dit punt tot op heden er nog steeds niet is. Wethouder milieu A.Klein Nibbelink: Wij verwachten overigens wel dat dit meetpunt er medio 2002 zal zijn zodat vanaf die tijd onze eigen luistervink in Krommenie geplaatst kan worden. Daarnaast vinden wij dat de per saldo gelijkwaardige overgang van PKB naar het nieuwe normenstelsel wel erg ongunstig voor Zaanstad uitvalt.

Nachtregime in relatie tot openstelling baangebruik

De Lden kent drie perioden, 7-19 uur, 19-23 uur en 23-7 uur. De Lnight duurt van 23.00 tot 07.00 uur. Het college vraagt zich af hoe zich dit zich verhoudt tot de openstelling van het baangebruik. De banen worden namelijk reeds om 06.00 uur geopend. Nachtvluchten worden door burgers als extra storend ervaren.

Kaartmateriaal niet accuraat

Daarnaast heeft het college nog een aantal opmerkingen geplaatst over het kaartmateriaal dat gebruikt wordt . In de overzichtskaarten worden enkele plaatsnamen foutief weergegeven. Zo wordt de gemeente Oostzaan ingetekend op het grondgebied van Zaanstad en is Zaanstad ingetekend op het grondgebied van Wormerland. De nieuwe woonwijk Saendelft is op de detailkaarten niet ingetekend, dit bevreemd het college sterk omdat in deze Vinexwijk die deels binnen het beperkingengebied ligt grote woningbouwplannen worden ontwikkeld.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Seugling, woordvoerder , tel. 075 681 6204

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie