Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GroenLinks: Melkert is 'man zonder geheugen'

Datum nieuwsfeit: 24-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

GROENLINKS TWEEDE KAMERFRACTIE

Melkert is 'man zonder geheugen'

Fragmenten uit de speech van Paul Rosenmöller tijdens het GroenLinks Stadscongres in Felix Meritus te Amsterdam


- Oproep aan VNO/NCW: Werkgevers moeten hun eigen beloning bevriezen
- Paars verantwoordelijk voor maatschappelijke onvrede
- Melkert is 'man zonder geheugen'

- 2/3 id-banen omzetten in regulier werk

Afgelopen week liet het CPB, het nationale somberburo, van zich horen.
Volgend jaar stijgt de werkloosheid, dalen de inkomsten en verdampt het overschot. Zie hier de bedreigingen, maar nog niet de feiten. Definitieve cijfers volgen nog en de politiek kan nog ingrijpen.

De PvdA lijkt nu eindelijk af te willen van algemene lastenverlichting.
Eindelijk; beter ten halve gekeerd dan ten dele gedwaald. De VVD wil koste wat kost 6 miljard Euro aan belasting verlagen. En moet nu nog harder snijden in de collectieve uitgaven. Dat is paarser dan paars (en dwazer dan dwaas). Wie publieke armoede vergroot omwille van private rijkdom, zal vooral de onvrede vergroten, de problemen vergroten én het zetelverlies vergroten.
En die onvrede is groot.
De mensen zijn het zat.
Zat van de verwaarlozing van ons onderwijs en de zorg. Zat van de verkwanseling van ons openbaar vervoer. Zat van de verloedering in de stad en daarbuiten. Paars is daar rechtstreeks voor verantwoordelijk. Daarom zijn wij Paars zat.
Dat vraagt om nieuwe politieke keuzes en een nieuwe politieke cultuur.
En wie Paars zat is zeg ik: stem GroenLinks u krijgt de oplossing er bij.

GroenLinks wijst die lastenverlichting van de VVD resoluut af. Mogelijke (tijdelijke) tegenvallers sterken ons alleen in die keus.

GroenLinks kiest daarnaast voor een nieuw evenwicht. Zowel in voor- als tegenspoed.
Onze hoofdprioriteit is een inhaalslag in de publieke sector. Wij willen investeren, maar zonder potverteren. Dat betekent meer geld voor onderwijs, zorg, milieu en veiligheid. Maar ook aandacht voor de staatsschuld.
Duurzaamheid betekent op alle terreinen aandacht voor volgende generaties.

Hoge lonen zijn al gauw de boosdoener als het gaat om groeiende werkloosheid.
Voor die discussie sluiten wij ons bepaald niet af. Maar dan wel in de goede volgorde.
Al jaren hameren wij op matiging aan de top.
Al jaren hebben topmanagers zich ongegeneerd verrijkt. Nu verdringen ze elkaar weer in een oproep tot loonmatiging. Wie zichzelf niet beheerst heeft geen recht van spreken. Zelfverrijking aan de top is fnuikend voor matiging aan de basis.

Genoeg is genoeg!
Werkgevers moeten nu eens hun eigen beloning bevriezen. Het was jaren lang meer dan dubbel, komend jaar is nul genoeg! Laat VNO/NCW dat eens aan haar achterban duidelijk maken. Doe een harde toezegging aan de vakbeweging.
Die hebben hun verantwoordelijkheid wel altijd genomen. Zij kunnen daar dan ook mee doorgaan.
Koopkrachtbehoud lijkt mij een goede lijn.
Gecombineerd met het uitsluiten van lastenverlichting ontstaat noodzakelijke ruimte voor publieke investeringen. Investeringen waar ook de vakbeweging voor pleit. Zo ontstaat een nieuw evenwicht tussen private welvaart en publieke armoede.
Alleen een goed voorbeeld doet goed volgen.

Over de conjunctuur kennen we nog niet alle feiten. Gebrek aan kennis over feiten maakt in deze verkiezingscampagne niet veel uit.
Elkaar overbieden is topsport geworden.
De politieke medaillespiegel wordt helaas bepaald door de kwantiteit van beloften.
De olympische medaillespiegel door de kwaliteit van de prestatie. En zo hoort het ook.
Wij rekenen paarse partijen af op hun prestaties. Wij beoordelen plannen op hun effecten.
Wij hekelen loze beloften.

Wie hard klinkt maar hol is, wordt ongeloofwaardig. Die bevestigd alleen vooroordelen tegen 'Haagse politiek'. Wie zich beperkt tot zondebokken, wordt onbehoorlijk. Die verzuimd zijn dure plicht ook oplossingen aan te dragen.

Het campagneklimaat wordt zo al snel verziekt.
Kijk naar het debat over veiligheid.
De zelfbenoemde 'crimefighters' buitelen over elkaar heen. Zie de ophef rond islamitische scholen.
Wat niet deugt moet worden aangepakt.
Maar hier waren het spijkerharde oordelen nog zonder kennis van' de feiten.

Nee, het was geen beste campagneweek..
Met name de PvdA stelt teleur.
Binnen die partij is plotseling Nieuw Flink opgestaan. En de behoefte om terug te kijken is volledig vergaan.

Melkert loopt weg van 8 jaar Paars en 12 jaar regeringsmacht. Hij wil alleen nog naar de toekomst kijken.
Maar wie de fouten van gisteren niet erkend kan de problemen van vandaag, laat staan die van morgen, oplossen.
En er is veel fout gegaan:
Marktwerking en privatisering hebben op tal van terreinen gefaald. Lastenverlichting en denivellering hebben sociale verschillen vergroot.
Bezuinigingen en bureaucratie hebben onderwijs en zorg geschaad. Ongeremde groei en mobiliteit hebben de milieudruk verhoogd. Een hypocriet drugsbeleid en meer repressie hebben tot weinig resultaten geleid.
Melkert wil hiervoor de ogen sluiten.
Hij voert campagne, niet als 'de man zonder eigenschappen', maar wel als 'de man zonder geheugen'.

Maar hij zal het weten.
Wij zullen zijn geheugen blijven opfrissen.
GroenLinks hanteert zelf een duidelijk politiek a, b, c. a) Feiten en fouten erkennen,
b) Problemen benoemen,
c) Concrete oplossingen aandragen.
Daarin waren, zijn en blijven wij consequent.

Amsterdam kende veel werklozen, waaronder veel langdurig werklozen. Dat aantal is in 4 jaar met ruim 20.000 flink gedaald, maar nog steeds te hoog (49.000)
Door het scheppen van Melkertbanen zijn langdurig werklozen aan een baan geholpen.
Veelal een gesubsidieerde baan in de collectieve sector. U kent ze allemaal
Ze zijn niet uit het straatbeeld weg te denken. De stadswachten, de conducteurs, de conciërges en flatbeheerders.

Amsterdam kent nu ruim 6.000 van deze gesubsidieerde banen.. Voor mensen die anders niet aan de slag konden komen.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de toekomst van deze mensen en deze banen.
VVD en CDA willen hierop rigoureus bezuinigen.
Dat is sociaal verwerpelijk en maatschappelijk ongewenst. Zo werp je kansarmen terug in werkeloosheid en isolement. Zo breng je een slag toe aan leefbaarheid en sociale veiligheid in de stad.
Zo span je het paard achter de wagen..
Dat moet met kracht bestreden worden.

Zorgen zijn er ook over de doorstroming naar betaald werk.. Veel Melketiers doen werk, waarvoor anderen een CAO-loon krijgen. Dat wringt. Dat wringt ook bij de PvdA.
GroenLinks wil dat 2/3 van de gesubsidieerde banen wordt omgezet in regulier werk..
Dat is sociaal rechtvaardig.
Gelijk in werk, gelijk in beloning. Dat is ons devies.

Het omzetten in regulier werk betekent het omzetten van de financiering.
Geld voor arbeidsmarktbeleid vloeit dan naar scholen, politie, gemeente of vervoerbedrijf.
Geoormerkt geld wat ons betreft.
Hiermee vang je twee vliegen in één klap.
Je speelt in op de gewijzigde arbeidsmarkt én versterkt de collectieve sector.

Let op: 1/3 van de banen blijft gesubsidieerd.
Precies voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld waren. Langdurig werklozen die deze opstap naar regulier werk nodig hebben. We kunnen absoluut nog niet zonder.

De PvdA wil hier nog niet van weten.
Het middel - de Melkert baan - wordt tot doel verheven. Dat is onverstandig.
Het miskent ook de onvrede die terecht bestaat over ongelijke beloning voor gelijk werk.
In Amsterdam kunnen er van de 6.000 banen 4.000 worden omgezet in reguliere arbeid.
Ik roep de Partij van de Arbeid op zich daarvoor in te zetten. In Amsterdam én Den Haag.
Een baan is ook een baan als er geen Melkert op staat!

24 feb 02 16:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie