Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe regels ruimtegebruik zuidelijk buitengebied Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 25-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen


---

25 februari 2002

Nieuwe regels voor ruimtegebruik zuidelijk buitengebied

Voor het buitengebied ten zuiden van de Hoogeveensche Vaart ligt vanaf komende donderdag een nieuw bestemmingsplan ter inzage. Zes bestaande bestemmingsplannen zullen samenvloeien in één plan. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Zuid omvat overigens niet de dorpskommen, het lint Zuideropgaande en het Hollandscheveldse Opgaande.

De nieuwe regels voor het ruimtegebruik maken een eind aan de huidige regelverschillen binnen het gebied. Ook zijn ze in het bijzonder gericht op de belangen van agrarische bedrijven. Het Bestemmingsplan Buitengebied Zuid ligt tot en met 24 april ter inzage in het Compagnieshuis.

Nu is het nog zo dat veel bestemmingsplannen in de gemeente gedetailleerde situaties beschermen uit de tijd dat de plannen zijn gemaakt. Dat moet anders, vindt de gemeente. In de huidige dynamische samenleving moeten voor gewenste veranderingen geen planologische, tijdrovende noodgrepen nodig zijn, zoals nu vaak het geval is.

Samenwerking

De nieuwe regels zijn een resultaat van samenwerking tussen de gemeente en een aantal belangengroepen. Dit zijn de verenigingen van Plaatselijk belang in het gebied, de boseigenaren, het Recreatieschap, de Milieufederatie en landbouworganisatie NLTO.

Alleen een globaal kader

Een bestemmingsplan nieuwe stijl moet - binnen de ruimteregels van rijk en provincie - een globaal kader geven en flexibel te hanteren zijn bij wensen tot ruimtegebruik. Het moet bescherming bieden aan kwaliteiten in een gebied, te weten ecologische en landschappelijke kwaliteiten en functies (bijvoorbeeld landbouw, veeteelt, natuur en recreatie).

Nu is bijvoorbeeld een agrariër die een schuur wil bouwen op zijn erf, gebonden aan een exact vastgelegd bouwvlak. In het nieuwe bestemmingsplan staat alleen een maximale bouwoppervlakte omschreven en niet de exacte bouwplek.

Opheffen agrarisch bedrijf

Het nieuwe bestemmingsplan is ook flexibeler ten opzichte van de huidige plannen bij functieverandering. Als een agrariër zijn bedrijf wil stoppen, is het straks mogelijk iets anders te realiseren op zijn agrarisch bouwperceel. Dit soort wijzigingen is nu alleen via een bewerkelijke procedure te realiseren. Het nieuwe plan maakt een veel snellere reactie mogelijk.

Landgoederen en buitenplaatsen

Nieuw in het voorgestelde bestemmingsplan is verder dat de gemeente kansen biedt voor het realiseren van landgoederen met een landhuis. Een randvoorwaarde is onder andere de aanleg van minimaal tien hectare openbaar toegankelijk bos. Ook komen er mogelijkheden voor het verbouwen van bestaande woningen op markante plaatsen in het landschap tot een zogenaamde buitenplaats. Dit is een woning met bijgebouwen op een erf van minimaal 1500 m2 met minimaal 1 hectare aan openbaar toegankelijk bos.

Verder omvat het plan ook nieuwe regels voor normale burgerwoningen.

Bedrijven

Bij niet-agrarische bedrijvigheid wil de gemeente in het nieuwe plan onderscheid maken tussen bedrijven met een functionele binding met het buitengebied, zoals loonbedrijven, en bedrijven zonder die binding, zoals autobedrijven. Voor de eerste groep is uitbreiding onder voorwaarden nog mogelijk, voor de tweede groep nauwelijks meer.

Kwekerijen en tuincentra

Kwekerijen en tuincentra vielen onder het oude systeem van bestemmen onder een agrarisch bouwperceel. In het nieuwe plan zijn dit soort bedrijven voorzien van een eigen doelbestemming, waaraan nu ook specifieke voorschriften zijn verbonden. Nieuw is ook dat nieuwe kwekerijen zich uitsluitend nog kunnen vestigen binnen bestaande agrarische bedrijfsbebouwingen. Nieuw bouwen op een perceel waar nu nog geen bebouwing aanwezig is, is niet meer mogelijk.

Inspraakavonden

In maart zijn er twee inspraakavonden over het nieuwe bestemmingsplan. Op dinsdag 19 maart is er een avond specifiek over de gevolgen voor de landbouw, op 21 maart is er een algemene inspraakavond. Belangstellenden zijn van harte welkom in restaurant Schoonhoven. De twee bijeenkomsten beginnen elk om 19.30 uur. De gemeente zal een toelichting geven op het nieuwe plan en aanwezigen kunnen reageren en vragen stellen.

Buitengebied Noord

Later dit jaar zal de gemeente ook een start maken met het noordelijk buitengebied. Ook hier zal één plan komen ter vervanging van een groot aantal bestaande plannen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie