Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie AVA Newconomy

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Newconomy
Zoek soortgelijke berichten

Newconomy

Informatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders (08-02-2002)


1. Wat is een AVA?


Een AVA is een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


2. Waar is deze AVA van Newconomy voor bedoeld? Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het bestuur verantwoording afleggen aan de aandeelhouders over het afgelopen boekjaar. Aan de aandeelhouders zal vervolgens gevraagd worden om de jaarrekening vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Verder wordt tijdens de AVA goedkeuring gevraagd voor zaken die volgens de statuten goedkeuring behoeven van de aandeelhouders. In deze AVA zal het o.a. gaan over de toekomst van Newconomy.


3. Wanneer vindt de AVA plaats?
De AVA van Newconomy zal worden gehouden op dinsdag 26 februari 2002 om 10:30 uur in het Meeting Plaza, Olympisch Stadion 24-28 te Amsterdam.


4. Wat is de agenda voor de AVA?
Tijdens de AVA van 26 februari 2002 zullen de volgende agendapunten worden behandeld:


1. Opening

2. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2001

3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2001
4. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2001

5. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2001

6. Benoeming van accountants belast met het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2002

7. Toelichting op de herfinanciering van de vennootschap

8. Benoeming van de heer W.J.M. van den Dijssel tot lid van de Raad van Bestuur en mededeling over aftreden van de heren C.J.J. van Steijn en P. Kuipers als lid van de Raad van Bestuur

9. Bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen
10. Rondvraag

11. Sluiting


5. Wie mag er naar de AVA?
De AVA is toegankelijk voor aandeelhouders van Newconomy. Het is echter wel vereist dat de aandeelhouder zich aanmeld voor de AVA.


6. Hoe kan ik mij aanmelden?
Houders van aandelen aan toonder die op de AVA aanwezig willen zijn, moeten dat bij hun eigen bank, waar de aandelen in depot worden gehouden, aangeven. Van de eigen bank ontvangen zij hun depotbewijs. De bank geeft door aan de, door Newconomy aangestelde, bank dat die betreffende aandeelhouder de AVA wil bijwonen. Deze bank zal het management van Newconomy op haar beurt weer op de hoogte houden van de aanmeldingen. Bij deze bank en bij Newconomy liggen ook alle stukken ter inzage en worden jaarverslag en agenda en eventuele andere stukken kosteloos aan de aandeelhouders verstrekt. De aandeelhouder moet zijn of haar depotbewijs meenemen naar de AVA als bewijs van het aandeelhoudersschap. Op basis van dit depotbewijs wordt de aandeelhouder dan ingeschreven voor de AVA.


7. Hoe weet men tijdens de AVA bij het stemmen om hoeveel stemmen het gaat?
Aandeelhouders melden zich bij de inschrijfbalie en overhandigen hun depotbewijs. Aan de hand van de informatie op het depotbewijs worden de aandeelhouders ingeschreven voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Genoteerd worden de naam en voorletters, woonplaats, (eventueel firmanaam) en het aantal aandelen zoals vermeld op het depotbewijs.

Direct na de laatste inschrijving worden de aantallen aandelen van alle ingeschreven aandeelhouders bij elkaar opgeteld. Dit aantal aandelen wordt gedeeld door het totaal aantal uitstaande aandelen van de onderneming en vermenigvuldigd met 100%. Nu is bekend hoeveel aandeelhouders er zijn, hoeveel aandelen zij hebben en welk percentage zij vertegenwoordigen.


8. Hoe werkt het stemmen tijdens de AVA?
De meeste issues die een stemming en/of goedkeuring van de vergadering behoeven zullen aan een informeel handopsteken of "geen bezwaar" genoeg hebben. Dit gebeurt onder andere bij de vaststelling van de jaarrekening, decharge verlenen en vrijwel alle andere issues die stemming behoeven. Op het moment dat er geen duidelijke verdeling in stemmen is kan er gebruik worden gemaakt van stembiljetten. Op het stembiljet wordt ingevuld de naam van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij vertegenwoordigt. Indien tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een aandeelhouder om stemming wordt verzocht kunnen de aandeelhouders op afroep van hun naam hun stembiljet afhalen bij de inschrijfbalie. Op het stembiljet kunnen zij aangeven of zij voor of tegen stemmen.


9. Wat als ik verhinderd ben?
Als u als aandeelhouder verhinderd bent kan u een vertegenwoordiger, die zelf geen aandeelhouder behoeft te zijn, aanwijzen om namens u de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen. De daartoe strekkende volmacht of eventueel ander bewijsstuk van bevoegdheid dient uiterlijk woensdag 20 februari 2002 door de Raad van Bestuur van de vennootschap te zijn ontvangen op het volgende adres: Schurenbergweg 5, 1105 AP te Amsterdam Zuidoost.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie