Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inloopbijeenkomst multifunctioneel centrum Appelgaarde

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zoetermeer

Inloopbijeenkomst multifunctioneel centrum Appelgaarde, dinsdag 26 februari a.s.

In Seghwaert wordt een aanzet gegeven voor de bouw van een multifunctioneel centrum op de locatie Appelgaarde/Gaardedreef. Tot en met 18 maart a.s. zal het plan voor dit centrum en de herinrichting van de omgeving ter inzage liggen.

Plan
Op het terrein op de hoek van de Appelgaarde/Gaardedreef bevindt zich momenteel een tijdelijk pand waarin op dit moment een kinderdagverblijf (SZK) en het buurtcentrum zijn gevestigd. Het is de bedoeling om deze twee organisaties op deze plek voor de wijk te behouden. Daarvoor zal een nieuw hoogwaardig pand ontwikkeld moeten worden. Uit de analyse van mogelijkheden op de locatie is geconcludeerd, dat naast het kinderdagverblijf en het buurtcentrum extra bouwvolume te realiseren is. Vervolgens is er gekozen voor de ontwikkeling van kantoorruimte voor de markt op deze locatie.

Gezien de opzet van dit deel van de wijk, is hoogbouw op de locatie niet wenselijk. Maar om efficiënt gebruik te maken van de locatie is een gebouw van maximaal 3 lagen mogelijk. Gelet op de behoefte in de wijk is het onderbrengen van een buurtcentrum en een kinderdagverblijf op die locatie een randvoorwaarde. De combinatie van een buurtcentrum en daarboven gesitueerde appartementen is niet gelukkig. Daarom is gekozen voor de invulling met kantoren.
Het gebouw is gelegen op korte afstand van het station Seghwaert. Goede bereikbaarheid per Openbaar Vervoer is gegarandeerd en op de kavel zijn ook voldoende parkeerplaatsen in te passen.

In verband met de realisatie van het centrum dient ook de omgeving hiervan te worden aangepast. Zo zullen er om te beginnen ca. 39 parkeerplaatsen worden aangelegd. Daarnaast zal er op de plaats waar nu langs de Appelgaarde de populierensingel staat een nieuwe rij populieren worden geplant. De huidige bomen zijn te slecht om te kunnen inpassen.
De greppel aan de noordzijde van het gebouw zal gehandhaafd blijven. Tussen deze greppel en het gebouw komt het buitenspeelterrein van het kinderdagverblijf. Het park is middels een bruggetje bereikbaar.

Inspraakprocedure
Op grond van de Algemene Inspraakverordening 1996 zal voor het plan een formele inspraakprocedure worden gevolgd. Onderdeel van de procedure is de inloopavond op dinsdag 26 februari a.s., waar u antwoord op uw vragen kunt krijgen. Gedurende de inspraakprocedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw mening over ons voorstel kenbaar te maken.

Opmerkingen worden na afloop van de inspraaktermijn meegenomen bij het opstellen van een definitief ontwerp. In de praktijk kunnen uw mening of opmerkingen leiden tot de aanpassing van het voorstel. In het eindverslag, dat na afloop van de inspraakprocedure wordt opgesteld, worden uw reacties besproken en kunt u lezen waarom uw suggestie wel of niet tot een aanpassing van het ontwerp heeft geleid. Dit eindverslag wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zoetermeer en zal ter kennis worden gebracht van degenen, die hebben gereageerd in het kader van de inspraakprocedure en van de gemeenteraad.

Ter inzage
Sinds maandag 18 februari, tot en met 18 maart a.s. liggen het plan van aanpak, de herinrichtingstekening en het kapplan ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis Stadhuisplein 1 (openingstijden: maandag 11.00 - 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 08.30
- 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur). En in de wijkpost Noordhove/Seghwaert, Meeuwenveld 3 (spreekuur: maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur). Reacties op het plan alsmede reacties op de voorgenomen kapwerkzaamheden kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van 'inspraak multifunctioneel centrum Appelgaarde/Gaardedreef e.o.'.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 26 februari a.s. is er, tussen 17.00 en 20.00 uur, een inloopbijeenkomst in het wijkcentrum Patio, Gaardedreef 167 in Zoetermeer. Op deze inloop wordt een presentatie gegeven van het multifunctionele centrum en desgewenst informatie verstrekt over de inspraakprocedure. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen en ligt het plan van aanpak voor de inspraakprocedure ter inzage. Bovendien liggen er formulieren klaar waarop u ter plekke uw mening of bezwaar schriftelijk kenbaar kunt maken. Alleen uw schriftelijke reactie maakt officieel onderdeel uit van de inspraakprocedure op basis van de Algemene Inspraakverordening Zoetermeer 1996.
---

Gemeente Zoetermeer © February 2002

Last update: 19 February 2002 (15:57)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie