Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten NS fors achteruit

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlandse Spoorwegen
Zoek soortgelijke berichten

Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

Resultaten NS fors achteruit

26 februari 2002

De resultaten van NS zijn in 2001 fors achteruit gegaan. Kwaliteit en service zijn in 2001 verder teruggelopen. De opbrengsten van het reizigersvervoer blijven achter bij de verwachting en de kosten - in verband met de omvangrijke verbeteracties en het op peil brengen van de beschikbaarheid van het materieel - zijn fors gestegen. Halverwege het jaar is er voor gekozen om verbeterprojecten die tot snelle verbetering van de basiskwaliteit leiden voorrang te geven. Die programmas lopen ook in 2002 door. Naar verwachting zullen de kwaliteitsinspanningen nog geruime tijd blijven drukken op het bedrijfsresultaat.

Resultaten

Het bedrijfsresultaat bedraagt in 2001 38 miljoen euro, ten opzichte van 162 miljoen euro in 2000. Deze daling komt voornamelijk door de hogere kosten voor inhuur van personeel in verband met de verbetering van de kwaliteit en service, hogere onderhoudskosten om storingen aan het materieel te verhelpen, extra kosten in verband met de werving van personeel en het hoge ziekteverzuim en de hogere heffing op het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Het nettoresultaat (na belastingen) uit de gewone bedrijfsuitoefening komt uit op 88 miljoen euro, en is daarmee bijna de helft lager dan in 2000 (156 miljoen euro). Van het nettoresultaat zal een bedrag van 57 miljoen euro aan de reserves worden toegevoegd. Het resterende bedrag van 31 miljoen euro (35%) is beschikbaar als dividend.

In 2001 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van de NV Nederlandse Spoorwegen 2.618 miljoen euro, ruim 3% minder dan in 2000 (2.709 miljoen euro). De bedrijfslasten komen uit op 2.580 miljoen euro, circa 1% boven het niveau van 2000 (2.547 miljoen euro). De verkoop van deelnemingen in 2000 buiten beschouwing gelaten, stegen de bedrijfsopbrengsten met 5,9% en de bedrijfslasten met 15,0%. Reizigersvervoer

Bij het reizigersvervoer stegen de opbrengsten in 2001 licht: met 62 miljoen euro (4,2%) naar 1.554 miljoen euro (2000: 1.492 miljoen euro). Sterke kostenstijgingen voor onder meer energie, infraheffing (37 miljoen euro, 2000: 18 miljoen euro) en vooral kosten voor verbeteracties, inhuur en werving van personeel hebben hier geleid tot een bedrijfsresultaat van 1 miljoen euro (2000: 152 miljoen euro).

Het totaal aantal reizigerskilometers in Nederland is met 2% licht gedaald van 14,7 miljard in 2000 naar 14,4 miljard in 2001. De vervoersomzet blijft achter bij de verwachtingen voor 2001. Dit houdt duidelijk verband met de kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de stakingsdagen.

Het aantal treinen dat op tijd rijdt is voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald, van 84,7% in 2000 naar 79,9% in 2001. Op basis van een analyse van de oorzaken werkt NS sinds medio 2001 volgens een verbeterplan.
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie

Met beheer en ontwikkeling van stationslocaties en exploitatie van commerciële voorzieningen op stations is een bedrijfsresultaat behaald van 38 miljoen euro tegen 71 miljoen euro in 2000. De bedrijfslasten stegen met 114 miljoen euro naar 397 miljoen euro (2000: 283 miljoen euro). De bedrijfsopbrengsten stegen van 354 miljoen euro naar 435 miljoen euro. Deze stijging van opbrengsten en bedrijfslasten is mede het gevolg van de verschuiving van de Tickets & Service activiteiten van NS Reizigers naar NS Stations. Het aantal verkooppunten op Nederlandse stations (inclusief automaten) is gestegen naar 1.412 (2000: 1.399)

Afgelopen jaar zijn 13 grote stations verbouwd volgens de nieuwe formule van maximum service station. De loketten zijn vervangen door open balies en in de hal en op de perrons zijn servicemedewerkers aanwezig. In 2001 zijn op de grootste stations, mede in verband met de komst van de euro, 150 van in totaal 600 nieuwe kaartautomaten voor enkele reis- en retourkaartjes bijgeplaatst. Vorig jaar zijn de fietsenstallingen op een zestigtal stations gemoderniseerd.

In 2001 heeft NS Vastgoed 60 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de stationsomgevingen. Die investeringen zullen de komende jaren blijven stijgen.Het Forum bij station Utrecht Overvecht is opgeleverd. In 2001 is onder meer gestart met de bouw van het kantoorcomplex Meander in Zwolle en van kantoorcomplex Eempolis in Amersfoort.

Bouw
De verkoop van Strukton Groep die eind vorig jaar werd verwacht, is niet doorgegaan. Het bedrijfsresultaat van de bouwactiviteiten is met 40% gestegen tot 21 miljoen euro.

Arbeidsplaatsen

Enerzijds stijgt het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen bij NS als gevolg van groei bij de kernbedrijven, anderzijds daalt het als gevolg van de verkoop van enkele deelnemingen in 2000. Per saldo is het totale aantal arbeidsplaatsen met 567 gedaald naar 22.286. Dit is een jaargemiddelde van ftes bij de hele onderneming. Bij vergelijking van de stand eind 2001 met die van eind 2000 is het totale aantal arbeidsplaatsen bij alleen de kernbedrijven met 1.171 gestegen. Investeringen

De bruto-investeringen bedragen in 2001 467 miljoen euro tegen 448 miljoen euro in 2000. Deze investeringen hebben met name betrekking op vervanging en aanpassing van rollend materieel, waaronder aanbetalingen voor nieuwe dubbeldekkers en 150 gemoderniseerde Duitse rijtuigen en op de ontwikkeling van onroerend goed.

Vooruitzichten
In 2002 verwacht NS de eerste resultaten te boeken in de verbetering van de kwaliteit van het reizigersvervoer. Het zal nog geruime tijd duren voordat die kwaliteit geheel op orde is. Dit wordt mede beïnvloed door verbeteringen van de railinfrastructuur. Verder vragen de kwaliteitsverbeteringen de komende jaren nog aanzienlijke investeringen.

Per 1 januari 2002 zijn de tarieven voor het reizigersvervoer niet verhoogd. Dit, alsmede de inspanningen om de kwaliteit op orde te brengen en te verbeteren, blijft drukken op het totale bedrijfsresultaat. Verdere kostenstijgingen treden op als gevolg van onder meer een hogere heffing voor het gebruik van het spoor. De rentebaten komen in 2002 uit op een lager niveau met een dienovereenkomstig effect op het nettoresultaat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie