Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspectie: Doetinchem handhaaft RO redelijk

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
VROM-inspectie: "Doetinchem handhaaft ruimtelijke regelgeving" (26-2-2002) Handhaving van wet- en regelgeving is een belangrijk politiek item. Op verzoek van de Tweede Kamer houdt het Ministerie van VROM jaarlijks een steekproef bij ca 10 % van alle gemeenten. In 2001 is door de voormalige Inspectie Ruimtelijke Ordening-Oost een handhavingonderzoek in de gemeente Doetinchem uitgevoerd naar de toepassing en uitvoering van de ruimtelijke regelgeving. Conclusie is dat de gemeente het redelijk doet. De inspectie RO is per 1 januari 2002 opgegaan in de VROM-inspectie.

Dossieronderzoek

Van de in 1999 en 2000 aangevraagde bouwvergunningen en meldingen is een 21-tal dossiers onderzocht op de vraag of de vergunningen sporen met de geldende bestemmingsplannen en of de juiste ruimtelijke procedures zijn toegepast. De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit van de vergunningverlening in Doetinchem over het algemeen goed is. Van de 21 onderzochte vergunningen zijn er 18 op de juiste wijze verleend. Bij drie bouwvergunningen had de inspectie opmerkingen. In twee van de drie vergunningen zijn er ondergeschikte afwijkingen geconstateerd. Van een derde bouwvergunning heeft de inspectie aangegeven dat de gemeente beter had moeten toetsen aan de (gebruiks)voorschriften van het bestemmingsplan.

Buiteninspectie

De buiteninspectie door de gemeente, zoals het optreden tegen illegale bouw en het onjuist gebruik van gebouwen en percelen, maakte onderdeel uit van het onderzoek. De inspectie heeft geconstateerd dat de gemeente het op papier goed voor elkaar heeft; de gemeente beschikt over een goede handhavingsnota. De uitvoering van deze nota is evenwel nog onvoldoende, omdat er te weinig mensen worden ingezet. De gemeente heeft toegezegd de handhavingscapaciteit op korte termijn op peil te brengen.

Actualiteit bestemmingsplannen

De inspectie heeft vastgesteld dat de gemeente Doetinchem nog een forse inhaalslag moet maken bij het actualiseren van bestemmingsplannen. Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening dienen bestemmingsplannen eens in de tien jaar te worden herzien. In Doetinchem voldoen de meeste bestemmingsplannen niet aan dit vereiste, sommige zijn 40 jaar oud. Het gevolg van verouderde bestemmingplannen is dat ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen onvoldoende kunnen worden geweerd.
Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen ligt een hoge prioriteit. De toekomstige Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt over enkele jaren dat op basis van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geen bouwvergunningen meer afgegeven mogen worden. De gemeente heeft mede daarom een actualisatieprogramma voor de bestemmingsplannen opgesteld.

één niveau omhoog Februari

Energiepremie zuinige auto

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie