Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontmoetingsvoorziening Vierpolders

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Brielle
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Brielle


Ontmoetingsvoorziening Vierpolders

26-02-2002

Ontmoetingsvoorziening Vierpolders voorlopig op parkeerterrein bij Dorpscentrum

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de ontmoetingsvoorziening voor jongeren in Vierpolders voorlopig voor 1 jaar te plaatsen op het parkeerterrein bij het Dorpscentrum "de Korstanjerie".
Na een uitvoerige afweging van de diverse mogelijkheden ging de voorkeur uit naar de locatie bij de bosschages aan het eind van het parkeerterrein bij het Dorpscentrum.
De container zal met de kopse kanten naar de huizen komen te staan.

Resultaat overleg
De keuze van de voorlopige locatie is het resultaat van intensief overleg zowel met jongeren als met andere betrokkenen in Vierpolders. Bij het overleg kwamen diverse locaties aan de orde. Omdat het gaat om een voorlopige voorziening, die er op korte termijn moet komen, was er voor de keuze van de locatie een aantal randvoorwaarden:

- de locatie moet snel beschikbaar zijn;

- zo min mogelijk kosten voor het plaatsen;
- weinig verdere kosten bij eventuele verplaatsing of opheffing. Op basis van de randvoorwaarden kwam het parkeerterrein bij het Dorpscentrum als meest geschikte locatie naar voren.

Begeleidingstraject
Om het project goed te laten verlopen is gekozen voor de instelling van een klankbordgroep.
Deze bestaat uit enkele inwoners van Vierpolders, jongeren, politie en jeugdwerk.
De klankbordgroep heeft als doel om signalen op te vangen, te bespreken en voorstellen te doen om de ontmoetingsvoorziening zo goed mogelijk te laten functioneren in de samenleving van Vierpolders. De groep zal tussentijds evalueren en na een jaar een eindevaluatie opstellen.
Vanuit het jeugdwerk wordt de ontmoetingsvoorziening regelmatig bezocht.
Ook de wijkagent wordt in de begeleiding betrokken.

De verdere procedure
Binnenkort begint een procedure op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De procedure start met de bekendmaking van het plan op de pagina Brielle INFO in Briels Nieuwsland. Gedurende een periode van vier weken kan iedereen zijn mening erover geven. Zijn er reacties dan volgt een hoorzitting. Daarna beslissen burgemeester en wethouders. Tegen deze beslissing is bezwaar mogelijk.

terug naar de vorige pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie