Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Anciaux: Een interculturele ervaring in het buitenland voor elke jon..

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 26 FEBRUARI 2002

Anciaux: Een interculturele ervaring in het buitenland voor elke jongere

Vlaams minister van Cultuur en Jeugd is van mening dat elke jongere van de mogelijkheden van een intercultureel contact moet kunnen genieten. Het wordt daarbij een uitdaging om de verschillende Europese en Vlaamse kanalen voor internationale contacten waarop jongeren en jeugdwerk een beroep kunnen doen, op elkaar af te stemmen.

Het internationale maakt volwaardig deel uit van het jeugdbeleid op alle beleidsniveaus. De voordelen van een goed internationaal of intercultureel beleid zijn divers en spelen op verschillende vlakken: openheid voor het andere, solidariteitsgevoelen, mogelijkheden tot leren en kennis vergaren, uitwisseling als beleidsinstrument voor een meer verdraagzame en respectvolle samenleving. De internationale ontmoeting, het andere leren kennen vormt een basis voor de verzoeting van onze leefwereld. Het is maar door grenzen te overschrijden, zich nieuwsgierig open te stellen voor andere culturen dat er vriendschap en samenhorigheid kan groeien tussen die verschillende culturen. Internationale ontmoeting leidt ook tot een verrijking van kennis en levenservaring. We kunnen leren van elkaar.

Een enquête bij de Vlaamse jongeren tussen 15 en 25 heeft uitgewezen dat 56 % het eens is met de stelling dat elke jongere minstens 1 keer in zijn/haar leven een langere periode in het buitenland zou moeten verblijven.

Aanbod via jongerenorganisaties
Een aantal jongerenorganisaties hebben in Vlaanderen een aanbod van internationale programma's die op deze vraag van jongeren inspelen. Bouwkampen, inleefverblijven, uitwisselingsprogramma's .: de jeugdsector bespeelt het hele gamma. Bv. de internationales van de jeugdbewegingen, de Europese ontmoetingen van de jeugdhuizen, specifieke uitwisselingsorganisaties, enz.

Uitwisselingsprogramma's van de Europese Unie Sedert de jaren '80 kennen we ook de
uitwisselingsprogramma's van de Europese Unie, waarvan nu de 4de programmaversie loopt. In het programma JEUGD zijn de uitwisselingsprojecten van groepen jongeren met een buitenlandse partnergroep én het
jongerenvrijwilligerswerk in het buitenland, de belangrijkste publiekstrekkers. In de voorbije 2 jaar kende het programma "JEUGD" een groei van 28 %: het wijst er nog eens op dat de vraag van jongeren nog steeds groter is dan het aanbod.

Internationale jongerenprojecten vanuit de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 2001 heeft de Vlaamse Gemeenschap een aantal nieuwe mogelijkheden voor internationale jongerenprojecten gecreëerd via een subsidiereglement. Het initiatief vertrekt vanuit een analyse van het bestaande aanbod en legt een aantal klemtonen :

- Het richt zich tot ALLE jongeren tussen 16 en 25 jaar. Of je nu student, werkend, werkzoekende, nietsdoende bent : het maakt niet uit;

- Het doet inspanningen om jongeren met zeer verschillende achtergronden te laten deelnemen (o.a. via extra financiering indien nodig);

- Alle projecten situeren zich in de vrije tijd van jongeren;

- Alle projecten vertrekken vanuit het eigen initiatief en de eigen ideeën en inzichten van jongeren;
- Jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen hun eigen project te runnen en er verantwoordelijkheid voor te dragen;

- Het streeft naar kwaliteitsprojecten, met een degelijke omkadering. Alleen op die manier kunnen het positieve ervaringen worden die blijvende sporen nalaten.

Het reglement voorziet in 4 mogelijke projectvormen :


- Jongeren die tussen een en drie maand naar het buitenland willen voor een interculturele ervaring, kunnen zelf een project uitwerken en ondersteund krijgen. Zij dienen wel een tegenprestatie te leveren.
- Jongeren die minder financiële mogelijkheden hebben en voor wie het eerste idee te hoog is gegrepen, kunnen beroep doen op beurzen voor deelname aan uitwisselingen van erkende landelijke
jeugdwerkorganisaties;

- Subsidies voor verenigingen die vakantieprogramma's aanbieden aan kinderen uit regio's getroffen door rampspoed, maar ook voor vorming van jeugdwerkers uit die regio's;

- Bijzondere projecten van verenigingen, zoals bv. vorig jaar rond asielzoekers.

Internationale ervaring in het kader van samenwerkingsontwikkeling
Ook de Vlaamse samenwerkingsontwikkeling dient zich aan als spoor om jongeren internationale ervaringen te bieden. De jeugdsector loopt nu reeds voorop in de samenwerking met Zuid-Afrika, onder andere door vormingsprojecten voor Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers en door de ondersteuning van pilootprojecten inzake lokaal jeugdbeleid. De verhoogde betrokkenheid van Vlaamse steden en gemeenten in dit kader, moet ook mogelijkheden bieden om jongeren te laten participeren en bijdragen aan deze samenwerking. Daarnaast voorzien we vanaf dit jaar de mogelijkheid om als jongere stageplaatsen te bekomen bij partners in het Zuiden.

JINT als coördinator
Tenslotte willen we op korte termijn ook een inspanning doen om tot een gecoördineerd informatiebeleid te komen en het jonge publiek het bos door de bomen te laten zien. JINT vzw, het coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking, zal worden uitgebouwd tot het informatie- en aanspreekpunt voor jongeren met internationale plannen. Vandaag is reeds een infonummer 070-233 950 operationeel, samen met de website www.jint.be.

Het financiële plaatje
Vlaams minister Bert Anciaux maakt voor Jeugd op diverse allocaties 2.105.000 euro vrij om deze interculturele ontmoeting voor jongeren tussen 16 en 25 jaar mogelijk te maken. Dit omvat niet alleen het zenden of het ontvangen van jongeren, maar ook de omkadering, de promotie, de ondersteuning, e.d. meer. Door de co-financiering van de Vlaamse Gemeenschap stelt de Europese Unie een bijkomend budget ter beschikking van 1.000.000 euro voor de verschillende uitwisselingsprojecten. Verder werd door de minister op zijn budget van
Samenwerkingsontwikkeling/Ontwikkelingssamenwerking de nodige middelen vrijmaken voor uitwisselingsprojecten van jongeren tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika en voor stageprojecten in het Zuiden. Het gaat hier over extra 600.000 euro.
Al deze mogelijkheden zijn nog steeds te weinig bekend. Binnenkort start een ruime bekendmakingscampagne rond alle mogelijke internationale uitwisselingsprojecten voor jongeren.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (koen.tsijen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie