Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen week 9 Den Helder

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

26-02-2002
Openbare kennisgevingen week 9
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het herindelen van de woning Boterzwin 2322 (ontvangen 15 februari 2002);


-het herindelen van de woning Boterzwin 2321 (ontvangen 15 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Theodorus Rijkerstraat 92 (ontvangen 15 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 2841 (ontvangen 15 februari 2002);


-het bouwen van een serre aan de recreatiewoning Strandslag 12 op het perceel Zanddijk 11E (ontvangen 15 februari 2002);


-het bouwen van een serre aan de woning Doggersvaart 21 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Doggersvaart 21 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 2805 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 2806 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 3527 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 3521 (ontvangen 19 februari 2002);


-het herinrichten van het bedrijfspand Joubertstraat 40 (ontvangen 19 februari 2002);


-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Martinus van der Hamstraat 21 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Krugerstraat 16 (ontvangen 19 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 3247 (ontvangen 19 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Schootenweg 46 (ontvangen 19 februari 2002);


-het bouwen van een opslagloods op het perceel Van Foreestweg 17a (ontvangen 19 februari 2002);


-het bouwen van stallen achter de woning Kortevliet 38 (ontvangen 19 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Bankastraat 8 (ontvangen 20 februari 2002);


-het herindelen van de verdieping van het bedrijfspand Schrijnwerkersweg 11 tot kantoorruimte (ontvangen 20 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vlietstraat 7 (ontvangen 21 februari 2002);


-het bouwen van een bollenschuur met verwerkingsruimte aan de Nieuweweg 22-24 (ontvangen 21 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Sparrenstraat 1 (ontvangen 21 februari 2002).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Sluisdijkstraat 27 (verzenddatum 15 februari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2530 (verzenddatum 20 februari 2002);


-het veranderen van de voorgevel van de woning Willem Barentszstraat 194 (verzenddatum 20 februari 2002).

Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden en herinrichten van de bouwmarkt aan de Burgemeester Ritmeesterweg 17.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 1 maart 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenwet 1988

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor het plaatselijk herstellen van de gevels, vervangen van de dakbedekking door leien en het herstellen van de fundering van gebouw 28 op de Oude Rijkswerf Willemsoord aan de Weststraat 1.

Het verzoek ligt met ingang van 1 maart 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis, van 08.00 tot 14.00 uur. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 2000 (gedeeltelijk)

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2002 het bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 2000 (gedeeltelijk) vastgesteld.

Het plan ligt vanaf vrijdag 1 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Heeft u tijdig een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 2000 (gedeeltelijk) kenbaar gemaakt of kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken, dan kunt u gedurende bovengenoemde termijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Postbus 6090, 2001 HB Haarlem) schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 15 februari 2002 het raadsbesluit van 7 november 2001 tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999 hebben goedgekeurd.

Het goedgekeurde bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsregeling van het Mijnendienstcomplex en de directe omgeving. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 1 maart 2002 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis (afdeling Bouwen en Wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur bij het Service en Informatiepunt in het stadhuis op de begane grond.

Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder alleen een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inspraak bestemmingsplan Duinpark 2001

Burgemeester en wethouders zijn van plan om het concept bestemmingsplan Duinpark 2001 in procedure te brengen. Het plan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het toekomstige Duinpark.

Het plan ligt vanaf 1 maart 2002 gedurende een maand ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis.

U kunt gedurende deze termijn schriftelijk vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen van de heer. H. Minkman, Wierbalg 2532, voor het kappen van
1 den en 1 conifeer, voor de woning.


Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Woningstichting Den Helder, t.b.v. Merelstraat 14, voor het kappen van 1 els, achter de woning;


- Woningstichting Den Helder, t.b.v. Prunusstraat 6, voor het kappen van 6 coniferen, achter en naast de woning;


- Dhr. G. de Wit, Elzenstraat 1, voor het kappen van 1 iep, achter de woning.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 7 maart 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- Milieudienst, t.b.v. Orion 54, voor het kappen van 1 eik, gelegen voor de woningen, met herplantverplichting.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

DEN HELDER, 28 februari 2002.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie