Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen week 9 Den Helder

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

26-02-2002
Openbare kennisgevingen week 9
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het herindelen van de woning Boterzwin 2322 (ontvangen 15 februari 2002);


-het herindelen van de woning Boterzwin 2321 (ontvangen 15 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Theodorus Rijkerstraat 92 (ontvangen 15 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 2841 (ontvangen 15 februari 2002);


-het bouwen van een serre aan de recreatiewoning Strandslag 12 op het perceel Zanddijk 11E (ontvangen 15 februari 2002);


-het bouwen van een serre aan de woning Doggersvaart 21 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Doggersvaart 21 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 2805 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 2806 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 3527 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 3521 (ontvangen 19 februari 2002);


-het herinrichten van het bedrijfspand Joubertstraat 40 (ontvangen 19 februari 2002);


-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Martinus van der Hamstraat 21 (ontvangen 19 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Krugerstraat 16 (ontvangen 19 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 3247 (ontvangen 19 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Schootenweg 46 (ontvangen 19 februari 2002);


-het bouwen van een opslagloods op het perceel Van Foreestweg 17a (ontvangen 19 februari 2002);


-het bouwen van stallen achter de woning Kortevliet 38 (ontvangen 19 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Bankastraat 8 (ontvangen 20 februari 2002);


-het herindelen van de verdieping van het bedrijfspand Schrijnwerkersweg 11 tot kantoorruimte (ontvangen 20 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vlietstraat 7 (ontvangen 21 februari 2002);


-het bouwen van een bollenschuur met verwerkingsruimte aan de Nieuweweg 22-24 (ontvangen 21 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Sparrenstraat 1 (ontvangen 21 februari 2002).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Sluisdijkstraat 27 (verzenddatum 15 februari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2530 (verzenddatum 20 februari 2002);


-het veranderen van de voorgevel van de woning Willem Barentszstraat 194 (verzenddatum 20 februari 2002).

Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden en herinrichten van de bouwmarkt aan de Burgemeester Ritmeesterweg 17.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 1 maart 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenwet 1988

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor het plaatselijk herstellen van de gevels, vervangen van de dakbedekking door leien en het herstellen van de fundering van gebouw 28 op de Oude Rijkswerf Willemsoord aan de Weststraat 1.

Het verzoek ligt met ingang van 1 maart 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis, van 08.00 tot 14.00 uur. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 2000 (gedeeltelijk)

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2002 het bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 2000 (gedeeltelijk) vastgesteld.

Het plan ligt vanaf vrijdag 1 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Heeft u tijdig een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 2000 (gedeeltelijk) kenbaar gemaakt of kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken, dan kunt u gedurende bovengenoemde termijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Postbus 6090, 2001 HB Haarlem) schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 15 februari 2002 het raadsbesluit van 7 november 2001 tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999 hebben goedgekeurd.

Het goedgekeurde bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsregeling van het Mijnendienstcomplex en de directe omgeving. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 1 maart 2002 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis (afdeling Bouwen en Wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur bij het Service en Informatiepunt in het stadhuis op de begane grond.

Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder alleen een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inspraak bestemmingsplan Duinpark 2001

Burgemeester en wethouders zijn van plan om het concept bestemmingsplan Duinpark 2001 in procedure te brengen. Het plan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het toekomstige Duinpark.

Het plan ligt vanaf 1 maart 2002 gedurende een maand ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis.

U kunt gedurende deze termijn schriftelijk vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen van de heer. H. Minkman, Wierbalg 2532, voor het kappen van
1 den en 1 conifeer, voor de woning.


Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Woningstichting Den Helder, t.b.v. Merelstraat 14, voor het kappen van 1 els, achter de woning;


- Woningstichting Den Helder, t.b.v. Prunusstraat 6, voor het kappen van 6 coniferen, achter en naast de woning;


- Dhr. G. de Wit, Elzenstraat 1, voor het kappen van 1 iep, achter de woning.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 7 maart 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- Milieudienst, t.b.v. Orion 54, voor het kappen van 1 eik, gelegen voor de woningen, met herplantverplichting.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

DEN HELDER, 28 februari 2002.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...