Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweedaagse cursus modern klachtenmanagement in Maarssen

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centrum voor Kennis Communicatie
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Kennis Communicatie (BR>

Tweedaagse cursus
Modern klachtenmanagement

26 & 27 februari 2002, "Meeting Plaza" te Maarssen logo0012-kl.jpg (4947 bytes)

---


* Een klacht is een kans: een nieuwe klant werven is vijf maal zo duur als een bestaande koesteren. Het afhandelen van een klacht kan als herstel van service tegenover de bestaande klant beschouwd worden en is dus zeer lonend.

* De afhandeling van klachten moet echter wel gestroomlijnd worden. Dit is mogelijk door middel van klachtenmanagement. Klachtenmanagement zorgt voor een eenduidige gestructureerde klachtenafhandeling en klantenbehandeling en voorkomt ad hoc klachtenafhandelingen met verschillend serviceniveaus.
* Uitkomst eerste klachtenonderzoek in Nederland: Veel medewerkers zijn niet getraind in klachtenafhandeling, worden gehinderd door onduidelijke afspraken en bureaucratie en weten soms zelfs te weinig van de eigen producten en diensten om klachten op een adequate wijze af te handelen.

* Tijdens deze cursus krijgt de deelnemer de technieken, instrumenten en vaardigheden aangereikt om zelf binnen de eigen organisatie een systeem voor klachtenmanagement te ontwikkelen en te implementeren.

Uw docent :
Drs. H.G. Pol
Excence Consulting & Auteur van 'Effectief Klachtenmanagement'
---

Een klacht is een kans
Het gegeven is bekend: een nieuwe klant werven is vijf maal zo duur als een bestaande koesteren. Ook het feit dat een klant, die ontevreden is over een product, niet snel meer terugkomt en maar liefst 22 anderen over deze negatieve ervaring inlicht, mag als bekend ondersteld worden. De conclusie zou dus getrokken mogen worden dat een klacht eerder beschouwd mag worden als een kans dan een bedreiging. De praktijk leert echter dat het Nederlandse bedrijfsleven hier geen lering uit heeft getrokken. Zo presenteerde TMI onlangs de uitkomst van het eerste klachtenonderzoek in Nederland. Uit het onderzoek komen enkele interessante gegevens naar voren: zo prefereren zes van de tien klagers persoonlijk contact en 93 procent van de klagers verwacht binnen een week een oplossing voor een telefonische klacht tegenover 53 procent voor een schriftelijke klacht.

Serviceherstel is geen kostenpost, maar een investering In hetzelfde onderzoek is ook gekeken naar hoe medewerkers de klachtenafhandeling van het eigen bedrijf ervaren. De resultaten hiervan zijn zowel opmerkelijk als zorgwekkend. Niet alleen worden de medewerkers bij de klachtenafhandeling belemmerd door bureaucratie en een tekort aan bevoegdheden, ook blijken zij nog eens gebrekkig getraind te zijn in het omgaan met klachten en is het zelfs zo dat 30 procent te weinig weet van de eigen producten en diensten om klachten op een adequate wijze af te handelen. En dit terwijl 75% van diezelfde medewerkers aangeeft dat de toekomst van de eigen organisatie afhangt van tevreden klanten.
Hier ligt dus een taak, die door het management van een bedrijf opgepakt dient te worden. De afhandeling van klachten dient systematisch en gestructureerd geïntegreerd te worden in de bedrijfsorganisatie. Via klachtenmanagement kan het hele bedrijf ervan doordrongen worden dat een klacht in meerdere opzichten een kans is om de kwaliteit en klantgerichtheid van het bedrijf te vergroten. Als klachten correct afgehandeld worden, vergroot dat de tevredenheid van de klanten en kan het klanten voor het leven opleveren. Bovendien kan het positieve mond tot mond reclame opleveren. Een gestructureerde klachtenafhandeling levert verder een schat aan marktinformatie op en kan daarmee de kosten van duur marktonderzoek besparen. Tot slot blijkt de klant een perfecte benchmark voor een organisatie. Uit de signalen van ontevredenheid kan exact worden afgeleid waar het functioneren van de organisatie verbeterd kan worden.

Praktijkgericht en interactief
Vanuit deze optiek heeft het Centrum voor Kennis Communicatie een cursus 'Modern Klachtenmanagement' ontwikkeld. De cursus heeft een praktijkgerichte opzet en biedt deelnemers de gelegenheid tot interactie met de docent en elkaar. Uw docent is Drs. Harald G. Pol, werkzaam bij Excence Consulting te Amersfoort en auteur van het boek 'Effectief klachtenmanagement (als instrument voor verbetering van kwaliteit en klantgerichtheid)' (Samsom 1999). Alle deelnemers van de cursus ontvangen dit op het onderwerp toegesneden boekwerk. Tijdens de cursus krijgt de deelnemer de technieken, instrumenten en vaardigheden aangereikt om zelf binnen de eigen organisatie een systeem voor klachtenmanagement te ontwikkelen en te implementeren. Als eerste vereiste voor een goed werkend klachtenmanagement geldt de erkenning op managementniveau dat klachtenmanagement uitermate geschikt is als instrument voor verbetering van kwaliteit en klantgerichtheid. Als dat besef er is dan is het zaak om alle medewerkers van ditzelfde besef te doordringen. Daarom wordt er tijdens de cursus de nodige aandacht besteed aan de begeleiding, het overtuigen en de communicatie met medewerkers op het gebied van klachtenafhandeling. De inzet van een rollenspel tijdens de cursus, waarbij de cursisten als leidinggevende acteurs moeten aansturen, die de rol van klagende klant en aan te sturen medewerker op zich nemen, voegt nog eens een extra praktische dimensie aan de cursus toe.

Tijdens de cursus komen aan bod:

* klachtenerkenning en klachtenherkenning
* het klantgesprek

* organisatie van klachtenmanagement

* praktijkgerichte cases en opdrachten

* communicatie inzake klachtenmanagement

* actief luisteren naar signalen van de klant
* doorvoeren van verbeteringen

* realistische klant-medewerker-leidinggevende interactietraining
* de verbetercyclus: zes stappen om van klacht een kans te maken
* klachtenafhandeling persoonlijk en geautomatiseerd (software en Customer Relationship Management (CRM)-systemen).

Doelgroep
De cursus is bestemd voor managers die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van klachten. Dit kunnen lijnmanagers zijn van frontoffice afdelingen, maar ook managers in een staffunctie gericht op kwaliteit en klantgerichtheid. De cursus is dus met name interessant voor:
* Customer care managers

* Kwaliteitsmanagers

* Klachtencoördinators

* Projectleiders

* P&O managers

* PR- en marketingmanagers

* Alle leidinggevenden die in hun functie met klachtenmanagement te maken hebben

---

Programma dag 1
9.00 Ontvangst deelnemers

9.30 Opening, kennismaking en uitleg programma

* Welke ervaringen en vragen hebben de deelnemers?
* Wat zijn de leerdoelen van het programma?
* Welke opzet en werkwijze wordt gehanteerd?
9.45 Inleiding kwaliteit en klantgerichtheid

* Waarom zijn kwaliteit en klantgerichtheid belangrijk?
* Wat verstaan we onder kwaliteit en klantgerichtheid?
De belemmeringen van klantgerichtheid

* Wat belemmert organisaties en individuen om continu klantgericht te zijn?

11.15 Het belang van klachtenmanagement

* Klachtenmanagement als marketinginstrument
* Klachtenmanagement als kwaliteitsinstrument
Herkenning van klachten

* Naar een heldere, eenduidige definitie van een klacht
* Welke klantsignalen vallen onder de definitie
12.45 Lunchpauze

14.00 Organisatie van klachtenmanagement

* Doelstelling van klachtenmanagement

* Structuur (taken en verantwoordelijkheden)
* Cultuur

* Stijl van leidinggeven

* Vaardigheden

* Processen en procedures

* Systemen

Praktijkcase "Een klacht is een kans!"
SNS Reaal Verzekeringen met videopresentatie
Gastspreker: Onno Bührmann, Supervisor Helpdesk SNS

15.30 Koffie-/theepauze

15.45 Vervolg praktijkcase "Een klacht is een kans!"

17.15 Sandwichbreak

18.00 De Verbetercyclus
In zes stappen van klacht naar verbetervoorstel:
1. Verzamelen van informatie

2. Registreren

3. Ordenen

4. Beoordelen

5. Vaststellen en analyseren oorzaken

6. Verbeteren

19.00 Einde dag 1

---

Programma dag 2
9.00 Ontvangst

9.15 Inleiding communicatie rond klachtenmanagement Het gesprek met de klant

* Verschillende typen klagers

* Do's en don'ts in een gesprekssituatie met een externe klant
10.30 Praktijksimulatie "Help, een klagende klant." Met hulp van acteurs wordt een tweetal praktijksimulaties van klagende klanten nagespeeld. De deelnemers mogen het gesprek met de klant regisseren

12.15 Klachtenafhandeling via Internet

* Wat kan wel en wat kan niet via internet?
* De voor- en nadelen van klachtenmanagement via internet
12.45 Lunchpauze

14.00 "Hoe vertel ik het mijn collega?"

* Interne communicatie en klantgerichtheid
* Do's en don'ts in een gesprekssituatie met een interne klant of collega

15.30 Koffie-/theepauze

15.45 Samen werken aan klachtenmanagement

* De klant-leverancier-keten

* Naar een concreet, toepasbaar stappenplan voor klachtenmanagement binnen de eigen organisatie

16.45 Afsluiting en evaluatie van de cursus
17.15 Einde cursus

---

Over de docent
Harald Pol (1964) studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte hij ruim tien jaar als organisatie-adviseur, commercieel manager en projectmanager voor meerdere dienstverlenende organisaties. Harald Pol was in 1997 betrokken bij de oprichting van Quest Onderzoek en Advies, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in klanten- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Vanaf 2000 is hij werkzaam voor Excence Consulting, een marketing- en organisatie-adviesbureau dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling en implementatie van kwaliteits- en klantgerichtheidsprogramma's. In de afgelopen jaren heeft Excence vele bedrijven geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit en klantgerichtheid van dienstverlening, o.a. door de invoering van effectief klachtenmanagement. Harald Pol is auteur van het boek "Effectief klachtenmanagement als instrument voor verbetering van kwaliteit en klantgerichtheid" (Samsom 1999) en tal van publicaties op het gebied van kwaliteit en klantgerichtheid. Iedere deelnemer ontvangt dit boek

---

Datum en plaats
26 & 27 februari 2002, "Meeting Plaza" te Maarssen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van de cursus nog niets van ons ontvangen neemt u dan even contact met ons op (040-212 94 99).

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen EUR. 1295,- / Hfl. 2853,80 (excl. BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide cursusdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega deel laten nemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus, berekenen wij u EUR. 50,00 / Hfl 110,20 exclusief BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige cursusgeld verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Daphne Elstak
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040-212 94 99
Fax 040-212 94 07
E-mail daphne@ckc-seminars.nl

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 17080331
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...