Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 27-02-2002

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 27 februari 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 27 februari om 11.00 uur.

De Kamer debatteert over de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (ZBOs). Het wetsvoorstel zorgt voor een wettelijk kader waaraan regels met betrekking tot zelfstandige bestuursorganen dienen te voldoen (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 tot ca. 12.45 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de Zuiderzeelijn. Deze lijn moet de bereikbaarheid tussen het Noorden en de Randstad verbeteren.

Justitie: 11.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de voorbereiding op en invoering van de Vreemdelingenwet 2000.
Buitenlandse Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de Internationale VN Conferentie over Financing for Development. De conferentie zal van 18 tot en met 22 maart plaatsvinden in Mexico.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.30 tot ca. 17.30 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer de Integrale Rapportage Handhaving 2000. De rapportage heeft betrekking op handhaving van de sociale zekerheid en de Wet arbeid vreemdelingen.

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 19.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over vergaderingen van ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de lidstaten van de Europese Unie.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat: 12.00 tot ca. 19.00 uur
Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met deskundigen van organisaties over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Aan het gesprek nemen vertegenwoordigers van onder meer de volgende organisaties deel:
12.00 14.00 uur: conceptuele aspect:
VROM-raad en VNG;
14.30 16.30 uur: stedelijk aspect:
VNO-NCW en ANWB;
17.00 19.00 uur: landelijk aspect:
LTO, Milieudefensie en
Staatsbosbeheer.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: procedures.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 11.30 tot ca. 12.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met deelnemers, afkomstig uit Indonesië, van de cursus Good Governance and the Postition and Role of the Armed Forces in a Democracy van het Instituut Clingendael.

Defensie: 13.00 tot ca. 15.30 uur Klompézaal
Agenda: gesprek met leerlingen van het Instituut Defensie Leergangen. Het gesprek staat in het teken van de manier waarop het onderwerp defensie is ingevuld in het verkiezingsprogramma van de partijen.

Justitie: 14.30 uur - Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Financiën: 15.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontvangen vanaf 11.00 uur de nieuwe voorzitter van het Productschap Vis, de heer Loonen (Klompézaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie