Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister hermans pakt misbruik regelgeving aan

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten


Minister Hermans pakt misbruik regelgeving aan

Onderzoek van de accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wijst uit dat er een redelijk vermoeden is dat zes hogescholen in strijd met de bekostigingsvoorwaarden hebben gehandeld. Minister Hermans heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Hij zal ten onrechte uitgekeerd geld terugvorderen en beraadt zich op eventuele boetes. Verder scherpt de minister de regels voor controle aan. Dit schrijft de bewindsman in een brief die vandaag tezamen met het accountantsonderzoek aan de Tweede Kamer is gestuurd. Op 14 november 2001 zijn er twee klachten ingediend bij het ministerie over vermeende onregelmatigheden bij hbo-instellingen. Het zou gaan om Vlaamse studenten die bij Nederlandse hbo-instellingen staan ingeschreven, zonder dat ze daar studeren, terwijl hbo-instellingen wel geld voor hen ontvangen. Ook bestond het vermoeden dat studenten van een particuliere instelling bij een reguliere hbo-instelling staan ingeschreven, maar geen onderwijs volgen. Verder zouden er buitenlandse studenten zijn ingeschreven voor regulier onderwijs, terwijl de studenten in werkelijkheid een niet bekostigde masteropleiding of een taalcursus volgen. Hierop stelde minister Hermans een accountantsonderzoek in naar de instellingen die zijn genoemd in de klacht. Het gaat nadrukkelijk niet om een onderzoek naar de integriteit van het gehele hoger onderwijs, maar om een concreet onderzoek bij zes hogescholen naar de gang van zaken rond de inschrijving van buitenlandse studenten.

Accountantsonderzoek
De onderzochte zes hogescholen zijn: Hogeschool van Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogescholen IJselland, Hogeschool van Brabant, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Alkmaar. De hogescholen hebben vermoedelijk op een aantal punten in strijd met de bekostigingsvoorwaarden gehandeld. Onder andere is er een grote groep Vlaamse studenten ingeschreven in Nederland die een heel beperkt Nederlands programma volgde, terwijl de hogescholen wel volledige bekostiging ontvingen. Voor de Vlaamse studenten werd het collegegeld indirect betaald vanuit de rijksbijdrage. Voor een tweejarige kort-hbo-opleiding werd soms voor 3 tot 4 jaar bekostiging ontvangen. Groepen studenten werden na een jaar studie bij de ene hogeschool als uitvallers aangemerkt en vervolgens bij de volgende hogeschool weer aangemeld. Door deze constructie ontvingen hogescholen met uitvallers bijna 45 procent meer geld dan de normbekostiging. Ook waren er plannen Chinese studenten van de Dutch Delta Business School in te schrijven bij Saxion Hogescholen IJselland, terwijl de studenten hiervan geen weet hadden en het onderwijsprogramma nog niet klaar was.

De zes hogescholen tezamen hebben vanaf studiejaar 1998/1999 in totaal 5109 Vlaamse studenten ingeschreven die niet studeerden aan de instelling, een niet bekostigde opleiding aan de instelling volgden of voor wie veel meer geld werd ontvangen dan gezien de onderwijsinspanning van de hogeschool redelijk zou zijn. Hiermee is in totaal een bedrag van 29,2 miljoen euro gemoeid. Minister Hermans heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Uit het rapport van de accountantsdienst blijkt dat Opleiding en Ontwikkeling Breda (O&O) een belangrijke rol heeft gespeeld bij de constructies van de hogescholen. O&O is een private onderneming die bemiddelt in de werving van studenten voor bedrijfsopleidingen voor hogescholen en bijvoorbeeld het Vlaamse traject. Daarnaast verzorgt zij in opdracht van de hogescholen ook onderwijs. Minister Hermans heeft het Openbaar Ministerie ook van de rol van O&O op de hoogte gesteld.

Maatregelen zes hogescholen
De minister gaat de rijksbijdrage terugvorderen die ten onrechte aan de zes hogescholen is uitgekeerd. De minister beraadt zich over de vraag of hij een extra inhouding op de vergoeding (boete) van de betreffende hogescholen zal toepassen. Dit hangt mede samen met de vraag hoe het Openbaar Ministerie met de aangifte omgaat.

Aanpassingen regelgeving
Om in de toekomst te voorkomen dat collegegelden uit de rijksbijdrage worden betaald overweegt de minister de regelingen over het collegegeld zo aan te passen dat uitsluitend de student zelf of iemand die uitdrukkelijk door de student is gemachtigd het collegegeld kan betalen.
De onderwijsinspanning voor de Vlaamse studenten bleek niet in verhouding te staan tot de daarvoor in rekening gebrachte prijs. Het nieuwe accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs dat per 1 september 2002 wordt ingevoerd garandeert een veel betere prijs/prestatieverhouding.
Verder acht de minister bij de inschrijving van studenten aanvullende voorschriften nodig, zodat wordt voorkomen dat hogescholen studenten buiten hun medeweten kunnen inschrijven.
Ook wordt er een helpdesk geopend waar instellingen met vragen over bekostiging en andere regelingen terecht kunnen.

Eerdere maatregelen
De afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen in gang gezet. In 1997 zijn de uitgangspunten van het departement voor verantwoording, toezicht en controle vastgesteld. De Algemene Rekenkamer noemde dit destijds een goed voorbeeld. Door de invoering van de Wet op het onderwijstoezicht wordt de positie van de inspectie versterkt. De instelling van het accreditatieorgaan in het hoger onderwijs versterkt het bestaande kwaliteitszorgsysteem. Het onderwijsnummer dat wordt ingevoerd moet straks betrouwbare bekostigingsinformatie opleveren. Voor de bekostiging van het hbo is een model ontwikkeld dat is gebaseerd op studiepunten. Dit zorgt voor een heldere relatie tussen de bekostiging en de instellingsprestaties. In 2001 zijn in de verkenningen voorstellen gedaan voor een administratieve scheiding van publieke en private geldstromen.
Eind 2001 heeft de minister een taskforce Rekenschap ingesteld. De taskforce Rekenschap inventariseert op dit moment de kwetsbaarheden en risico's in de bekostiging en de systematiek van toezicht, controle en handhaving. De taskforce zal aanbevelingen doen voor verbetering van de regelgeving en handhaving daarvan. De minister zal de Tweede Kamer eind maart rapporteren over het werk van de taskforce.

Examens in het hoger onderwijs
Inspectie-onderzoek wijst uit dat er opleidingen in het hoger onderwijs (hbo en wo) zijn die geen examencommissie hebben en dat niet alle examencommissies aan de wettelijke bepalingen voldoen. De minister acht dit een punt van zorg. Hij heeft de inspectie gevraagd bij alle opleidingen in het hoger onderwijs en het aangewezen hoger onderwijs te onderzoeken of zij een examencommissie hebben, hoe deze is samengesteld en of er verslagen van de werkzaamheden zijn. Uiterlijk 8 april zal de inspectie hierover aan de minister rapporteren.
De minister zal daarnaast de instellingen vragen voor 15 april een overzicht te verstrekken aan de inspectie van de kwaliteitsborging van toetsing en examens.
In het najaar zal de inspectie onderzoek doen naar het instellingsbeleid voor verbetering en handhaving van de kwaliteit van toetsing en examens.
Verder heeft de inspectie een aantal aanbevelingen gedaan om de verantwoordingslijnen te versterken: meer aandacht binnen instellingen voor toetsing examens, geregelde rapportage over de werkzaamheden van de examencommissies en een duidelijke rol voor examencommissies in het toezicht.
De invoering van het nieuwe accreditatiestelsel wordt ook benut voor aanscherping van het toezicht op de kwaliteit van de examens. De minister ziet erop toe dat de kwaliteit van examens bij de accreditatie stelselmatig en nauwgezet wordt getoetst. De inspectie gaat de overgang naar de nieuwe bachelor-master structuur nauwgezet monitoren.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: (info@minocw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...