Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winst Grolsch stijgt 6%

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Grolsch NV
Zoek soortgelijke berichten

Grolsch NV

WINST GROLSCH STIJGT 6%

Koninklijke Grolsch N.V. heeft in 2001 wereldwijd met het Grolsch-merk een verkoopvolume van 2,95 miljoen hectoliter en een totale netto winst van Euro 28,6 miljoen gerealiseerd. Volume en winst liggen hiermee op nooit eerder bereikte niveaus. De netto winst ligt 6% hoger dan in 2000, terwijl bedrijfsresultaat en netto-omzet gestegen zijn met respectievelijk 5% en 7%. Voor 2002 wordt een voort-gaande groei van het volume, het bedrijfs-resultaat en de netto winst verwacht.

FINANCIELE RESULTATEN

- De netto-omzet steeg in 2001 met 6,7% tot Euro 272,6 miljoen (2000 Euro 255,4 miljoen). Deze stijging is in belangrijke mate terug te voeren op prijsverhogingen in Nederland en volumegroei in het Verenigd Koninkrijk en andere exportmarkten;

- Het bedrijfsresultaat steeg in 2001 met 4,6% tot Euro 38,6 miljoen (2000 Euro 36,9 miljoen);

- De netto winst (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen) steeg in 2001 met 6,0% tot Euro 28,6 miljoen (2000 Euro 27,0 miljoen);

- De winst per aandeel steeg in 2001 eveneens met 6,0% tot Euro 1,69 (2000 Euro 1,60);

- Het dividendvoorstel bedraagt Euro 0,72 per aandeel (2000 Euro 0,68), wat neerkomt op een pay out van 43% (2000 43%);
- Het aantal dividendgerechtigde aandelen per 31 december 2001 bedraagt 16.921.507 en is daarmee gelijk aan het aantal per 31 december 2000.

GANG VAN ZAKEN

- Met 2,95 miljoen hectoliter is in 2001 een absoluut record gevestigd ten aanzien van het wereldwijd met het Grolsch merk gerealiseerde verkoopvolume (stijging 6% ten opzichte van 2000 2,79 miljoen hectoliter);

- De bierconsumptie in Nederland daalde in 2001 met 1,6% ten opzichte van 2000;

- In de tweede helft van 2001 heeft Grolsch met de pils 30cl. flesverpakking en de speciaalbieren haar oorspronkelijke marktaandeel van voor de vuurwerkramp weer bereikt. Het marktaandeel van Grolsch in 2001 is echter gelijk gebleven aan dat in 2000, omdat er naast deze ten opzichte van 2000 positieve effecten sprake is van een teruggelopen afzet van de beugelfles. De in 2001 herwonnen markt-aandelen zullen pas in 2002 volledig tot uitdrukking komen in de afzetcijfers;

- De uit hoofde van de verzekering verkregen en met netto-omzetverlies verband-houdende marge-vergoeding bedroeg in 2001 Euro 2,0 miljoen (betreffende de eerste helft van 2001) terwijl over 2000 nog sprake was van een margevergoeding van Euro 6,0 miljoen;
- Het buiten Nederland verkochte volume is in 2001 met 18% gestegen. Groei is gerealiseerd in de meeste focuslanden. Het Verenigd Koninkrijk, voor Grolsch de grootste afzetmarkt buiten Nederland, heeft zelfs een volumegroei van 33% gerealiseerd. Overigens is in 2001 de afzet in de Verenigde Staten, in omvang de derde markt van Grolsch, in verband met de importeurswissel gedaald;

- De bouw van de nieuwe brouwerij is begonnen. De Nederlandse brouwerij-activiteiten, die nu plaatsvinden in Groenlo en Enschede, zullen vanaf 2005 in een nieuwe en efficiente brouwerij geconcentreerd zijn (in Boekelo, gemeente Enschede). Na de positieve en definitieve uitspraak in juni 2001 van de Raad van State in de bodemprocedure bestemmingsplan, kon Grolsch na bouwrijp maken door de gemeente, in november starten met het eerste infrastructurele werk. Inmiddels is ook het heien aangevangen. Alleen de geldigheid van de aan Grolsch verleende milieuvergunning wordt nog juridisch betwist. De definitieve uitspraak van de Raad van State in deze bodemprocedure is aangekondigd voor vandaag, 27 februari 2002. Uitgaande van een gunstige uitspraak zullen de bouw-werkzaamheden in het najaar van 2003 dermate ver gevorderd zijn, dat reeds dan het eerste bier op de nieuwe locatie gebrouwen en afgevuld kan worden. De brouwerij in Groenlo kan dan begin 2004 gesloten worden en de brouwerij in Enschede in 2005.

VOORUITZICHTEN VOOR 2002

- Volume:
Uitgaande van gemiddelde weers-omstandigheden, verwacht Grolsch dat de Nederlandse biermarkt in 2002 in omvang gelijk zal zijn aan die in 2001. Grolsch verwacht dat haar marktaandeel in 2002 hoger zal zijn dan in 2001. In het buitenland wordt voort-gaande groei verwacht in het Verenigd Koninkrijk en de andere focuslanden. In de Verenigde Staten wordt 2002 het eerste jaar binnen het vijfjarenprogramma dat inzet op een verdubbeling van de afzet. Derhalve wordt 2002 aldaar een jaar van sterke groei.

- De nieuwe brouwerij:
Nu de bouw is aangevangen zullen in 2002 substantiele uitgaven gedaan gaan worden, hetgeen zal leiden tot een afname van liquide middelen en een daling van rentebaten. Van externe financiering zal in 2002 nog geen sprake zijn.

- Investeringen en personeel:
Afgezien van de nieuwe brouwerij worden voor 2002 investeringen in materiele vaste activa voorzien met een omvang van circa Euro 18 miljoen. Hiervan betreft een substantieel gedeelte investeringen in horeca onroerend goed. Het aantal medewerkers zal in 2002 ongeveer gelijk zijn aan de gemiddelde bezetting in 2001.
- Prognose:
De verwachte groei van het afzetvolume zal het resultaat positief beinvloeden. De stijging van grondstof-prijzen, prijzen van verpakkings-materialen, energiekosten en personeelskosten zal daarentegen een beperkte negatieve invloed uitoefenen op het resultaat. Wij verwachten voor 2002 per saldo een voortgaande groei van het bedrijfs-resultaat en de netto winst. Hiermee ontwikkelen de resultaten zich in lijn met de in de strategie geformuleerde langere termijn doelstellingen.

Voor meer informatie: Koninklijke Grolsch N.V., Coen Thonissen, Hoofd Interne & Externe Betrekkingen, tel. +31 53 483 3176, e-mail (c.thoenissen@grolsch.nl)

Koninklijke Grolsch N.V.
Enschede, 27 februari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie