Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept Masterplan Wagnerplein Tilburg gereed

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Tilburg

14-2-2002
Concept Masterplan Wagnerplein gereed
Informatiebijeenkomst op 27 februari 2002

Het college van B&W heeft op 4 februari ingestemd met de opzet en hoofdlijnen van een concept masterplan voor het Wagnerplein in Tilburg Noord. Dit conceptplan geeft een samenhangend beeld van de gewenste toekomstige situatie op en rond het Wagnerplein en geeft de keuzes aan die daarvoor gemaakt moeten worden. Het gaat daarbij over de keuzes ten aanzien van de belangrijkste dragers voor het bruisende hart van Tilburg Noord: het wonen, het winkelen, de vrijetijdsvoorzieningen, de dienstverlening en de ruimtelijke kwaliteit.

Over de inhoud van het plan wordt op woensdagavond 27 februari 2002 een informatiebijeenkomst gehouden in de Driekoningenkerk op het Wagnerplein.

Aanleiding voor het opstellen van een masterplan Op basis van het in 1998 vastgestelde Wijkontwikkelingsplan voor Tilburg Noord is besloten een ontwikkelingsvisie op te stellen voor het Wagnerplein en de directe omgeving. Deze ruimtelijk-functionele visie met als titel Een bruisend hart voor Tilburg Noord is in juni 2000 door het college vastgesteld. Gelijktijdig is toen opdracht gegeven voor het gebied een masterplan op te stellen.

Het concept masterplan
Het masterplan is nu in concept gereed en bestaat uit een toekomstvisie, een sterkte en zwakte analyse van de huidige situatie en een inschatting van de kansen en beperkingen per thema. Op basis van die informatie is een ontwikkelingsprogramma samengesteld en zijn stedenbouwkundige richtlijnen geformuleerd.
Een aantal onderdelen van het masterplan is bewust nog niet ingevuld. Het gaat dan met name over de toekomstige verkeersontsluiting, de ruimtelijke inpassing van zorgcentrum de Heikant, de toekomstige bestemming van de locatie waar nu basisschool de Stellaertshoeve staat en de uitvoeringsstrategie. Dit vanwege de recente plannen van Wonen Midden Brabant, TBV Wonen en Stichting de Wever met betrekking tot de modernisering van het zorgcentrum. Deze plannen moeten nog zorgvuldig worden bekeken op stedenbouwkundige, functionele en verkeerskundige mogelijkheden. Om de plannen voor het zorgcentrum straks te kunnen inpassen in het masterplan is wel al besloten om het plangebied te verruimen. De oostelijke grens van het plangebied is verlegd van de Brucknerlaan naar de Brahmsstraat.

Het is de bedoeling de ontbrekende onderdelen van het masterplan de komende maanden in te vullen zodat medio 2002 het definitieve masterplan kan worden vastgesteld.

Informatieavond
Om alle belangstellenden te informeren over de inhoud van het concept masterplan wordt op woensdag 27 februari 2002 een informatieavond worden georganiseerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Driekoningenkerk op het Wagnerplein.

Concept Masterplan Wagnerplein e.o. ter inzage
Belangstellenden die niet naar de bijeenkomst kunnen komen, worden via de wijkkrant Noord van maart aanstaande op de hoogte gehouden. Ook ligt het concept masterplan Wagnerplein e.o. vanaf 28 februari tot 1 april 2002 ter inzage in:
Wijkcentrum De Schans, gopend:
maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur /18.30 - 00.00 uur vrijdag 13.00 - 17.00 uur

de Stadswinkel Noord, geopend:
maandag 13.00 - 18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 09.00 - 20.00 uur

De bibliotheek Lyndacker, Wagnerplein 5 te Tilburg (Noord), geopend: maandag/woensdag/ 13.30 - 17.30 uur
donderdag
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 13.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 13.00 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie