Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplan Centrum 1998 Alphen

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alphen aan den Rijn


Ontwerp wijzigingsplan eerste wijziging bestemmingsplan Centrum 1998

Het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan eerste wijziging bestemmingsplan Centrum 1998 heeft betrekking op het blok, dat begrensd wordt door de Julianastraat, de St. Jorisstraat en een deel van het omloopkanaal. In het bestemmingsplan Centrum 1998 is de locatie aangeduid met locatienummer 6.

Wat houdt het wijzigingsplan in?
Het te realiseren plan voor locatienummer 6 omvat detailhandel, publieksgerichte dienstverlening, woningen en een parkeerkelder. Door sloop van de bestaande panden, ontwikkeling van een integraal plan voor het hele blok en in samenhang met andere locaties worden de doelstellingen uit bestemmingsplan Centrum 1998 gerealiseerd, waardoor de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. Een voetpad tussen de te realiseren bebouwing en het Omloopkanaal aan de noordzijde van het blok zoals dat nu in het bestemmingsplan is aangegeven, blijkt echter vanuit het oogpunt van sociale veiligheid ongewenst te zijn. Door deze ontwikkeling en de noodzaak een evenwichtig geheel in de plannen te behouden is een verbreding van het Omloopkanaal en een aanpassing van de bebouwingsgrens in ruimtelijke zin gewenst. In bestemmingsplan Centrum is de bevoegdheid opgenomen om bestemmings- en bouwgrenzen in beperkte mate te wijzigen. Om het te realiseren plan voor blok 6 planologisch mogelijk te maken, is dan ook een wijzigingsplan opgesteld. De bestemming Voetgangersgebied aan de noordzijde van het gebied wordt daarmee deels gewijzigd in de bestemming Water en deels in de bestemming Centrumdoeleinden.

Wanneer en waar kunt u het wijzigingsplan inzien? Iedereen kan het ontwerp-wijzigingsplan vanaf 28 februari 2002 twee weken inzien bij:

- het gemeentelijk informatiecentrum, stadskantoor, Castellumstraat 6 op werkdagen van 8.30-17.00 uur en op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur en

- de openbare bibliotheek, Thorbeckestraat 1a.
Hoe kunt u zienswijzen kenbaar maken?
In de periode van 28 februari 2002 tot en met 13 maart 2002 kan iedereen gemotiveerd zienswijzen omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken.
De zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Nadere informatie
Nadere informatie over het wijzigingsplan kan worden verkregen bij het gemeentelijk informatiecentrum van het stadskantoor, Castellumstraat 6. Het informatiecentrum is tijdens bovengenoemde openingstijden telefonisch bereikbaar onder nummer 0172 481231.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 27 februari 2002.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 februari 2002 laatste wijziging

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie