Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 27-02-2002

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bergen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bergen


Informatiebijeenkomst drugs en drugsgebruik
Bouwkavels bestemmingsplan Wellerlooi
Gehandicapten parkeerkaart
Drugs en drugsgebruik

Informatiebijeenkomst voor ouders/ verzorgers
Op donderdag 7 maart houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over drugs en drugsgebruik in onze gemeente. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis Iedershuus in Afferden en is bedoeld voor alle ouders/ verzorgers in onze gemeente.

De bijeenkomst is een samenwerking tussen CAD, politie, Synthese, Halt-bureau, voortgezet onderwijs, GGD en gemeente.

Uw vragen worden beantwoord

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst bestaat uit informatie over drugs, drugsgebruik en voorlichting door het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD)) over dit onderwerp. Tijdens het tweede gedeelte van de avond worden uw vragen beantwoord. U kunt vragen rechtstreeks stellen of schriftelijk tijdens de pauze. Ook kunt u uw vragen vooraf indienen via de bon op onze informatiepagina in Grens en Maas. U kunt uw vragen anoniem stellen. Tijdens de informatieavond zijn folders beschikbaar als aanvulling op de informatie die u deze avond ontvangt.

Ouders/ verzorgers

Naar aanleiding van de berichten in de media heeft dorpsraad Afferden een verzoek ingediend bij de gemeente voor het mede-organiseren van een informatiebijeenkomst. In overleg met de dorpsraad is afgesproken deze bijeenkomst voor alle ouders/ verzorgers in onze gemeente te organiseren.

Onderzoek

Tijdens een onderzoek van de politie eind 2001 kwam onverwacht een hoog harddruggebruik onder jongeren naar voren. Om de situatie in beeld te brengen heeft de gemeente overleg met alle betrokken instanties, zoals politie, Synthese, Bureau Jeugdzorg, Halt-bureau, voortgezet onderwijs, CAD en GGD. Op basis van de verzamelde informatie wordt een plan van aanpak gemaakt. Belangrijk onderdeel hiervan is preventie en voorlichting aan jongeren. Maar ook voorlichting aan ouders/ verzorgers, bijvoorbeeld over het herkennen van gebruik en het oppikken van signalen, is een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak.
Bouwkavels bestemmingsplan Wellerlooi

Belangstellenden kunnen inschrijven

In het bestemmingsplan Wellerlooi (Droogstal Zuid) worden vijf gemeentelijke bouwkavels verkocht. Via loting wordt de volgorde van verkoop bepaald.

De kavels variëren van 216 m2 tot maximaal 375 m2 en zijn bestemd voor de bouw van vier halfvrijstaande woningen en een vrijstaande woning. De grondprijs bedraagt 136,- per m2, exclusief 19% btw kosten koper. De kavels zijn bedoeld voor eigen bebouwing en bewoning; de koper is verplicht de woning gedurende vijf jaren na de voltooiing zelf (met eventuele gezinsleden) te bewonen. Per echtpaar/ paar van (samenwonende) partners kan zich slechts één persoon inschrijven.

Woonbinding

De kavels worden verloot aan personen, die een woonbinding hebben met het dorp Wellerlooi. Hieronder wordt verstaan:

* personen, die nu in Wellerlooi wonen (de gemeentelijke bevolkingsadministratie geldt als maatstaf);
* personen, die vanaf hun geboorte ten minste 15 jaren onafgebroken in Wellerlooi hebben gewoond;

* personen, die in totaal gedurende ten minste 20 jaren in Wellerlooi hebben gewoond;

* personen, die in Wellerlooi een baan (gaan) vervullen en daardoor economisch gebonden zijn (de arbeidsovereenkomst moet overlegd worden).
Inschrijven
U kunt zich inschrijven van maandag 4 maart 2002 tot en met vrijdag 22 maart 2002 uur, elke dag van 09.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis. Het inschrijfgeld bedraagt 50,- en moet u contant betalen. Dit bedrag wordt niet terugbetaald of later verrekend. Het volledig ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfgeld moet uiterlijk 22 maart 2002 om 12.00 uur in ons bezit zijn. De loting wordt verricht door een notaris.

Informatie

Voor meer informatie kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis. Telefoon (0485) 34 83 59.
....jij komt toch ook?
Volgende week woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle kiesgerechtigden hebben inmiddels een oproepkaart ontvangen. kaart zien in welk stembureau u uw stem moet uitbrengen. Heeft u geen oproepingskaart ontvangen? Neem dan direct contact op met de werkgroep Verkiezingen, telefoon (0485) 34 83 07.

Stembureaus

Voor de verkiezingen zijn de volgende stembureaus aangewezen:


- Nieuw Bergen, ESG Den Asseldonk;


- Nieuw Bergen, Openbare Bibliotheek;


- Aijen, zaal 't Veerhuis;


- Afferden, gemeenschapshuis Iedershuus;


- Siebengewald, zaal Wahlen;


- Well, zaal Vink ;


- Wellerlooi, gemeenschapshuis 't Luukske.

Alle stembureaus zijn ook voor minder-validen toegankelijk.

500 nieuwe kiezers

Iedereen die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt heeft inmiddels een informatiepakket ontvangen. Hierin zit onder andere een uitleg van de oproepkaart en een handige woordenlijst. In onze gemeente kunnen ongeveer 500 inwoners voor de eerste keer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
U dient uw stem uit te brengen in een stembureau in de gemeente Bergen. Het is niet verplicht te stemmen in uw eigen stembureau. U kunt uw stem ook uitbrengen in een ánder stembureau in de gemeente Bergen. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Bij de gemeente kunt u uw oproepingskaart laten omzetten in een kiezerspas. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken tot en met 1 maart.
Dit is stemmen bij volmacht. U kunt uw volmacht-stem laten uitbrengen in uw eigen of in een ander stemdistrict. Hiervoor moet u iemand die in hetzelfde stembureau als u moet stemmen machtigen uw stem uit te tegelijk met zijn/haar stem ook uw stem uit. Een persoon kan voor maximaal twee anderen een stem uitbrengen. Voor alle duidelijkheid: U Bergen onderzoekt veiligheid en leefbaarheid
Schriftelijke enquête onder eigen inwoners
Leges Gehandicapten Parkeerkaart
In september 2001 hebben burgemeester en wethouders besloten om het tarief voor de Gehandicapten Parkeerkaart te verhogen tot 75,-. Dat tarief was kostendekkend.

Naar aanleiding van een bezwaar van het platform Voorzieningen Gehandicapten hebben burgemeester en wethouders het besluit heroverwogen. Het college heeft besloten om het besluit van september 2001 in te trekken. De kosten voor de Gehandicapten Parkeerkaart zijn met ingang van 1 januari 2001 vastgesteld op 32,-. Dit zijn de kosten Gehandicapten Parkeerkaart 2001 ( f 69,-) verhoogd met 2% prijsindexering. Als u meer heeft betaald voor de parkeerkaart kunt u het teveel betaalde terug ontvangen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Welzijn.

Verlenging parkeerkaart

De Gehandicapten Parkeerkaart wordt verleend voor een termijn van maximaal 5 jaar. Na de maximale termijn van 5 jaar moet een nieuwe kaart worden aangevraagd. Als voor deze nieuwe kaart géén medische keuring noodzakelijk is bedragen de kosten 10,-. Als er wel een medische keuring noodzakelijk is bedragen de kosten 32,-.

Informatie

Als u meer informatie wilt over een Gehandicapten Parkeerkaart kunt u contact opnemen met de afdeling Welzijn, mevrouw M. Hendriks, telefoon (0485) 34 83 19.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie