Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening energiemarkt per 2003 te voorbarig

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EnergieNed

EnergieNed in eerste reactie op Energierapport 2002: Opening energiemarkt per 2003 te voorbarig

De Nederlandse energiebranche zal zich ten volle inspannen voor een stabiele energievoorziening waarbij beschikbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn centraal staat. Daarvoor is noodzakelijk dat de overheid afziet van ingrijpen in de vrije energiemarkt en de energiebedrijven de ruimte biedt goed in te kunnen spelen op vraag en aanbod van energie. De energiebranche onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een goed zicht te krijgen en te houden op toekomstige marktontwikkelingen en op de benodigde capaciteit voor transport en productie van energie in de toekomst. De overheid kan daartoe bijdragen door het juiste investeringsklimaat te scheppen waardoor de energiebedrijven op de Nederlandse markt ook op langere termijn garant kunnen blijven staan voor de voorzieningszekerheid op energiegebied. Dat stelt EnergieNed, de Federatie van Energiebedrijven in Nederland in een eerste en voorlopige reactie op het Energierapport 2002 dat minister Jorritsma van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Energierapport bevat de hoofdthemas van het energiebeleid voor de komende jaren. Centraal daarin staan voorzieningszekerheid, keuzevrijheid van klanten, milieukwaliteit en internationale ontwikkelingen op de energiemarkt in de Europese Unie.

EnergieNed heeft met waardering kennis genomen van het Energierapport. Sinds de verschijning van het vorige Energierapport in 1999 is de energiemarkt in Nederland enorm veranderd. Zo hebben inmiddels grote en middelgrote klanten vrijheid van keuze van energieleverancier, zijn er tal van nieuwe spelers op de energiemarkt bijgekomen en worden voorbereidingen getroffen voor algehele opening van de energiemarkt. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe beleidsagenda voor de komende jaren stelt EnergieNed. Het Energierapport levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Marktopening

EnergieNed vindt de uitspraak van het Kabinet in het Energierapport om de markt voor kleine klanten al per 2003 in plaats van 2004 te liberaliseren veel te voorbarig. Voordat een definitieve openingsdatum wordt bepaald wil het Kabinet eerst nog het advies afwachten van het Platform Versnelling Energieliberalisering, waarin overheid, energiebedrijven en bedrijfsleven samenwerken aan de invoering van de marktopening. EnergieNed stelt dat de energiebedrijven na het gereedkomen van de regelgeving door de overheid en het onherroepelijk worden van de besluiten van de toezichthouder DTe minimaal een half jaar nodig hebben om hun informatiesystemen en bedrijfsprocessen in te richten op basis van die regels en besluiten. Daarover bestaat nu nog veel onduidelijkheid. EnergieNed stelt dat de energiebedrijven voorrang geven aan een zorgvuldige in plaats van een overhaaste opening van de energiemarkt. Daarbij gaat het om circa 7.000.0000 stroomklanten en 6.500.000 gasklanten. Met dergelijke grote aantallen klanten willen de energiebedrijven geen enkel risico lopen dat de keuzevrijheid onverhoopt eindigt in een grote chaos omdat de systemen nog niet gereed en getest zijn. EnergieNed vertrouwt erop dat het Kabinet het belang van een zorgvuldige marktopening voor de Nederlandse burger ook voorop stelt.

Harmonisatie regelgeving EU

EnergieNed onderschrijft de opvatting uit het Energierapport 2002 dat liberalisering in het algemeen een transparante markt vereist met een goed toezicht en een stabiel investeringsklimaat. EnergieNed is verheugd dat het Kabinet zich wil beijveren voor harmonisatie van de regelgeving in de EU. De ongelijke regelgeving in landen van de EU werkt nu in het nadeel van de energiebedrijven in Nederland, waardoor zij moeilijk kunnen concurreren met buitenlandse energiebedrijven.

Duurzame energie

Het Kabinet constateert in het Energierapport dat de ontwikkeling van duurzame energie achterblijft bij de doelstelling. EnergieNed wijst erop dat de energiebedrijven tal van plannen voor de bouw van nieuwe duurzame productiecapaciteit klaar hebben liggen, maar dat realisatie sterk wordt gehinderd vanwege tijdrovende procedures in het kader van de ruimtelijke ordening. Volgens EnergieNed zal de rijksoverheid krachtiger moeten optreden om deze procedures te bekorten als zij de ontwikkeling van duurzame energie daadwerkelijk wil stimuleren.

Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met de heer S. Marbus, telefoon 026 - 356 36 57.


---

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie