Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

IHSAN organiseert Nationale Islamitische Sociale Conferentie

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten

Ingezonden persbericht

IHSAN organiseert Nationale Islamitische Sociale Conferentie

Moslims bezinnen zich op maatschappelijke activering: geloven, denken en doen

DRIEBERGEN, 20020208 -- Op donderdag 28 februari 2002 organiseert het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering, IHSAN, in cultuur- en congrescentrum Antropia te Driebergen de eerste nationale conferentie over islamitisch sociaal denken en handelen. De conferentie staat in het teken van de maatschappelijke betrokkenheid van moslims.

Onder meer de volgende vragen komen aan de orde: welke mogelijkheden biedt de islamitische sociale infrastructuur bij de aanpak van maatschappelijke kwesties? Hoe gaan moslims om met maatschappelijke kwesties zoals onveiligheid, sociale kwetsbaarheid, uitsluiting, armoede, en multi-culturaliteit binnen en buiten hun gemeenschappen? Welke rol spelen de islamitische sociaal-ethische waarden hierbij? Hoe verhoudt het vrijwilligerswerk in moslimkringen zich tot de uitdagingen van de 'civil society'? Ook brengt IHSAN verslag uit van haar onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het terrein van islamitisch maatschappelijk activeringswerk in de afgelopen drie jaar.

Voor het ochtendprogramma zijn prominente sprekers uit binnen- en buitenland uitgenodigd, waaronder mw. Margo Vliegenthart, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, prof.dr. Hasan Hanafi, hedendaags islamitisch denker en decaan van de Faculteit Filosofie van de Universiteit van Cairo, Egypte, dr. Tariq Ramadan, docent islamstudies aan de Universiteit Freibourg te Paccot, Zwitserland, en prof.dr. Sleyman Ates, koranexegeet en docent aan de Islamitische Universiteit Europa te Schiedam. Aan prof.dr. Andries Baart, stafmedewerker van het Instituut voor Activering, Innovatie en Onderzoek Actioma en tevens bijzonder hoogleraar maatschappelijke activering aan de Universiteit Utrecht, wordt gevraagd te reflecteren op de inleidingen.

Het doel
Het doel van de conferentie is vierledig:

1. Bezinning op de waarden in het islamitisch sociaal denken en handelen in relatie tot de vrijwillige maatschappelijke inzet van moslims
2. Bekendmaking van de oprichting van IHSAN

3. Rapportage over het SOM-project 'Islam-gebonden Maatschappelijk Activeringswerk'
4. Presentatie van pilots en andere relevante praktijken waaruit de maatschappelijke activering van islamitische Nederlanders blijkt
De conferentie doet een appl op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de islamitische gemeenschap ten aanzien van achterstandsgroepen en kwetsbaren in de samenleving. Het ochtendgedeelte van het congres is vooral gericht op bezinning aangaande concepten en theorien met betrekking tot de waarden in het islamitisch sociaal denken. Het middaggedeelte van de conferentie biedt de gelegenheid om kennis te nemen van de uitkomsten van het IHSAN-onderzoek naar islamitische maatschappelijke activering. De conferentiedeelnemers worden uitgenodigd om mee te denken hoe hieraan op lokaal niveau concrete invulling kan worden gegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de ervaringen die zijn opgedaan met de pilotprojecten.

De doelgroep
De doelgroep van het congres bestaat met name uit sleutelfiguren uit de moslimgroepen. Hierbij valt te denken aan kader en actieve personen uit het maatschappelijk middenveld: o.m. moskeeverenigingen, zelforganisaties, welzijnszorg en onderwijs.

IHSAN, Instituut voor islamitisch Maatschappelijke Activeringswerk Het project Islam-gebonden Maatschappelijk Activeringswerk is een initiatief van leden van de diverse moslimgroeperingen in Nederland en van de Samenwerkende Organisaties Maatschappelijke Activering (SOM). In de afgelopen drie jaar is het project is verder uitgebouwd, hetgeen heeft geleid tot de oprichting van een eigen Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering, IHSAN. IHSAN richt zich op het mobiliseren van moslimkaders rond sociale vraagstukken. De activiteiten hebben betrekking op drie thema's: multiculturaliteit, verantwoordelijk burgerschap en het tegengaan van verarming en uitsluiting. In haar maatschappelijk activeringswerk bevordert en ondersteunt IHSAN de inzet vanuit de islamitische gemeenschap, gericht op zorg voor elkaar en voor de kwetsbaren in de samenleving. Daarbij wordt aangesloten bij de waarden en normen uit het islamitisch gedachtegoed met betrekking tot het sociaal denken en handelen. Hierbij wordt het accent gelegd op islamitische begrippen zoals de goede handeling, beloning, saamhorigheid en rechtvaardigheid. Ook tijdens de conferentie wil IHSAN scherp focussen op deze sociale dimensie van islam.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie