Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Picanol - Resultaat voor belasting stijgt met 122%

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Jaarresultaten - 28/02/2002

(Euronext Brussels) -Picanol - Resultaat voor belasting stijgt met 122% tot 17,8 miljoen Eur - Netto rendement op eigen vermogen bedraagt 27,5%

Resultaat voor belasting stijgt met 122% tot 17,8 miljoen Eur - Netto rendement op eigen vermogen bedraagt 27,5% Picanol (EURONEXT: PIC) tekent zeer goede resultaten op voor 2001. De geconsolideerde omzet neemt met 21,6% toe tot 402,6 miljoen EUR. Het geconsolideerde nettoresultaat, aandeel van de Groep, stijgt met 46,5% tot 11,2 miljoen EUR. Picanol plukt daarmee de eerste vruchten van de nieuwe strategie die het vorig jaar inzette met de aanstelling van Jan Coene tot President & CEO. De organisatie van het bedrijf werd opnieuw bekeken en opgezet rond tien autonoom functionerende Business Units, waarbij tegelijkertijd het 'Global Textile Partner'-concept (GTP) werd geïntegreerd.

GTP past in de strategie van Picanol om wereldwijd totaaloplossingen te leveren aan de ganse textielindustrie en dichter bij de klant te staan. Met de overnames van het Amerikaanse Steel Heddle (Greenville, South-Carolina) en Verbrugge (Roeselare, België) eind vorig jaar, beide actief op het vlak van accessoires voor textielmachines, zette Picanol meteen een eerste stap in de uitbouw van GTP. In 2002 zal Picanol verder invulling geven aan het GTP-concept. Naast het aspect 'Customer Success', schuift Picanol voor 2002 ook 'Processes', 'Communication' en 'Marketing' naar voor als belangrijke aandachtspunten. Picanol realiseerde in 2001 een geconsolideerde omzet van 402,6 miljoen EUR, hetgeen een stijging betekent van 21,6% tegenover 2000. Deze sterke stijging volgt op de omzettoename met 18,2% in 2000. Noch de resultaten van Steel Heddle noch die van Verbrugge zijn in deze cijfers opgenomen, daar deze overnames plaatsvonden bij de jaarwissel. De omzetstijging is voornamelijk het resultaat van het goede orderboek op 1 januari 2001. Voor 2002 is Picanol erin geslaagd de leveringstermijn van weefmachines te halveren tot maximaal acht weken. Door deze kortere leveringstermijnen geeft Picanol een antwoord op de nieuwe uitdagingen in de markt. Op die manier zal Picanol dankzij de nieuwe dynamiek, zelfs met een kleiner orderboek, hetzelfde omzetniveau kunnen aanhouden in 2002. Picanol investeerde in 2001 6,7 miljoen EUR in materiële en immateriële vaste activa, tegenover 5,2 miljoen EUR in het vorige boekjaar. Van dit bedrag werd 4,3 miljoen EUR geïnvesteerd in machines en installaties. De operationele cashflow (EBITDA) steeg met 73% tot 27,8 miljoen EUR, hetgeen Picanol toeliet het totaal aan investeringen volledig met eigen middelen te financieren. Geconsolideerd nettoresultaat: 11,2 miljoen EUR; nettodividend: 7,5 EUR per aandeel Het geconsolideerde nettoresultaat van Picanol, aandeel van de Groep, neemt toe met 46,5% vergeleken met 2000. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering een nettodividend van 7,5 EUR per aandeel voorstellen. Picanol NV droeg 9,7 miljoen EUR bij tot het geconsolideerde nettoresultaat. Ook Proferro NV verbeterde zijn bijdrage tot het nettoresultaat van de Groep met 2,3 miljoen EUR tegenover vorig boekjaar. Het nettoresultaat van Proferro blijft evenwel een verlies van 0,9 miljoen EUR. De andere dochterondernemingen van Picanol zetten een positief nettoresultaat neer, waarvan machinebouwer PST, een 100% dochter van Picanol in China, met 1,7 miljoen EUR de belangrijkste bijdrage levert. Hoogtepunten 2001 Begin maart trok Picanol onder impuls van zijn Voorzitter Patrick Steverlynck, Jan Coene aan als President & CEO en zette daarmee de eerste stap in een nieuw Picanol tijdperk waarin de waarden 'Corporate Governance', 'Customer Success' en 'Profitable Growth' centraal staan. Picanol stelt als ambitie voorop zich verder te willen ontwikkelen als toonaangevend wereldspeler en dichter bij de klant te staan. Deze doelstellingen zijn dan ook terug te vinden in de nieuwe bedrijfsstructuur die Picanol in de eerste jaarhelft van 2001 implementeerde. De nieuwe organisatie is opgebouwd rond tien autonoom functionerende Business Units, met drie markt-BU's, drie product-BU's en drie technologie- en productie-BU's. Via de tiende BU 'GTP' bouwt Picanol zijn toekomst als Global Textile Partner uit. GTP zal zich niet enkel toespitsen op de bestaande klanten van Picanol, maar totaaloplossingen leveren aan textielfabrieken over heel de wereld, voor machines van alle types en merken. Via GTP zal Picanol een uitgebreid assortiment producten en oplossingen bieden die beantwoorden aan de behoeften van de ganse textielindustrie. Begin juli gingen Picanol en de groep BMT een joint venture aan voor het vervaardigen van machineonderdelen en het assembleren van transmissies in de Volksrepubliek China. MCW, de tandwielafdeling van BMT nam de helft van de aandelen van Amtech over, een 100% dochteronderneming van Picanol in Suzhou, China. Deze schaalvergroting stelt Amtech in staat te investeren in mensen en middelen om zijn technische knowhow ten volle te valoriseren in de bijzonder beloftevolle Chinese markt. Bij de jaarwissel nam Picanol de activa van de textielafdeling van het Amerikaanse Steel Heddle Inc. en de aandelen van Verbrugge NV over. Picanol betreedt met deze dubbele transactie de markt van accessoires voor textielmachines en wordt voor 100% eigenaar van 2 toonaangevende bedrijven op het gebied van accessoires met een gezamenlijke jaarlijkse omzet van ongeveer 48 miljoen EUR. Deze overnames kaderen in de strategie van Picanol om wereldwijd totaaloplossingen te leveren aan de textielindustrie en zijn meteen een eerste stap in de uitbouw van GTP. Toekomstperspectieven 2002 is voor Picanol het jaar waarin het de strategie uitgestippeld in 2001 verder zal concretiseren en implementeren. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar de concrete organisatie van de Business Unit GTP (Global Textile Partner), die het speerpunt vormt in de strategie van Picanol om wereldwijd als leverancier van totaaloplossingen voor de textielindustrie op te treden. Naast GTP blijft 'Customer Success' ook in 2002 de prioriteit. Drie nieuwe aandachtspunten zijn: 'Processes', 'Communication' en 'Marketing'. Deze 5 prioriteiten voor 2002 worden elk gestuurd en opgevolgd door een lid van het managementteam. Het managementteam van Picanol gaat het jaar 2002, ondanks de slechtere conjunctuur in de cyclische textielmarkt, met het volste vertrouwen tegemoet. Alle geplande projecten en veranderingen zullen toelaten om 2002 opnieuw succesvol af te sluiten. Al meer dan een halve eeuw speelt Picanol (www.picanol.be) een pioniersrol als ontwikkelaar en producent van hoogproductieve weefsystemen. In 1971 introduceerde Picanol als eerste elektronica voor de sturing van weefmachines. Tevens was het de eerste weefmachineconstructeur die het ISO 9001-certificaat behaalde. Sinds 1968 noteert het bedrijf op de Beurs van Brussel, inmiddels Euronext. Met de recente overnames van Verbrugge NV en van de textielafdeling van het Amerikaanse Steel Heddle Inc. neemt Picanol ook een belangrijke positie in op de markt van accessoires voor textielmachines. Picanol zet hiermee een eerste stap als leverancier van totaaloplossingen voor de textielindustrie. Naast de hoofdzetel in Ieper heeft Picanol diverse vestigingen in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Wereldwijd draaien 2600 weverijen op de weefmachines van Picanol. Jaarlijks produceert Picanol circa 5000 machines. Over 2000 bedroeg de geconsolideerde omzet 331 miljoen EUR. Vandaag telt het bedrijf ca. 2100 medewerkers wereldwijd.

Bron: Picanol
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie