Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Op de agenda van de februarizitting van het Europees ESC: adviezen o..

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

CES/02/14 Brussel, 28 februari 2002

Op de agenda van de februarizitting van het Europees ESC: adviezen over de toegankelijkheid van websites van de overheid en over de toekomst van de communautaire tabakssubsidies

N.B.: Zie perscommuniqué nr. 12/2002 voor meer details over de tijdens de zitting gehouden toespraak van de heer Dehaene over de werkzaamheden van de Europese Conventie en de rol van het ESC daarin.


- Nieuw advies over toegankelijkheid van websites voor gehandicapten
Ruw geschat zijn er 37 miljoen gehandicapten in Europa en velen van hen stuiten op allerlei problemen als zij proberen toegang te krijgen tot websites op het internet. Er bestaat dan ook een reëel gevaar dat een belangrijk gedeelte van de bevolking maatschappelijk buitengesloten raakt als bij de ontwikkeling van websites - en met name on line-overheidsdiensten geen rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van deze burgers.

Op woensdag 20 februari 2002 heeft het Europees ESC met vrijwel algemene stemmen (geen stemmen tegen, 1 onthouding) een advies over dit onderwerp goedgekeurd*. Rapporteur was de heer Cabra de Luna, die deel uitmaakt van de ESC-groep "Diverse werkzaamheden" en directeur is bij de Spaanse liefdadigheidsstichting ONCE. Volgens het ESC is er behoefte aan gezamenlijke opleidingsactiviteiten waaraan zowel ontwerpers van websites als vertegenwoordigers van gehandicaptengebruikers deelnemen.

Het ESC vreest voorts dat verschillende lidstaten ervan uitgaan dat het aanpassen van de websites van hun overheidsdiensten buitensporig veel geld gaat kosten hetgeen volgens het ESC gewoon een misvatting is.

Ondertussen verbindt het ESC er zich toe zijn eigen website voor burgers met bijzondere behoeften toegankelijk te maken. Het streeft ernaar om deze doelstelling voor 2003, het Europees jaar van de gehandicapten, te realiseren. Vanuit technisch oogpunt gaat het er niet om een "parallelle" site voor gehandicapten te creëren, maar wel om de hele site voor iedereen volledig toegankelijk te maken.

Tijdens een persconferentie vóór de goedkeuring van dit advies onderstreepte de heer Cabra de Luna de dringende behoefte aan een richtlijn op dit gebied. Hij verklaarde dat "het ESC zich bewust is van de noodzaak zoveel mogelijk burgers te laten profiteren van de voordelen van de informatiemaatschappij"; het bedrijfsleven, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties in het algemeen hebben daarbij een cruciale rol te spelen. Ook voor de particuliere sector is het economisch verantwoord websites voor gehandicapten toegankelijk te maken. De heer Cabra de Luna stelde tot slot: "Het is niet in het belang van het bedrijfsleven om ongeveer 10% van zijn potentiële afnemers uit te sluiten en dat is wat zal gebeuren als commerciële websites dit initiatief niet volgen."


*Volledige titel: Toegankelijkheid van websites van de overheid en de inhoud daarvan.


- Levendige discussie over de toekomst van de tabakssubsidies in de EU
Op de eerste dag (20/2) van de februarizitting van het Comité is er een levendige discussie gehouden over het ESC-ontwerpadvies betreffende het voorstel van de Commissie inzake de Premies voor tabaksbladeren en de garantiedrempels per lidstaat en per soortengroep voor de oogsten 2002, 2003 en 2004. In het door de heer Liolios (Diverse werkzaamheden, Griekenland) opgestelde ontwerpadvies wordt de aandacht gevestigd op de problemen van de tabakstelers en de noodzaak de subsidies op het huidige peil te handhaven. De rapporteur wees er tijdens de zitting op dat vooral kleine familiebedrijven in de sector werkzaam zijn en met name vele vrouwen, die in hun bestaan zouden worden bedreigd als de subsidies werden teruggeschroefd. De tabaksteelt is voorts ook van belang voor de bescherming van het landschap en de instandhouding van landbouwactiviteiten in gebieden in de EU die anders ontvolkt zouden raken.

In een tegenadvies - ingediend met de steun van o.m. de consumentengroep binnen het Comité werd gesteld dat het niet logisch en verkeerd is de kwestie van de tabaksproductie los te zien van met tabaksgebruik verbonden volksgezondheidsproblemen. Deze tekst, waarin het Commissievoorstel (waarin het voornemen wordt geuit de tabakssubsidies geleidelijk af te bouwen) volledig wordt onderschreven, werd met een kleine meerderheid van stemmen verworpen.

Nadat vertegenwoordigers van tabakstelers een aantal andere wijzigingsvoorstellen hadden voorgelegd, werd op basis van het originele maar aangepaste ontwerpadvies van de heer Liolios een compromisvoorstel goedgekeurd. Daarin onderschrijft het Comité in principe de benadering van de Commissie maar merkt het tegelijk op dat de discussie over de toekomst van de GMO voor de tabaksector open blijft, in afwachting van studies die de Commissie in de loop van 2002 zal voorleggen. Gelet op het belang van de tabaksteelt voor een aantal regio's en het feit dat vooral kleine bedrijven hierbij betrokken zijn, roept het Comité de Commissie voorts op om "onmiddellijk werk te maken van kadervoorstellen voor alternatieve oplossingen". Het gewijzigde ontwerpadvies werd met 55 stemmen vóór en 34 stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, goedgekeurd.


- ESC kritisch over voorstellen van de Commissie ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest

Tijdens de februarizitting werd een advies over de Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk met 62 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, goedgekeurd. Rapporteur was de heer Etty, een Nederlands lid van de werknemersgroep. Aangezien asbesthoudende producten niet langer in de EU mogen worden verwerkt, had het door de Commissie voorgestelde nieuwe instrument kunnen worden geconcentreerd op maatregelen ter verbetering van de bescherming van personen die nog steeds aan risico's worden blootgesteld omdat zij in hun werk te maken krijgen met bestaande asbestproducten (sloop-, onderhouds-, herstel- en verwijderingswerkzaamheden e.d.). Helaas zijn sommige onderdelen van het Commissiedocument nog steeds toegesneden op een omgeving waarin asbest wordt geproduceerd.

Het Comité betreurt dat er geen specifieke maatregelen zijn genomen op een aantal gebieden als toezicht op de gezondheid, registratie, voorlichting en scholing, de risico's waarmee zelfstandigen te maken hebben, evenmin als voor een betere erkenning van asbestgerelateerde ziekten als beroepsziekte.


- Betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Op 21 februari heeft het ESC een initiatiefadvies over de Betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met een ruime meerderheid goedgekeurd. Rapporteur was de heer Gafo Fernández, een Spaans lid van de werkgeversgroep binnen het Comité.

In dit ruim opgevatte advies wordt een uitvoerige analyse gemaakt van de betrekkingen tussen de EU en Mexico, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, de Andesgemeenschap, Mercosur en Chili. Voorts ontplooit het ESC een aantal discussieonderwerpen met het oog op de tweede bijeenkomst van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de EU, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (te houden in Madrid op 17-19 april 2002). Zo zou het een goede zaak zijn als:

* de EU en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied een doelgericht beleid uitstippelen op terreinen als emigratie, onderwijs, toepassing van duurzame ontwikkelingsmodellen en technologie-overdracht;

* er formules worden uitgewerkt om alle mogelijke maatschappelijke organisaties - met inachtneming van hun handelingsvrijheid - te versterken; en

* Sociaal-Economische Raden of soortgelijke instellingen worden opgericht.

N.B.: Advies over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen: met meerderheid van stemmen werd besloten de goedkeuring van dit advies tot de volgende zitting uit te stellen.

Tijdens de zitting werden nog de volgende adviezen goedgekeurd:

Biotechnologie (Mededeling)

Rapporteur : de heer Bedossa (gr. III - F)

Strategie duurzame ontwikkeling (vervolg van initiatiefadvies)

Rapporteur : de heer Cabra de Luna (gr. III - E)

Deelnameregels- zesde OTO-kaderprogramma

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap

Rapporteur : Mr Malosse (gr. I - F)

Zoönoses

Rapporteur : mevrouw Davison (gr. III VK)

Dierenbescherming/Experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden

Rapporteur : de heer Jaschick (gr. III - D)

Dopvruchten/sint-jansbrood - hazelnoten

Rapporteur : de heer de las Heras Cabañas (gr. III - E)

De volledige tekst van bovenstaande adviezen in alle 11 officiële EU-talen zal binnenkort

beschikbaar zijn op de website van het ESC: www.esc.eu.int

Voor verdere informatie over het ESC en zijn werkzaamheden of om een zitting bij te wonen kunt u contact opnemen met Nick FOSTER, afdeling pers en voorlichting (tel.: 32-2/546.92.07; e-mail: (press@esc.eu.int)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...