Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amsterdam Lokaal Onderwijs & Jeugdplan 2002-2006

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amsterdam


---
|
Lokaal Onderwijs & Jeugdplan 2002-2006

Lokaal Onderwijs & Jeugdplan 2002-2006

Het college van B&W heeft kennis genomen van de inhoud van de discussienota Lokaal Onderwijs & Jeugdplan (LOJP) 2002-2006. De nota geeft aan wat vanuit het gezichtspunt van de gemeentelijke overheid van belang is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook biedt het plan een overzicht en samenvatting van belangrijke programma's van het gemeentelijk beleid, geordend in onderwijs, jeugdzorg, jeugd & veiligheid, en jeugd en vrije tijd.

Naast een overzicht van lopend beleid een aantal 'speerpunten' die de komende jaren extra aandacht verdienen: onderwijshuisvesting, voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO), relatie onderwijs-jeugdzorg, speciaal onderwijs en speciale competenties.Het LOJP is ook het antwoord van de gemeente Amsterdam op de uitnodiging van het Rijk om aan te geven op welke wijze de gemeente in de periode 2002-2006 onderwijsachterstand wil tegengaan en het daartoe verstrekte GOA-budget wil inzetten.

De voorgestelde doelen van het GOA-beleid voor de periode 2002-2006 bestaan uit enerzijds de oogmerken van het 'Landelijk beleidskader' en anderzijds de eigen Amsterdamse doelstellingen in het kader van 'Naar Betere Resultaten':

* Van de doelgroepkinderen neemt 50% deel aan de voor- en vroegschoolse educatie (voorschool).

* Alle scholen van het primair onderwijs brengen zoveel mogelijk leerlingen op het gemiddelde cito-niveau.

* De taalachterstand van 'gewichtenleerlingen' wordt minimaal met 25% verminderd ten opzichte van de overige Amsterdamse leerlingenpopulatie.

* In het voortgezet onderwijs wordt de nog bestaande achterstand van de examenresultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde verminderd met 25%.

* De voortijdige programmawisseling van leerplichtige leerlingen wordt met 25% verminderd.

* De ongewenste voortijdige schoolwisseling van leerplichtige leerlingen wordt met 25% verminderd.

* De voortijdige schooluitval van leerplichtige leerlingen wordt met 30% verminderd.

* Alle allochtonen leerlingen die tussentijds binnenkomen, stromen binnen één jaar door naar het reguliere onderwijs.
* De doorstroom van 'gewichtenleerlingen' naar havo en vwo stijgt met minimaal 4%.

* Het percentage 18-23 jarigen dat een startkwalificatie behaalt, wordt met 30% verhoogd.

De nota LOJP is de basis voor discussies en afhankelijk van de afspraken in het programakkoord zal het college - voor de zomer - met een definitief voorstel komen.

Dit plan wordt twee maal in de raadscommissie behandeld: in haar huidige samenstelling op 28 februari en in haar nieuwe samenstelling (na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad) naar aanleiding van de definitieve besluitvorming in het college over het eindconcept. Naar verwachting zal het voor het zomerreces aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Lisa Neves Gonçalves

^


-

© gemeente Amsterdam - 6-02-2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie