Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 28-02-2002

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 28 februari 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.
Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de goedkeuring van het Protocol van Kyoto bij het VN-verdrag over klimaat- verandering. Het Protocol is ontwikkeld om verstoring van het klimaat tegen te gaan door middel van het stabiliseren van broeikasgassen (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de WAO-problematiek.
* Dit debat begint naar verwachting tussen 11.00 en 12.00 uur.
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.


OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de verdeling van de radiofrequenties.

Rijksuitgaven, Europese Zaken en Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over het jaar 2000 en over het voorstel van de Europese Commissie inzake de herziening van het financieel Reglement.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Er wordt onder mer gesproken over het landelijke actieplan alfabetisering autochtonen.

Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 15.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Sociale Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 15.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: presentatie door vertegenwoordigers van Railned over het verschil in prioriteiten ten aanzien van goederen- en personenvervoer op het spoor (ToeRGoed).

Europese Zaken en Economische Zaken: 14.30 tot ca. 15.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Ybema (Economische Zaken) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.30 tot ca. 16.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over vergaderingen van de ministers van Milieu van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Financiën: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.


BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Werkwijze der Kamer: 11.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Europese Zaken: 12.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie