Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groeivermogen Nederlandse economie loopt gevaar

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Economische Zaken

Berichtnaam: TOETS OP HET CONCURRENTIEVERMOGEN 2002: GROEIVERMOGEN NEDERLANDSE ECONOMIE LOOPT GEVAAR Nummer: 27
Datum: 28-02-2002

De komende tien jaar dreigt het groeivermogen van de Nederlandse economie structureel terug te lopen. De belangrijkste oorzaak van deze verwachte lagere groei is het verminderen van de groei van het arbeidsaanbod, door vergrijzing van de bevolking en de geringere mogelijkheden tot participatievergroting. De verwachte groei van de arbeidsproductiviteit kan het effect hiervan op het groeivermogen van de Nederlandse economie maar gedeeltelijk compenseren. Dat betekent dat de komende jaren de economische groei niet langer volstaat voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke doelstellingen. Dat is de hoofdboodschap van 'Benchmark om te groeien', de titel van de Toets op het Concurrentievermogen 2002.

Het is van groot belang de komende jaren te werken aan een vergroting van het structurele groeivermogen van de Nederlandse economie. De Toets op het Concurrentievermogen 2002 laat zien op welke terreinen er mogelijkheden liggen. Deze vierde benchmark biedt op basis van een vergelijking met een aan aantal goed presterende landen, inzicht in hoe Nederland er voor staat en wat de aanknopingspunten zijn voor het verbeteren van het concurrentie- en groeivermogen. De landen waarmee vergeleken is, zijn: Duitsland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Japan en Australië. Op zes deelgebieden is gekeken hoe Nederland het ervan af brengt in vergelijking met andere landen: menselijk kapitaal, marktordening, ondernemingsklimaat, ruimtelijke ordening, innovatie en duurzaamheid zijn die zes bakens.

HOE STAAN WE ERVOOR?
De Nederlandse economie krijgt op tal van onderdelen een goed rapportcijfer. Dat is het resultaat van een aantal ingrijpende beleidswijzigingen. Gematigde arbeidskostenontwikkeling en sanering van de overheidsfinanciën hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Er is meer ruimte gekomen voor ondernemerschap en het mededingingsbeleid is krachtig gemoderniseerd. De werkloosheid is momenteel laag. De economische groei in Nederland is met name voortgekomen uit een toegenomen inzet van kapitaal en arbeid. Maar het is tegelijkertijd de factor arbeid die nu en in de toekomst een knelpunt is. Steeds minder werkenden die de lasten van een verder groeiende bevolking moeten dragen brengt een risico mee voor de sociale samenhang en leefbaarheid in Nederland. Dat betekent dat er veel beleidsuitdagingen zijn voor een nieuw kabinet.

GOED, RELATIEF NIET SLECHT, KAN BETER
Dat betekent niet dat Nederland het alleen maar slecht zou doen. Integendeel. Uit de vergelijkingen met eveneens goed presterende landen blijkt dat we op een aantal belangrijke terreinen goed scoren: (herziening van) de Faillissementswet, liberalisering van netwerksectoren, modernisering van het mededingingsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet slecht scoort Nederland in internationaal perspectief op: vennootschapsbelasting, vermindering van administratieve lasten, corporate governance en de combinatie arbeid&zorg. Beter zou Nederland het kunnen doen als het gaat om: de private R&D uitgaven, bereikbaarheid, WAO, beschikbaarheid hoogopgeleid personeel en beschikbaarheid bedrijfsterreinen.

In "Benchmarken om te groeien" komen zes deelterreinen aan bod waar een taak ligt voor het overheidsbeleid.

MENSELIJK KAPITAAL

- Te veel arbeidspotentieel blijft onbenut.

- Werken moet financieel aantrekkelijker gemaakt worden.
- Het beroep op de WAO en VUT-regelingen moet omlaag.
- Meer oudere werknemers moeten aan de slag.

- De mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren moeten worden uitgebreid.

- De beschikbaarheid van kinderopvang moet worden uitgebreid.
- In de kinderopvang moet de vraag centraal staan in plaats van het aanbod.

- Gemeentelijk beleid ten aanzien van de vestiging van crèches moet worden versoepeld.

MARKTORDENING

- Aanbod en prijspeil van goederen en diensten doorstaat internationale toets der kritiek.

- Betere diensten en lagere prijzen in aantal sectoren (b.v. telecommunicatie).

- Meer onderzoek op eigen initiatief op het gebied van mededingingstoezicht.

- Centralere rol consument en meer keuzevrijheid bij MDW-operatie.
- Doorgaan met modernisering ordeningsmechanismen in de netwerksectoren.

ONDERNEMERSCHAP

- Ondernemerschap aantrekkelijker maken als alternatief voor werken in loondienst

- Via herziening van de Faillissementswet moeten de mogelijkheden voor een ondernemer om na surseance een doorstart te maken, worden vergroot.

- Administratieve lasten voor ondernemers moeten verder worden verlaagd o.m. door inzet ICT

- Belastingdruk en tarieven moeten worden bezien in het kader van de internationale concurrentiepositie (vennootschapsbelasting)
- Invloed van aandeelhouders vergroten door betere wetgeving op het gebied van corporate governance

RUIMTELIJKE ORDENING

- Bereikbaarheid moet verbeterd worden.

- Differentiatie kilometerheffing naar tijd en plaats is een beleidsoptie.
- Wonen, werken en recreëren beter in overstemming brengen met elkaar.
- Beschikbaarheid bedrijventerreinen vergroten door o.m. herstructurering van terreinen.

INNOVATIE

- Innovatieve vermogen van de Nederlandse economie moet verstrekt worden.

- Uitgangspositie op het gebied van ICT is goed.

- Aansluiting publieke kennisaanbod op de private vraag moet beter.
- Beschikbaarheid van R&D personeel verbeteren door universiteiten meer ruime te geven in hun personeelsbeleid.

- Eerste geldstroom universiteiten afhankelijk maken van prestatie- indicatoren.

- Stimuleren aantal technostarters door verbreding van technostartersregeling buiten Life Sciences en ICT.

- Snelle invoering Europees gemeenschapoctrooi.

DUURZAAMHEID

- Groei van de Nederlandse economie is maatschappelijk en ecologisch verantwoord in internationaal perspectief.

- Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen eigen
verantwoordelijkheid van bedrijven handhaven.

- Grotere inzet economische instrumenten om doelstellingen milieubeleid (o.m. Kyoto) te halen.

- Aandacht voor beperkte beschikbaarheid ruimte voor windmolenparken.
Leeswijzer
In de Toets op het Concurrentievermogen 2002 vindt u in hoofdstuk drie een aantal macro-economische figuren en cijfers. Elk deelgebied heeft een eigen hoofdstuk (4 t/m 8) met daarin ook een aantal grafische indicatoren die op deeltereinen de Nederlandse positie in het internationale perspectief aangeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...