Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grootschalige verkoop van huurwoningen ongewenst

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Zoek soortgelijke berichten

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Grootschalige verkoop van huurwoningen ongewenst

De moeizame huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), die voornamelijk zijn aangewezen op het betaalbare huursegment, is een actueel voorbeeld van een beleidsdoelstelling die hiermee in de knel komt. Ook stelt de VNG in voornoemde brief dat de meldingsplicht van verkoop van huurwoningen behouden moet blijven. De inzet van het instrument verkoop van huurwoningen moet in directe relatie staan met de lokale woonopgave. Zeker nu de druk op de huurmarkt weer begint toe te nemen, moeten beleidsafwegingen ten aanzien van verkoop van huurwoningen goed worden onderbouwd. Het verkopen van huurwoningen kan niet los worden gezien van de voortgang van het proces van herstructurering, de omvang van de lokale en regionale kernvoorraad en de marktomstandigheden die zich lokaal voordoen. Afspraken over aantallen te verkopen huurwoningen moeten dan ook nadrukkelijk van onder af vorm krijgen en voortvloeien uit de behoefte en mogelijkheden op de lokale en regionale woningmarkten. In geval van het ontbreken van prestatie-afpraken tussen gemeenten en corporaties, pleit de VNG voor behoud van de meldingsplicht bij verkoop door corporaties. Op die manier, ook in die gevallen waarin corporaties niet mee willen werken, houdt de gemeente de regie in het herstructureringsproces en zicht op de kernvoorraad. De VNG is daarnaast geen voorstander van de plannen van de staatssecretaris om huurders binnen bepaalde delen van de woningvoorraad een geclausuleerd kooprecht te geven. Tevens zet de VNG vraagtekens bij de haalbaarheid van de gestelde kwantitatieve verkoopambitie. De gerealiseerde verkoopaantallen blijven in de praktijk ver achter bij de oorspronkelijke ramingen die ten grondslag liggen aan de Nota Mensen, Wensen, Wonen. Tegenvallende verkoopopbrengsten werken negatief door in de
investeringsmogelijkheden van corporaties. Gevolg hiervan is dat de financiële druk op de gemeenten voor extra investeringen in de stedelijke vernieuwing sterk toeneemt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie