Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: simulatie van fysische processen

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten

Ingezonden persbericht


Simulatie
28 februari 2002 | 10.30 uur
hr. Y.B. Dibike | IHE master of science with distinction. promotor | Prof.dr.ir. M. Abbott (em hgl.(1996) fac CiTG)

Model induction from data: towards the next generation of computational engines in hydraulics and hydrology.
Voor het modelleren van fysische processen worden vaak twee verschillende benaderingen onderscheiden, nl. deductieve en inductieve methoden. Deductie is gebaseerd op reeds eerder afgeleide - vaak breed geaccepteerde - mathematische formuleringen van fysische verschijnselen (bijv. behoud van massa en impuls). Inductie, daarentegen, richt zich op het rechtstreeks afleiden en representeren van formuleringen op basis van waarnemingen. Hoewel de deductieve benadering vaak met succes op veel gebieden wordt toegepast, worden de mogelijkheden soms beperkt door factoren als onvoldoende begrip van een of meer (deel)processen, numerieke benaderingen van de onderliggende vergelijkingen, of beperkte nauwkeurigheid van de rekenkundige oplossing. Vaak ook vergt een voldoende nauwkeurige beschrijving aanzienlijke rekentijd, wat een belemmering kan zijn om deductieve systemen in te zetten als beslissings ondersteunend systeem (bijv. in geval van calamiteiten management). Inductieve methoden vragen vaak minder rekenkundige bewerkingen en dus minder rekentijd. Het hoofdonderwerp van deze thesis richt zich daarom op model inductie uit data met als toepassingsgebied de simulatie van hydrodynamische processen. Daartoe zijn eerst enkele, momenteel veel gebruikte, neurale netwerk toepassingen onderzocht, waarmee het mogelijk is om verbanden af te leiden uit databestanden door het onderzoeken van input-output relaties in een netwerk van knooppunten (neurons) die relatief eenvoudige mathematische bewerkingen uitvoeren. Dergelijke netwerken kunnen in zekere zin worden gezien als kennisbron waarin deze verbanden zijn vastgelegd. Dat wordt gedemonstreerd aan de hand van golfvergelijkingen die uit gesimuleerde gegevens - en niet uit de onderliggende behoudswetten - worden afgeleid met behulp van een neuraal netwerk. Een andere toepassing betreft het afleiden van numerieke operatoren voor ongestructureerde rekenroosters. Mogelijke toepassingen betreffen het beschrijven van hydrodynamische processen in twee-dimensionale stromingssystemen zoals bijvoorbeeld het gedrag van getijstroming in een riviermond. Daarnaast is aandacht besteed aan het generaliseren van neurale netwerk beschrijvingen in de vorm van 'support vector machine' formuleringen, een relatief nieuwe methodiek die in potentie tot meer robuuste formuleringen kan leiden. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van twee toepassingen op het gebied van hydrologische en hydrodynamische modelsystemen.

Voor verder lezen:

* Recent advances in artificial neural networks design and applications ed. by Lakhmi Jain, 2000

* International Conference on Computational and Experimental Methods in Reciprocating Engines, 2000

* Control of induction motors by Andrzej M. Trzynadlowski, 2001
* Dynamic model systems and time optimal position control of the induction machine

Delft University Press Publicaties

De Delft University Press (DUP) is een onderdeel van de Bibliotheek van de TU Delft en geeft onderzoeksresultaten van wetenschappers van de TU Delft uit. Naast deze onderzoekresultaten geeft men bovendien publicaties (o.a. beschouwingen) uit die voor Delfts onderzoek en het wereldwhbeijde technisch-wetenschappelijke onderzoek relevant zijn. De publicaties verschijnen onder drie imprints: DUP Science, DUP Blue Print en DUP Satellite.

DUP geeft 3 elektronische tijdschriften uit:
European Journal of Transport and Infrastructure Research (ejtir.tudelft.nl)
International Shipbuilding Progress (isp.tudelft.nl) Journal of Design Research (jdr.tudelft.nl)

Publicaties kunnen worden besteld bij de afdeling klantenservice van de BTUD:
Telefoon 015-27 856 78
Fax: 015-27 857 06
e-mail: (info@library.tudelft.nl)

Afkortingen

BK Faculteit Bouwkunde
CiTG Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen ITS Faculteit Informatietechnologie en Systemen
TNW Faculteit Technische Natuurwetenschappen
LR Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
OCP Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie
TBM Faculteit Techniek, Bestuur en Management

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie