Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie boekt voortgang grondverwerving groene functies

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Limburg

Provincie boekt voortgang bij grondverwerving voor groene functies

VOOR GROENE FUNCTIES

Er is de afgelopen twee jaar een belangrijke versnelling bereikt in de verwerving van gronden voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in Limburg. In beide jaren zijn ca. 850 ha nieuwe natuur in plaats van de geplande 577 ha overgedragen aan de terreinbeherende natuurorganisaties in de provincie. Gedeputeerde Odile Wolfs voor Natuur en Landschap is blij dat er nu goede voortgang wordt geboekt bij de totstandkoming van de EHS in Limburg.

Een en ander blijkt uit de "Voortgangsrapportage Grondverwerving voor groene functies, kavelruil en particulier natuurbeheer".

Voor wat betreft de hierbij betrokken agrarische belangen, melden Gedeputeerde Staten dat de voor de realisatie van de EHS verworven ruilgronden
op evenwichtige wijze hebben bijgedragen aan het versterken van de landbouwkundige structuur doordat de betrokken agrariërs via de uitruil van gronden naar een locatie buiten de EHS zijn verplaatst. De projectmatige versterkte kavelruilactiviteit in Limburg heeft in hoofdzaak bijgedragen aan de versterking van de landbouwkundige structuur en slechts in beperkte mate aan het realiseren van de EHS.

Particulier natuurbeheer komt op gang
Nieuwe natuur kan in een aantal gevallen ook worden ontwikkeld door particulieren op eigen grond, het zogenaamde Particulier Natuurbeheer. GS hebben aangegeven dat als alternatief voor grondverwerving Particulier Natuurbeheer een belangrijk instrument is. Daarbij wordt een vergoeding gegeven voor de waardedaling van de grond, inrichtingskosten en het beheer. De regeling is door LNV in 2000 opengesteld. Het Provinciaal Bestuur heeft daar in alle gevallen actief en positief aan meegewerkt. Dat gebeurde door kennisoverdracht en door het afgeven van verklaringen van geen bezwaar. In 2000 ging het nog om 28 ha terwijl dat in 2001 al voor 77 ha gold. Geconcludeerd kan worden dat het animo voor Particulier Natuurbeheer (nog) niet erg groot is maar groeiende is. Het beperkte animo tot nu toe heeft mede te maken met het pas laat openstellen van de subsidieregeling door LNV, maar het heeft zeker ook te maken met de in het algemeen als te laag ervaren vergoedingen.

Financiële ruimte
De kosten van grondverwerving worden gedragen door LNV en de Provincie. Het provinciale aandeel betreft alleen die gronden voor de Stichting Limburgs Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten die vallen onder de categorie reservaat eerste fase en afrondingsaankopen. Alle verworven gronden voor Staatsbosbeheer en alle reservaatsgronden tweede fase en natuurontwikkelingsprojecten worden geheel door LNV betaald.
Als uitvloeisel van het Basisakkoord is indertijd voor deze statenperiode 4 maal
4 miljoen (totaal 7,3 miljoen) beschikbaar gesteld voor het provinciale aandeel.
De provinciale ambitie zoals vermeld in de nota Grondverwerving voor groene functies is hoger: verwerving van ca. 760 ha per jaar voor de EHS. Het ministerie stelt jaarlijks -met ingang 2002- tenminste 44 miljoen beschikbaar, goed voor de verwerving van 577 ha. Wanneer gedurende het begrotingsjaar meer gronden gekocht kunnen worden blijkt dat van de zijde van LNV in de praktijk aanvullende middelen beschikbaar komen. Zo was voor verwerving in 2001 aanvankelijk slechts 24 miljoen beschikbaar van rijkszijde en is er uiteindelijk voor 36 miljoen aan gronden verworven via de Dienst Landelijk Gebied.
Voor het provinciale aandeel in de totale aankoop-opgave is - ervan uitgaande dat wel een zekere versnelling gerealiseerd kan worden, in totaal ca. 850 ha zoals in 2000 en 2001 gebleken is - jaarlijks 6,834 miljoen ofwel 3,096 miljoen nodig uitgaande van de huidige grondprijzen.
Dit verklaart waarom de afgelopen jaren er meer besteed is dan de gemiddeld beschikbare 4 miljoen per jaar aan provinciale middelen. GS verwachten dat ook de komende jaren jaarlijks tenminste 6,834 ofwel 3,096 aan provinciale investeringsmiddelen nodig zal zijn.

27-2-2002 16:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie