Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente en marktpartijen presenteren masterplan

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Haag

2002-02-28: Gemeente en marktpartijen presenteren masterplan en overeenkomst

De herontwikkeling van station Den Haag Centraal en directe omgeving is een stap dichterbij gekomen. Vandaag ondertekende de gemeente Den Haag een intentie ontwikkelingsovereenkomst met NS Vastgoed, Multi Vastgoed en Babylon Den Haag. Samen met het Stadsgeweest Haaglanden presenteerden deze partijen tevens een gezamenlijk ontwerp masterplan voor het gebied dat de naam Den Haag Nieuw Centraal meekrijgt. Nieuw Centraal is vanwege de komst van de Hoge Snelheids Trein één van de zes sleutelprojecten in het land. Voor Den Haag is het project opvolger van het succesvolle Den Haag Nieuw Centrum. Het plan voorziet onder andere in een volledig vernieuwde stationshal en in de realisatie van een centraal plein op de plek van de huidige parkeergarage aan het Anna van Buerenplein.

Stationshal
Den Haag Centraal is met 100.000 treinreizigers per dag nu al één van de grootste stations van ons land. Daarnaast maken dagelijks ook nog 90.000 tram- en buspassagiers gebruik van het station, evenals winkelend publiek en passanten. De komende jaren neemt het gebruik van het station verder toe. De ontwikkeling van de Vinex-locaties aan de rand van de stad zijn daarop van invloed, als ook de groei van de werkgelegenheid in de stad. Ook de komst in 2006 van de HST en van Randstadrail naar Den Haag Centraal zal het aantal passagiers doen toenemen. Naar verwachting stijgt het aantal passagiers tot 2010 met eenderde. Een zelfde stijging wordt ook verwacht voor de periode 2010-2020. De plannen voor Nieuw Centraal voorzien in een hoogwaardige stationshal die deze reizigersstromen op een overzichtelijke manier kan verwerken.

Nieuw plein
Waar nu de parkeergarage ligt aan de Anna van Buerenstraat komt een nieuw plein, qua maat vergelijkbaar met het bekende Plein in de Haagse binnenstad. Het wordt de ontmoetingsplek voor alle gebruikers in het gebied en biedt de aangrenzende culturele instellingen (Koninklijke Bibliotheek, Algemeen Rijksarchief, Letterkundig Museum) een uitgesproken kans zich beter te presenteren. Op het Anna van Buerenplein zijn ook woningen gepland, van waaruit men richting zee zicht heeft op Koekamp, Malieveld en Haagse Bos.

Deelgebieden
Nieuw Centraal kent naast de stationshal en het Anna van Buerenplein nog drie deelgebieden. Op het Koningin Julianaplein komen kantoren en woningen die goed zicht bieden op groen en zee. De gebouwen krijgen een hoogte van maximaal 130 meter. De invulling van het plein is zodanig dat optimaal wordt aangesloten bij het tegenoverliggende groengebied.Ook Babylon ondergaat in de plannen een complete metamorfose. Hotel en vergaderfaciliteiten worden uitgebreid en er komt extra ruimte voor woningen en kantoren. Het enorme busplatform gaat ruimte bieden aan kantoren met een entree aan het Prins Bernhardviaduct. Wat nu nog de achterzijde is van het station, wordt een volwaardige entree.

Financiën
Met de uitvoering van het plan is een totale investering gemoeid van ongeveer 700 miljoen euro. Den Haag is bereid de grondopbrengst van ongeveer 100 miljoen euro in het plan te investeren. De initiatiefnemers overleggen nog met het rijk over een extra bijdrage in de ontwikkeling van de nieuwe terminal. Daarvoor is nog een bedrag nodig van bijna 170 miljoen euro. Eerder zegde het rijk voor het totale plan in beginsel een bedrag toe van ruim 47 miljoen euro. Hiervan is 34 miljoen euro bedoeld voor inrichting van de openbare ruimte en ruim 13 miljoen voor verbetering van de stationshal. Deze rijksbijdrage is afhankelijk van de toetsing van het nu voorliggende masterplan. Het rijk kijkt daarbij of optimaal wordt geprofiteerd van de komst van de HST naar Den Haag Centraal. Ook oordeelt het rijk over de vraag of er daadwerkelijk een hoogwaardig knooppunt ontstaat van openbaar vervoer en een toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen. Ook zal het rijk er op letten dat de stad maximaal profijt trekt van investeringen in commercieel vastgoed.

Programma
Het totale programma beslaat 200.000 m2, waarvan 120.000 m2 kantoren, 50.000 m2 woningen en 30.000 m2 overige voorzieningen. In het gebied komen in totaal 2.500 parkeerplaatsen verdeeld over gekoppelde garages onder het Koningin Julianaplein, het Anna van Buerenplein en Babylon. Er komt bovendien ondergrondse stallingsruimte voor ruim 10.000 fietsen.

Planning
De bouw voor de eerste deelplannen van het Haagse sleutelproject kunnen eind 2003, begin 2004 van start gaan. Van de zes nieuwe sleutelprojecten is het Haagse initiatief al redelijk gedetailleerd uitgewerkt. Ook is relatief weinig rijksbijdrage nodig om het plan van de grond te helpen. Omdat Den Haag Centraal een kopstation is, is geen aparte veiligheidsstudie nodig naar doorgaand goederenvervoer pertrein<.

Nieuw Centrum
Tien jaar geleden ondertekenden gemeente en rijk een overeenkomst voor de ontwikkeling van Den Haag Nieuw Centrum. In dat gebied is inmiddels voor meer dan drie miljard euro geïnvesteerd, waarvan ongeveer tachtig procent door marktpartijen. Den Haag verwacht met de huidige partners ook het nieuwe sleutelproject tot een succes te kunnen maken.

28 februari 2002

last update: 28 februari 2002 ;pag.: 11513; auteur: 112;cat.: 17 Uw

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie