Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer voorzieningen voor jongeren in de Haagse Beemden

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Breda
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Breda

28-02-2002

Meer voorzieningen voor jongeren in de Haagse Beemden

Het college van burgemeester en wethouders wil extra aandacht besteden aan de jongeren in de Haagse Beemden. Het stelt e 115.000,- beschikbaar voor het project Jongerenparticipatie om jongeren actief bij hun buurt te betrekken, om enkele voorzieningen voor de oudere jeugd aan te schaffen en om de kelder van sociaal-cultureel centrum t Kraaiennest op te knappen.
Daarnaast investeert het college in het project De Sckale waarbij een politievoorlichtingsbus gebruikt wordt om het contact tussen jongeren en buurtbewoners te verbeteren.

Aandacht verdiend
Unaniem zijn burgers, bewonersorganisaties, politieteam Prinsenbeemden, welzijnsorganisaties, gemeentelijke diensten en de politiek van mening dat de jongeren in de Haagse Beemden deze extra aandacht verdienen. De afgelopen jaren is gebleken is dat het voorzieningenniveau in de wijk is achtergebleven bij de verwachtingen van de jongeren en de bewoners. Daarnaast wordt algemeen erkend dat jongeren recht hebben op een eigen ontmoetingsplek. Zon gelegenheid kan sterk bijdragen aan hun persoonlijkheidsvorming. Ook bestaat de overtuiging dat de overlast, die soms door jongeren wordt veroorzaakt, alleen goed valt op te lossen in samenwerking met alle betrokkenen. Om die redenen zijn er vier actiepunten ontwikkeld, waarmee de gemeente tracht op korte termijn de jongerenparticipatie te bevorderen

Verbetering kelder t Kraaienest
Het gaat hierbij om de uitvoering van technische en bouwkundige aanpassingen om de kelder als jongerencentrum geschikt te maken. In overleg met het jongerenwerk en enkele jongeren zijn de wenselijke aanpassingen geïnventariseerd. Het beschikbare krediet ( e 22.689) laat de uitvoering van een aantal aanpassingen toe. Samen met de jongeren worden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt.

Semi-permanente voorzieningen voor de oudere jeugd De gemeente gaat extra investeren in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van enkele semi-permanente voorzieningen, die als speelgelegenheid voor de oudere jeugd in de openbare ruimte kunnen functioneren. Bij de uitvoering worden jongeren, buurtbewoners, gemeentelijke diensten, medewerkers van het project Samen Er Tegenaan (SET) en de politie betrokken. Hiermee is dit een concreet onderwerp van het participatietraject.

OverlastbestrijdingOm de overlast door jongeren op te lossen wordt het busproject De Schakel gestart. Hierbij zullen medewerkers van SET, samen met de politie en gemeentelijke diensten de politievoorlichtingsbus gebruiken als medium om bewoners en jongeren met elkaar in contact te brengen en gezamenlijk oplossingen te laten zoeken voor een overlast probleem.

Jeugdparticipatie
Omdat de jongeren in de Haagse Beemden, ondanks de vele voorzieningen die in deze wijk gerealiseerd zijn, niet tevreden zijn over hun wijk, is ervoor gekozen om te starten met een participatieproject in samenwerking met Vertizontaal. Jongeren worden niet alleen gevraagd naar hun wensen, ze zullen vooral gestimuleerd worden om initiatieven te nemen om zelf een bijdrage te leveren aan de verbetering van hun leefwereld.

Naast genoemde vier punten wordt extra aandacht gegeven aan het verbeteren van het activiteitenaanbod in en rond de drie jongerencentra in de Haagse Beemden en aan het werven en ondersteunen van vrijwilligers voor de organiseren en begeleiden van jongerenactiviteiten. Ook het strakker aansturen van het jongerenwerk krijgt extra aandacht, waarbij aangesloten wordt bij actualiteiten en reeds bestaande districtsoverstijgende themas. Tot slot is er extra aandacht voor diverse nieuwe sportactiviteiten, zowel in het kader van buurtsport, brede school en sportstimulering.

Breda, 28 februari 2002

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie