Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe mijlpaal herstructurering Hoogvliet

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam


581. Nieuwe mijlpaal herstructurering Hoogvliet

28 februari 2002

De deelgemeente Hoogvliet, het college van B&W Rotterdam, de corporaties Woonbron Maasoevers en Vestia Estrade ondertekenen vrijdag
1 maart aanstaande een intentie-overeenkomst over de vernieuwing van Maasranden.

De deelgemeente Hoogvliet, het college van B&W Rotterdam, de corporaties Woonbron Maasoevers en Vestia Estrade ondertekenen vrijdag
1 maart aanstaande een intentie-overeenkomst over de vernieuwing van Maasranden.. De overeenkomst wordt om 14.00 uur in de raadszaal van de deelgemeente ondertekend door Jacqueline Cornelissen (dagelijks bestuurder deelgemeente Hoogvliet), Hans Kombrink (wethouder gemeente Rotterdam), en vertegenwoordigers van de woningcorporaties Vestia Rotterdam en Woonbron Maasoevers. Deze partijen stellen zich ten doel alle plannen te ontwikkelen volgens de overeengekomen kwaliteitsdoelstellingen. Aansluitend tekent wethouder Kombrink een verklaring aangaande de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenteRotterdam, deelgemeente Hoogvliet en Woonbron Maasoevers. Deze samenwerking betreft de vernieuwing van het Stadshart en de wijken Oudeland en Hoogvliet-NoordWest Maasranden In de intentie-overeenkomst Maasranden stellen de partijen zich ten doel een duurzame kwaliteitsverbetering van het woon-, verblijfs en vestigingsklimaat binnen het gebied Maasranden (de wijken Meeuwen- en Zalmplaat) te realiseren. Dit gebeurt door middel van een ambitieuze integrale aanpak. Op touw staan grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen en de herinrichting van het buitengebied. Daarnaast worden projecten geïnitieerd, die de economie in de wijken stimuleren en de betrokkenheid bij de buurten vergroten. Bekend zijn de vernieuwing van het Oedenvlietsepark, het realiseren van nieuw winkelsteunpunt in Meeuwenplaat, de plannen voor het Dura Coignet-gebied en vernieuwing van winkelcentrum In de Fuik. De structuurschets Maasranden dient als onderlegger voor deze plannen. De intentie-overeenkomst is de eerste stap waarmee de partijen zich aan elkaar binden. Na deze intentie-overeenkomst volgen een samenwerkingsovereenkomst en projectovereenkomsten. De intentie-overeenkomst loopt tot 1 juni 2002. De bedoeling is dat dan een samenwerkings-overeenkomst wordt getekend waarin een gedetailleerdere uitwerking wordt beschreven. Oudeland, Hoogvliet Noordwest en Stadshart B&W, deelgemeente Hoogvliet en woningcorporatie Maasoevers hebben goede oplossingen gevonden voor de financiering van de fysieke uitwerking van de structuurplannen voor het Stadshart, Oudeland en Hoogvliet Noordwest. De partijen hebben het voornemen de samenwerking op dit gebied met een soortgelijke intentie-overeenkomst als voor Maasranden vast te leggen. De herstructurering van de genoemde wijken vraagt grote financiële inspanningen. Er is veel geld nodig voor o.m. het vergroten van de wateroppervlakte in Hoogvliet, de sanering van bodem, de aanleg van een geluidswal als gevolg van de verwachte verdubbeling van de A15, het opknappen en herprofileren van de Groene Kruisweg en het scholenplan voor Oudeland. Met zicht op de mogelijke inzet van middelen uit de tweede tranche van het ISV fonds (Integrale Stedelijke Vernieuwing) en de mogelijke bijdragen uit verschillende gemeentelijke en regionale fondsen en de bijdrage van Woonbron/Maasoevers voor de wijken Oudeland en Hoogvliet Noordwest, is voor de verdere uitwerking van de structuurplannen en bouwplannen groen licht gegeven. De deelgemeente verwacht voor de zomervakantie de structuurplannen te kunnen bespreken met de bewoners en de inspraakprocedure af te ronden. Tegelijkertijd is zij voornemens om, teneinde zo snel als mogelijk te kunnen gaan bouwen, voor verschillende locaties in de gebieden bouwplannen voor te bereiden. De structuurplannen zullen dit voorjaar ook door de gemeente Rotterdam worden behandeld als basis voor de te maken bestemmingsplannen. Strategische Wijkaanpak De vernieuwing van Hoogvliet moet de komende jaren leiden tot een 21e eeuwse groene tuinstad, die langdurig een goed woon- en werkklimaat en kansen biedt aan haar bewoners. De vernieuwing van Hoogvliet zet in op een samenhangende aanpak van een structurele vernieuwing van een deel van de Hoogvlietse woningvoorraad, de economische revitalisering en de uitvoering van het sociale programma. Gedurende het gehele proces, dat naar verwachting zeker tien jaar gaat duren, is er bijzondere aandacht voor de communicatie, zowel om de bewoners op een zorgvuldige wijze te informeren over de wijkaanpak alsook om Hoogvliet als goed en prettig woon-, werk- en recreatiegebied te promoten. De uitvoering van het fysieke programma bepaalt in belangrijke mate het tempo van de vernieuwing van Hoogvliet. In de structuurplannen voor de verschillende wijken zitten integrale uitgangspunten voor o.m. de stedenbouwkundige aanpak en de woningbouw. Eénderde van de woningvoorraad in Hoogvliet wordt gesloopt, ongeveer 4500 kwalitatief goede nieuwe woningen worden teruggebouwd. Ook op sociaal en economisch gebied worden investeringen gedaan. Zo er zijn plannen voor het bouwen van een nieuw winkelcentrum en wordt gedacht over woningbouw voor jongeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie