Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zomerzorgen Arcares verdienen structurele aanpak

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcares
Zoek soortgelijke berichten

Arcares


Zomerzorgen verdienen structurele aanpak

reactie Arcares op rapport IGZ

Bij het vandaag gepresenteerde evaluatierapport Zorgen in de Zomer van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft mw.drs. M.E. Rompa, directeur van Arcares, de brancheorganisatie verpleging en verzorging, duidelijk gemaakt dat het oplossen van de personeelsproblemen in de zomer om een structurele aanpak vragen. Zij zei ondermeer: Ik ben blij dat de inspectie tevreden is over de wijze waarop de sector verpleging en verzorging met de zomerzorgen omgaat. Maar het formuleren van tien alarmbellen alleen is onvoldoende. Als we onze cliënten in zomer en winter verantwoorde zorg willen bieden zijn meer handen aan het bed nodig. Dat lukt alleen als we meer mensen opleiden en de sector meer geld krijgt om meer mensen aan te nemen.

Aan de ene kant stelt de inspectie dat zij tevreden is over de wijze waarop partijen in gezamenlijkheid het moeilijke proces van het benoemen van indicatoren voor de ondergrens in de zorg hebben aangepakt. Ook constateert de inspectie dat de verpleeghuizen zeer terughoudend zijn met opnamestops omdat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor cliënten op de wachtlijst. Hoewel Arcares blij is met de constateringen lost het benoemen van de ondergrens en het nemen van maatregelen om die grens te vermijden de werkelijke problemen niet op. Er is sprake van personeelskrapte waardoor instellingen de afspraken die ze met cliënten maken over het leveren van verantwoorde zorg lang niet altijd kunnen nakomen. Om dat wel te kunnen zijn meer handen aan het bed nodig.

In de praktijk worstelen instellingen met de vraag hoe zij zoveel mogelijk mensen verantwoorde zorg kunnen bieden met te weinig personeel. Het terugdringen van het ziekteverzuim kan daarbij helpen. Binnen de vorig jaar afgesloten CAOs Verpleging en Verzorging en Arbeid en Gezondheid zijn daarover afspraken gemaakt. Zo is een deel van de eindejaarsuitkering afhankelijk gemaakt van het realiseren van door de instelling geformuleerde doelen over terugdringing van verzuim. Maar ziekteverzuim is niet alleen oorzaak maar ook gevolg van de personeelskrapte. Er zal dus meer moeten gebeuren. Meer mensen moeten worden opgeleid. Het aantrekkelijker maken van de verpleegkundige opleidingen door een specialisatie verpleging en verzorging in het curriculum op te nemen is een maatregel waar nu aan gewerkt wordt. Maar ook meer aandacht in de basisopleiding geneeskunde voor de specialisatie verpleeghuisarts is nodig. Daarnaast is Arcares betrokken in diverse campagnes om de instroom te verhogen en het imago van het beroep verplegende en verzorgende te verbeteren. Om deze acties kans van slagen te geven zal de overheid ook in de volgende kabinetsperiode door moeten gaan met investeren in de zorg. Want alleen door het scheppen van meer financiële ruimte om extra personeel aan te nemen kunnen zomerzorgen tot het verleden gaan behoren.

Beroepsbeoefenaren (NVVA, verpleeghuisartsen en AVVV, verplegenden en verzorgenden), cliëntenraden (LOC) en Arcares hebben gezamenlijk, op initiatief van de inspectie, een tiental indicatoren ontwikkeld die de ondergrens van de zorg aangeven. De tien indicatoren fungeren als alarmbellen. Indien een van deze indicatoren in zicht komt is dat voor het betreffende verpleeg- of verzorgingshuis reden om onmiddellijk actie te ondernemen. Het is in feite het moment waarop het water de kelder inloopt. Die actie betekent vaak dat de betreffende instelling geen nieuwe cliënten meer kan opnemen en zich geheel moet richten op het zo goed mogelijk verzorgen of verplegen van de bestaande cliëntenpopulatie.

Datum: 01/03/2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie