Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Doorgedreven inspanningen om groei te ondersteunen

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Belgacom
Zoek soortgelijke berichten

Belgacom


01 maart 2002


Groep Belgacom : vooruitgang in 2001

Doorgedreven inspanningen om de toekomstige groei te ondersteunen

De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde resultaten van de Groep voor het jaar 2001 vastgesteld. De Raad toonde zich tevreden over de stijging van de omzet en de nettowinst (aandeel van de Groep). Met het oog op de toekomst drukt de Raad op het belang van een doorgedreven kostenbeheersing en - vermindering, teneinde de positieve evolutie van de resultaten van de Groep te vrijwaren.

De resultaten van Belgacom evolueerden gunstig in 2001 : de geconsolideerde omzet van de Groep bedraagt 5,4 miljard EUR, een verhoging met 4,6% ten opzichte van de 5,1 miljard EUR in 2000.

De toename van de geconsolideerde omzet is voornamelijk te danken aan de sterke stijging (bijna 22%) van de omzet van Belgacom Mobile, die klom van 1,6 miljard EUR in 2000 naar 1,9 miljard EUR in 2001, de hogere inkomsten uit Wholesale (interconnectie- en transitverkeer) en datatransmissie (vooral ADSL).
Bij Belgacom Mobile is het aantal klanten van het gsm-netwerk Proximus toegenomen van 3.277.000 tot 4.147.000, een groei met meer dan 26%. De activiteiten van Belgacom Skynet kenden eveneens een opmerkelijke groei met een omzetstijging van 67%. Het totaal aantal actieve klanten (internettoegang via dial-up en breedband-ADSL) steeg van 438.000 eind 2000 naar 634.000 eind 2001.

De nettowinst (aandeel van de Groep) voor 2001 bedraagt 499 miljoen EUR, een verhoging met 4% tegenover 2000. Deze evolutie werd onder meer beïnvloed door de uitzonderlijke meerwaarde geboekt op de verkoop van bijna 8% van de participatie in Ben Nederland aan Gringots.

De geconsolideerde bedrijfswinst stijgt van 561 miljoen EUR in 2000 tot 930 miljoen EUR in 2001. Deze betere prestatie tegenover vorig boekjaar is grotendeels het gevolg van de kleinere dotatie aan het Pensioenfonds voor het statutair personeel. In 2000 had dit pensioenfonds een uitzonderlijke dotatie van 297 miljoen EUR gekregen, bovenop de 372 miljoen EUR die sinds verscheidene jaren wordt gestort. Dankzij deze bijzondere inspanning in 2000 kon de dotatie voor 2001 teruggebracht worden tot 177 miljoen EUR.
Op 31 december 2001 vertegenwoordigden de totale beschikbare activa van dit Pensioenfonds 3,3 miljard EUR.

Indien geen rekening zou worden gehouden met de impact van deze dotaties, zouden de bedrijfskosten zijn gestegen van 4,1 miljard EUR tot 4,5 miljard EUR, wat neerkomt op een toename met 9 %. Doordat ze goed onder controle werden gehouden, stegen de algemene kosten slechts in beperkte mate. Anderzijds was er een sterke stijging van de kosten van de verkochte goederen en diensten, vooral in het domein van de nationale interconnectie, de internationale transit en de mobiele activiteiten.

In 2001 bereikt de nettobedrijfscashflow (geconsolideerde nettowinst + niet betaalde kosten + variatie in het bedrijfskapitaal) bijna 1,8 miljard EUR. Dit is 33% van de omzet, of 4% hoger dan het voorbije boekjaar.

De investeringen van de Groep (uitgezonderd financiële vaste activa) bedragen 1,1 miljard EUR, een stijging met 9,7% tegenover 2000. Ze gingen vooral naar de technologische ontwikkeling en verbetering van de vaste en mobiele netwerken.

In vergelijking met eind 2000 is het balanstotaal per 31 december 2001 gestegen van 5,9 miljard EUR tot 6,3 miljard EUR. De toewijzing van een gedeelte van het resultaat aan de reserves van de Groep, in combinatie met de schuldvermindering, heeft bijgedragen tot de verdere verbetering van de solvabiliteit en rendabiliteit van de Groep. Eind 2001 is de netto financiële schuld teruggedrongen van 640 miljoen EUR naar 120 miljoen EUR. Dankzij deze vermindering met 520 miljoen EUR wist Belgacom bij de ratingkantoren haar AA/Aa3-rating te behouden, waardoor zij tot de beste Europese telecomoperatoren mag worden gerekend.

De tewerkstelling** van de Groep gaat van 22.200 voltijdse equivalenten op 31 december 2000 naar 22.296 eind 2001.

Het dividend dat door de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van april 2002 zal worden voorgesteld, bedraagt 253 miljoen EUR, een stijging met 10% tegenover de 231 miljoen EUR van het voorbije boekjaar.

Voor 2002 behoudt John J. Goossens alle vertrouwen in de onderneming, maar hij voegde eraan toe dat er geen concrete voorspellingen kunnen worden gemaakt door de onzekere evolutie van de economie en de telecommarkten.

Als prioriteiten voor 2002 vermeldde hij :

* De uitvoering van het BeST-programma, dat Belgacom moet omvormen tot een echte «e-onderneming». Het sociale luik van dit programma dat met de vakorganisaties werd overeengekomen zal geleidelijk worden geïmplementeerd.

* Bijkomende inspanningen om de toekomstige groei van de Groep te ondersteunen.

* Kostenverminderingen op alle niveaus van de Groep.
* Onderzoek van de mogelijkheden om Belgacom in te passen in een partnerschap op Europese schaal.

(*) Resultaten vastgesteld door de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 28 februari 2002. Deze geconsolideerde rekeningen (nog niet geauditeerd) dienen nog aan de Algemene Vergadering van 10 april te worden voorgelegd. Het jaarverslag van de Groep Belgacom zal in mei 2002 worden gepubliceerd.
(**) De tewerkstellingscijfers omvatten het personeel van de geconsolideerde filialen verrekend volgens hun consolidatiepercentage

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie