Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwaanvraag maatschap Robbertsen afgewezen

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Bouwaanvraag maatschap Robbertsen afgewezen

01-03-2002
Op 26 februari 2002 hebben gedeputeerde staten Utrecht afwijzend gereageerd op de bouwaanvraag van de maatschap Robbertsen uit Renswoude voor herbouw van drie vervangende woningen na sloop van stallen. Hun principebesluit zullen GS voorleggen aan de gemeente, aanvrager en de inspecteur van Ruimtelijke Ordening. Hierna volgt zo spoedig mogelijk een definitieve beslissing.

De maatschap Robbertsen had de aanvraag ingediend in het kader van de ruimte voor ruimteregeling. Het voorstel betrof de bouw van drie grote woningen buiten het bouwperceel.
GS hebben besloten de aanvraag af te wijzen, op grond van het gegeven dat het plan niet voldoet aan het criterium dat herbouw van de woningen plaatsvindt op het bestaande bouwperceel. Boeren met een bedrijf in één van de concentratiegebieden van intensieve veehouderij, hebben gebruik kunnen maken van de ruimte voor ruimteregeling om hun onderneming te beëindigen De regeling maakte mogelijk dat veehouders na sloop van stallen woningen konden terugbouwen op de kavel.
Bij hun besluit hebben GS aangegeven dat een hernieuwde aanvraag voor drie kleinere woningen op de kavel wel aanvaardbaar zal zijn. Het is aan de aanvrager en de gemeente om een dergelijk hernieuwd voorstel in te dienen.

Interpretatieverschil
Overigens bestaat er een interpretatieverschil tussen de provincie en het ministerie van VROM ten aanzien van het pact van Brakkenstein, waarin de ruimte voor ruimteregeling is opgenomen. Het ministerie is van mening dat het pact geen ruimte biedt voor het terugbouwen van meer dan één woning op de kavel.
De provincie vindt dat bouw van maximaal drie woningen op de kavel wel overeenstemt met het pact en baseert zich daarbij op een brief aan het Kabinet, voorafgaand aan goedkeuring van het pact.In deze brief werd gewag gemaakt van de bouw van één of enkele nieuwe burgerwoningen op de bedrijfskavel van een voormalig intensief veehouderijbedrijf. De PvdA-gedeputeerden Van Bergen en Rombouts nemen echter een minderheidsstandpunt in: zij willen bouw van niet meer dan één woning op het bouwperceel toestaan. Indien meer dan 2000 vierkante meter wordt gesloopt, kunnen extra woningen toegestaan in de gconcentreerde woningbouwlocaties.

GS leggen daarom de vraag voor aan de commissie Ruimte en Groen of zij zich aansluit bij de meerderheid van het college en het standpunt overneemt dat bouw van drie woningen een principiële mogelijkheid moet blijven in het provinciaal beleid. In bijgevoegde notitie voor de commissie worden het standpunt en de achtergrond nog eens op een rij gezet.

Voor nadere informatie: Adelei van der Velden, tel. (030) 258 3325 of adelei.van.der.velden@provincie-utrecht.nl

Meer informatie: Peter Vlugt, telefoon 258 2434 of Peter.Vlugt@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie