Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zeventienjarigen als aspirant-militair

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

Zeventienjarigen als aspirant-militair

01-03-2002

Inleiding

Zoals toegezegd in mijn brief van 11 januari 2002 betreffende de zeventienjarigen (TK 2001-2002, 26900 nr. 45) informeer ik u over het resultaat van de inventarisatie naar alternatieven voor een overbruggingsmogelijkheid voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

De Tweede Kamer heeft na het nota-overleg van 14 februari 2000 de motie Harrewijn aangenomen (TK 1999-2000, 26900 nr. 15). Hierin wordt de regering opgeroepen ervoor te zorgen dat in 2002 jongeren pas werkelijk als militair in dienst treden bij Defensie als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

In mijn brief van 11 januari jl. heb ik aangegeven dat de overbruggingsmogelijkheid in de opleidingssfeer beperkt is en dat dit ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de vulling van de Krijgsmacht. Het in de Defensienota 2000 gestelde ambitieniveau wordt in gevaar gebracht. Deze overbruggingsmogelijkheid heb ik daarom van de hand gewezen. Desalniettemin heb ik toegezegd een aantal andere varianten met voor- en nadelen in kaart te brengen.

In de inleiding van mijn brief van 11 januari jl. wordt verwoord waar het in feite om gaat: doordat het handelen bij de krijgsmachtdelen in overeenstemming is (gebracht) met het facultatief Protocol "Kinderen in gewapend conflict", wordt de bescherming van zeventienjarigen verwezenlijkt. Vanuit die situatie is toegezegd "dat wordt bezien hoe verder tegemoet kan worden gekomen aan de motie zonder dat de personeelsvoorziening en daarmee het ambitieniveau van de krijgsmacht onder druk zouden komen te staan". Deze brief gaat in op de variant waarbij aan deze randvoorwaarde kan worden voldaan.

Inventarisatie

Een inventarisatie heeft plaatsgevonden naar de instroom en de huidige positie van de zeventienjarigen binnen Defensie, waarbij vooral is gekeken naar de opleidingsduur en de aanstellingsgroepen of functies waarop ze terechtkomen.

Ten aanzien van de werving blijkt dat het aantal instromende zeventienjarigen in de krijgsmacht de laatste jaren een continue groei laat zien, zowel in absolute aantallen als procentueel. Uit de volgende tabel komt duidelijk naar voren dat de Krijgsmacht in toenemende mate afhankelijk is van zeventienjarigen voor de vulling van de BBT-functies. Met name bij de Koninklijke marine en de Koninklijke landmacht is dat het geval. Hoewel de wervingscijfers een lichte verbetering laten zien, is het aandeel zeventienjarigen dermate groot, dat bij de instroom behoefte blijft bestaan aan zeventienjarigen. In 2001 waren 1.836 aangestelde BBT-ers 17 jaar, dat is 27 % van het totaal aantal extern aangestelde BBT-ers t.o.v. 20 % in 1999.

Tabel: het percentage aangestelde zeventienjarige BBT-ers in 1999 en 2001

1999

2001

Koninlijke Marine 21%

30%

Koninlijke Landmacht 24%

30%

Koninlijke Luchtmacht 9%

18%

Koninlijke Marechaussee 10%

20%

Totaal 20%

27%

Verder blijkt dat zeventienjarige BBT-ers vooral terechtkomen in specifieke aanstellingsgroepen of functies. Bij de Koninklijke marine komen zij vrijwel allemaal terecht als BT-er bij de manschappen van de vloot en het Korps mariniers. Bij de Koninklijke landmacht worden vrijwel alle instromende zeventienjarigen soldaat bij met name het legerkorps. Bij de Koninklijke luchtmacht krijgen zeventienjarigen vooral functies als hulp van technici etc. en als soldaat bij de beveiliging. Bij de Koninklijke marechaussee wordt een groot deel van de zeventienjarigen beveiliger of wachtmeester grensbewaking.

De lengte van de initiële militaire opleidingen voor de categorieën waar de meeste zeventienjarigen terechtkomen varieert tussen de 2 en 12 maanden. Dit betekent dat een deel van de zeventienjarigen ook na het volgen van de initiële opleiding nog geen 18 jaar is. Een grove schatting is dat het gaat om circa 800 personen die gemiddeld een periode van 3 maanden moeten overbruggen.

Momenteel worden militairen voor het 18e jaar conform het facultatief Protocol, zowel gedurende de initiële opleiding als daarbuiten niet ingezet voor crisisbeheersings-, vredes- of humanitaire operaties.

De overbruggingsmogelijkheid "aspirant-militair"

Twee varianten zijn nader onderzocht: een aanstelling als burger tot het 18e jaar waarna een aanstelling volgt als militair en een aanstelling als aspirant-militair met beperkingen die na het 18e jaar vervallen. De variant van een burgeraanstelling heeft dusdanige nadelen voor de instroom dat deze niet als afdoende wordt beschouwd. Uit onderzoek is immers gebleken dat zeventienjarigen die een militaire loopbaan ambiëren een daaraan voorafgaande burgeraanstelling niet aantrekkelijk vinden. Men kiest voor het beroep van militair. Deze variant zal naar alle waarschijnlijkheid ook leiden tot een hoger tussentijdsverloop als gevolg van het stigmatiserend effect van de burgerstatus. Daarnaast heeft de militair een aantal specifieke aanspraken in de postactieve sfeer, die een burgermedewerker niet heeft.

Gelet op de noodzaak van een goed gevulde krijgsmacht beschouw ik de variant van aspirant-militair als enige werkbare variant. Bij deze variant worden zeventienjarigen aangesteld met beperkingen: zij volgen de reguliere initiële opleidingen en worden daarna op een functie bij een eenheid geplaatst, waarbij beperkingen ten aanzien van de functievervulling gelden. De aspirant-militair leert tijdens de opleiding en oefeningen het vuurwapen te hanteren, maar mag op functie geen vuurwapen dragen. Daarnaast wordt de zeventienjarige aspirant-militair, in overeenstemming met de huidige praktijk, niet ingezet voor crisisbeheersings-, vredes- of humanitaire operaties. De duur van de proeftijd wordt zodanig aangepast dat de zeventienjarigen minimaal tot het moment dat zij 18 jaar worden de keuze hebben om de dienst te verlaten.

Zeventienjarigen worden dus aangesteld als militair ambtenaar, zonder dat er sprake is van operationele inzet als militair. Deze beperking zal worden verankerd in de Militaire Ambtenarenwet. Voor het overige zijn de geldende arbeidsvoorwaarden, waaronder een proeftijd van maximaal één jaar en de recent verbeterde aanstellingssalarissen, van toepassing.

Deze overbruggingsmogelijkheid heeft als voordeel dat de jongeren reeds op zeventienjarige leeftijd een reguliere arbeidsrelatie met Defensie krijgen, waardoor uitval van geïnteresseerden in het wervingstraject na de middelbare school zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast komt dit tegemoet aan de wens van de zeventienjarigen om na de opleiding aan de slag te gaan.

Overigens komt de voorgestelde variant ook tegemoet aan de wens van één centrales van overheidspersoneel, namelijk de ACOM, omdat jongeren worden aangesteld als aspirant-militair én de mogelijkheid hebben om na de opleiding werkervaring op te doen.

Conclusie en aanbeveling

Met de variant van aspirant-militair wordt, mijns inziens, in materiële zin tegemoet gekomen aan de wens van de Tweede Kamer. Ook wordt aan overige bezwaren tegemoet gekomen. Daarnaast past de variant van aspirant-militair binnen de grenzen van het facultatief Protocol Kinderen in gewapend conflict De verwachting is dat voor de aanstelling van aspirant-militair voldoende belangstelling zal zijn, zodat bij deze variant voldaan wordt aan de randvoorwaarde ten aanzien van de personeelsvoorziening.

Op grond van deze overwegingen ben ik voornemens de zeventienjarigen aan te stellen als aspirant-militair. Hiermee kom ik tegemoet aan de motie Harrewijn.

De Staatssecretaris van Defensie

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...