Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 450.000 euro voor succesvol programma jeugdzorg

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Extra impuls samenwerking onderwijs

Ruim 450.000 euro voor succesvol programma jeugdzorg

01-03-2002
Gedeputeerde staten hebben vandaag besloten om voor 2002 ruim 450.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het Programma Jeugdbeleid en Jeugdzorg in Samenhang. In het programma staat beschreven hoe de provincie gemeenten en instellingen kan ondersteunen in het zorgen voor een betere aansluiting tussen het lokale jeugd- en onderwijsbeleid en de provinciale jeugdzorg. In het afgelopen jaar is gestart met de uitvoering van het programma. Samenvattend kan worden gesteld dat de voorwaarden voor de uitwerking van de aansluiting in 2001 zijn gerealiseerd. Met 80% van de Utrechtse gemeenten zijn convenanten afgesloten, waarmee de uitvoerende instellingen concreet vorm kunnen geven aan een naadloze aansluiting tussen lokaal jeugd- en onderwijsbeleid en jeugdzorg.

In 2002 wordt verdere uitvoering gegeven aan het werkplan 2001-2002. Het sluiten van convenanten met de overige gemeenten, de opbouw van samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg Utrecht met lokale instellingen en het ondersteuningstraject richting gemeenten blijven aandacht vragen. Voorts worden twee innoverende projecten ondersteund, te weten "Pretty Woman" en "Trainingsgroep speciaal onderwijs-jeugdzorg".

Pretty Woman
Het project "Pretty Woman" biedt vrijwillige hulpverlening aan meisjes die risico lopen om in de prostitutie terecht te komen en aan beginnend praktiserende meisjes. Deze meisjes hebben vaak een achtergrond van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Doorgaans zijn zij nauwelijks te bereiken vanuit de reguliere jeugdhulpverlening. Gegeven de signalen dat de omvang van deze groep in de regio groeit en de aard van de problematiek om professionele begeleiding vraagt, is actieve betrokkenheid van de jeugdzorg bij dit project gewenst. De provincie ondersteunt dit project met 103.500 euro per jaar, gedurende twee jaar.

Trainingsgroep speciaal onderwijs-jeugdzorg
Zandbergen (instelling voor jeugdhulpverlening) heeft in samenwerking met de Mulock Houwerschool( voor speciaal onderwijs) het initiatief genomen tot het opzetten van een trainingsgroep. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, om buiten de klas gedurende een periode van maximaal een half jaar de benodigde basale sociaal-emotionele vaardigheden te leren. De trainingsgroep biedt pedagogische hulp om schooluitval te voorkomen. Er wordt gestart medio 2002. Het project is innovatief door de samenwerking van onderwijs en jeugdzorg in de schoolsituatie en ontvangt daarom van de provincie een bijdrage van 73.000 euro per jaar. De looptijd van het project is anderhalf jaar.

Verdere uitvoering werkplan
Er wordt een extra impuls gegeven aan het opzetten van intensievere samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Binnen de Utrechtse jeugdzorg bestaat enthousiasme om de relatie met het onderwijs te versterken. Er moet geïnvesteerd worden in het onderwijs door kennismaking met en kennisoverdracht vanuit de jeugdzorg. Hiervoor staan tal van activiteiten gepland. Een kleine selectie hieruit:

§ Het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (LCOJ) gaat in opdracht van de provincie bij het Bureau Jeugdzorg Utrecht specifieke ondersteuningstrajecten opzetten, gericht op de opbouw van structurele samenwerking met het primair onderwijs.
§ Het LCOJ gaat in samenwerking met de provincie twee conferenties organiseren in het kader van samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Door de relevante partijen bij elkaar te brengen en te informeren over vernieuwingen en samenwerkings-mogelijkheden wordt structurele samenwerking bevorderd.
§ Aansluitend op provinciale conferenties wordt een specifieke ondersteuning van samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs opgezet. Trainingen, coaching en consultatie worden hierbij ingezet.

Het bestedingsplan 2002 wordt 11 maart voorgelegd aan de Commissie Zorg en Welzijn

Meer informatie: Evelien ten Bosch, telefoon 258 2493 of Evelien.ten.Bosch@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie