Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

L1 TV in Mook en Middelaar

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht d.d. 28 februari 2002

Lang gewacht toch gekregen
L1 TV in Mook en Middelaar vanaf 1 maart
De doorgifte van de regionale zender L1 in de Limburgse gemeente Mook en Middelaar is een feit. Vanaf (morgen) 1 maart kunnen de inwoners van Mook en Middelaar dagelijks naar de programma's van L1 kijken. Voorlopig gebeurt dat met behulp van videobanden. Na de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media tekende UPC bezwaar aan tegen de doorgifte van L1. Het Commissariaat wees echter het bezwaar van de hand en verplichtte UPC de Limburgse zender met ingang van 1 maart via de kabel door te geven. UPC heeft zich inmiddels bereid verklaard medewerking te verlenen en gaat L1 vanaf vrijdagavond dagelijks doorgeven voorlopig via het kanaal van de lokale omroep.

Onder andere de gemeente Mook en Middelaar, de provincie Limburg en UPC zijn begin deze week om de tafel gaan zitten. Dit overleg heeft ertoe geleid dat L1 vanaf morgen in Mook en Middelaar wordt doorgegeven.

In de komende tijd gebeurt de doorgifte nog via het aanleveren van videobanden, die dagelijks worden vernieuwd. Partijen zijn echter met elkaar in overleg om op korte termijn een permanente, structurele oplossing te realiseren, zodat ook teletekst bekeken kan worden. Met name bij calamiteiten zijn rechtstreekse uitzendingen voor de inwoners van Mook en Middelaar van groot belang. Een uitzending via videobanden levert echter geen rechtstreekse verbinding op.

Persbericht d.d. 1 maart 2002

Visitatiecommissie licht rapport toe

Gemeenteraad herkent zich in bestuurskrachtprofiel

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft woensdagavond tijdens een speciale raadsvergadering met de visitatiecommissie het bestuurskrachtprofiel vastgesteld. De vraag van de visitatiecommissie of de raad zich herkende in het profiel, werd na enige discussie door de gemeenteraad bevestigend beantwoord. Het bestuurskrachtprofiel is een oordeel over de mate waarin de gemeente adequaat invulling geeft aan haar huidige en toekomstige opgaven. Dit profiel vormt een handvat voor kwaliteitsverbetering in het bestuurlijk handelen. De visitatiecommissie was tevreden over het gevoerde proces het afgelopen jaar en sprak waardering uit over de medewerking om te komen tot dit profiel. De gemeentebestuurders bedankte de visitatiecommissie voor dit gratis advies, dat een uitdaging is voor verdere stappen.

De vragen van de raad richtten zich vooral op de beoordeling van de opgaven op het strategische kwaliteitsniveau. In het bestuurskrachtprofiel is op dit onderdeel aangegeven, dat hiervoor geen opgaven geÔdentificeerd zijn. Na vragen van de raad over de bewuste keuze van Mook en Middelaar om zich aan te sluiten bij het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), antwoordde visitatiecommissielid Houben, dat deze keuze niet als strategisch werd beoordeeld. De commissie zag dit als een tactische opgave. Nadat leden van visitatiecommissie de toepassing van de criteria hadden verduidelijkt, kon de raad zich vinden in het eindresultaat.

Het rapport geeft een analyse van de gemeente als bestuur, dienstverlener en als participant op drie niveau's. Deze gemeentelijke rollen zijn op het strategische, tactische en het operationele niveau onderzocht. De bestuurskrachtmonitor is een instrument om de bestuurskracht van gemeenten objectief en systematisch in beeld te brengen. Het bestuurskrachtprofiel is geen rapportcijfer voor het functioneren van de gemeente Mook en Middelaar. Het is een spiegel die inzicht geeft in hoeverre de gemeente bestuurlijk, ambtelijk en financieel in staat is om nu en in de toekomst haar opgaven te vervullen. Het gemiddelde resultaat van de beoordeelde onderdelen was voldoende. Capaciteit, middelen en externe factoren spelen ook een rol in de vervulling van de gemeentelijke opgaven. De gemeente heeft nu een duidelijk beeld op welke punten de bestuurlijke kwaliteit verbeterd kan worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie