Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht bouwplannen gemeente Alphen a/d Rijn

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 4 t/m 9 maart 2002

Ingekomen bouwplannen en meldingen
's-Molenaarsweg 53 A Het verhogen van de schoorsteen Bartokhof 11 Het vergroten van het balkon
Marketentster 60 Het plaatsen van een berging
Anna Van Saksenstraat 12 Het verhogen van de nokconstructie Zuider Keerkring 408 Het maken van een dakopbouw Zuider Keerkring 267 Het vergroten van de 2e verdieping Korenmolen 92 Het optrekken van de achtergevel
Korenmolen 96 Het optrekken van de achtergevel
Spanjesingel 68 Het gedeeltelijk bebouwen van het dakterras Hoorn 23B Het vergroten van de dakkapel
Vinkebuurt 46 Het bouwen van een woning met garage

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Castellumstraat 2 Julianastraat 89 St. Jorisstraat 2 Het slopen van panden

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
Binkhorst 93-99 en 103-107 Het optrekken van de achtergevels De vrijstelling is nodig omdat hoger wordt gebouwd dan de 1e bouwlaag Havixhorst 186 Het optrekken van de achtergevel en het maken van een uitbouw
De vrijstelling is nodig omdat de achtergevel hoger wordt dan de 1e bouwlaag

Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
's- Molenaarsweg 53a Het verhogen van de schoorsteen van de asfaltcentrale naar 50 m
De tijdelijke vrijstelling is nodig omdat het bestemmingsplan deze bouwhoogte niet toelaat.

Met toepassing van artikel 19, lid 1, 2 of 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van: J.P. Coenlaan 36 Het bouwen van een erker aan de voorzijde De vrijstelling is nodig omdat de erker op een tuinbestemming wordt gerealiseerd
Leidsche Schouw 11 Het bouwen van een nieuw BP- benzineverkooppunt De vrijstelling is nodig omdat de oppervlakte van de nieuwbouw groter is dan het bestemmingsplan toestaat
Ahornstraat 1 Het bouwen van een nieuwe berging in achtertuin De vrijstelling is nodig omdat de oppervlakte van de berging groter is dan het bestemmingsplan toestaat
Athenestraat 21 Het vergroten van de woning/garage aan de achterzijde De vrijstelling is nodig dat de uitbouw aan de achterzijde dieper wordt dan 2 meter

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 maart 2002 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Stadskantoor ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 27 maart 2002 (arti. 15 WRO) en10 april 2002 (art. 17 en 19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

NB. RECTIFICATIE BOUWPLAN: Goudenregenplantsoen 37 dat tot 27 maart 2002 ter inzage ligt in het kader van een voorgenomen vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 3 -procedure is door aanvrager ingetrokken.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen Groenoord 370 Het vergroten van de woning door het bebouwen van het dakterras 07-03-2002
Binkhorst 85 Het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde 08-03-2002 Zuideinde 67 A Het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een schuur 08-03-2002
Schouw 86 Het vergroten van de 1e verdieping 05-03-2002 Rietveldsepad (volkstuincomplex) Het plaatsen van een hekwerk en draaipoort 07-03-2002
Marketenster 1 t/m 173 Het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van de dakconstructie 08-03-2002
F van Bourgondië str 10 Het vergroten van de woning aan de achterzijde en een dakkapel aan de achterzijde 07-03-2002
Bremstraat 91 Het vergroten van de woning aan de achterzijde 06-03-2002
Cornelis de Vlamingstr 9 Het wijzigen van de aanbouw 06-03-2002

Verleende sloopvergunningen
Gouwestraat 7 Het slopen van een schoolgebouw 08-03-2002

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 13 maart 2002 laatste wijziging

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie