Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkeersroutes in Alphen aan den Rijn

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alphen aan den Rijn


Verkeersroutes in Alphen aan den Rijn, hoe gebruikt u ze?

Welke route kiest u als u met de auto op stap gaat? De kans is groot dat u hier niet altijd bewust bij stilstaat en uw route kiest op basis van gewoonte. De route die u gewoonlijk neemt, brengt u immers altijd bij uw eindbestemming.

Waarom dan toch deze vraag?
Het mogelijke antwoord is dat de keus voor een andere route u, maar ook anderen voordelen kan bieden. Hierop wil het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn u graag attent maken.

Het wegennet in Alphen aan den Rijn bestaat uit verschillende type wegen. Het zo te noemen hoofdwegennet vormt het skelet waar alle andere straten als een soort omhullend weefsel aanhangen. Dit hoofdwegennet is bedoeld om snel, veilig en comfortabel veel verkeer af te wikkelen. Waar het om gaat, is dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van deze wegen.

Nu zult u denken: "De route via de hoofdwegen is niet altijd het kortst en door vertragingen/files op een aantal hoofdwegen ook lang niet altijd het snelst". Hier zit een kern van waarheid in. Waar het vooral ook om gaat is dat de overige straten hoofdzakelijk liggen binnen de woongebieden en om die reden zo min mogelijk moeten worden belast met verkeer dat er niet thuishoort. Die straten behoren tot wat wordt genoemd verblijfsgebieden, waarin de 30km/ugebieden en de woonerven liggen.

In heel Nederland wordt zogenoemd Duurzaam Veilig verkeers- en vervoerbeleid gemaakt en uitgevoerd. Ook in Alphen aan den Rijn. Als onderdeel hiervan worden het straten- en wegennet in een reeks van jaren opnieuw ingericht in herkenbare types. Binnen de stad zijn dat de al genoemde hoofdwegen en verder de straten (30km/u) en erven in de verblijfsgebieden. De hoofdwegen krijgen (of hebben al) zoveel mogelijk dezelfde verschijningsvorm, met een profiel van geasfalteerde rijbanen en vrijliggende fietspaden. Om de doorstroming op het hoofdwegennet verder te bevorderen, worden de verkeerslichten op deze routes zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. U kent dit als groene golf.

De bedoelde functie van de hoofdwegen wordt ondersteund met maatregelen in de woongebieden. De maximum toegestane snelheid van 30 km/u gebied en inrichtingsmaatregelen als bijvoorbeeld drempels, dienen primair om de situatie veilig en leefbaar te houden. Ze zijn bedoeld om de snelheid van de autos af te remmen, doorgaand verkeer te weren en de straat (weer) leefbaar en veilig te maken voor de bewoners.

De gemeente streeft naar een duurzaam en veilig ingericht wegennet, maar kan dit niet alleen. Het vraagt ook wat van u. Stem uw routekeuze daarom af op de functie van de wegen. De oproep is: maak zoveel mogelijk gebruik van de hoofdwegen bij al uw autoritten. Voor verplaatsingen van en naar Alphen aan den Rijn luidt daarbij het advies om vanuit de woongebieden zo snel mogelijk op de Ring Alphen (bestaande uit de Zegerbaan, Oostkanaalweg, N11, Leidse Schouw, Hoorn en Eisenhowerlaan) te komen en vanaf de ring uw weg te vervolgen.

Om een beeld te geven wát nu precies de hoofdroutes in de verkeersafwikkeling in Alphen aan den Rijn zijn, zijn deze op de hieronder staande kaart aangeduid. De Ring Alphen is als doorgetrokken lijn weergeven, de overige hoofdwegen als stippellijn. Aan de hand van de kaart kunt u zelf bepalen in hoeverre u nu al gebruik maakt van deze routes voor uw vaste autoritten en in hoeverre u nog winst kunt behalen door een andere route te kiezen. Winst niet alleen voor u (in reistijd en comfort), maar ook winst in woon- en leefgenot en veiligheid voor de inwoners van de woongebieden.

Hoofdwegenstructuur Alphen aan den Rijn

De gemeente zal u de komende periode via de weekagenda en de website nader informeren over specifieke routes vanuit de verschillende woonwijken.

Wilt u meer informatie, klik dan op het onderstaande pdf-bestand "Structuurvisie Verkeer en vervoer".

Structuurvisie Verkeer en vervoer

Acrobat Reader

Een pdf-bestand kunt u lezen met de Acrobat Reader. Als u nog geen Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd heeft, klik dan op onderstaande banner 'Get Acrobat Reader' om deze gratis te downloaden.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 04 maart 2002 laatste wijziging

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie