Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering reconstructiecommissie gemeente Amerongen

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amerongen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

De reconstructiecommissie gelderse vallei/utrecht-oost vergadert, u bent welkom
Hoe ziet de toekomst van het gebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost er uit? Wie gaat wat doen en wanneer?
Dat zijn de vragen die de reconstructiecommissie in oprichting behandelt. Deze commissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht, het dagelijks bestuur van de provincies. De reconstructiecommissie i.o. heeft de opdracht gekregen een reconstructieplan voor de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost op te stellen. Dit plan moet leiden tot een goede ruimtelijke structuur van landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu, woon-, werk- en leefklimaat en infrastructuur.

De bijeenkomsten van de reconstructiecommissie i.o. zijn openbaar tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom.

De reconstructiecommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost vergadert eenmaal per 6 weken. De eerstvolgende vergadering van de reconstructiecommissie is op 8 maart 2002 in kamer 551 van het gemeentehuis van Ede. Vanaf 14 uur kunt u de vergadering bijwonen. Aansluitend komt het bestuur van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei bijeen. De agenda luidt:

AGENDA

Reconstructieaangelegenheden

1. Opening

2. Concept verslag vergadering 25 januari 2002
3. Mededelingen

+ Voortgang Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
+ Vaststellen vergaderdata 2002

4. Tussenevaluatie interactieve bijeenkomsten
5. Advies over de richtlijnen van de Commissie m.e.r.
6. Projectvoorstellen derde Architectuurnota
7. Visie van NVV/NVM op de landbouw

SVGV-aangelegenheden

8. Meerjarenprogramma biologische landbouw
9. Samenvoegen van nevenvestigingen

10. Kaderbrief 2003 gebiedsgericht beleid plattelandsontwikkeling
11. Rondvraag, sluiting

Het werkgebied van de reconstructiecommissie strekt zich uit van de Randmeerkust in het noorden tot de bosgrens van de Veluwe in het oosten, de Rijn in het zuiden en de grens van het concentratiegebied in het westen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie