Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overhandiging waardevolle bomenlijst Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enkhuizen

PERSBERICHT

Gemeente Enkhuizen

Publiekszaken/Communicatie
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Telefoon (0228) 360 155 / 06 22 56 04 73
Fax (0228) 360 107
E-mail (communicatie@enkhuizen.nl)

datum: 4 maart 2002

Overhandiging waardevolle bomenlijst

Dinsdag 5 maart aanstaande om 15.00 uur zal wethouder Niko Dol in het stadhuis een waardevolle bomenlijst overhandigen aan de heer Pieter Jan de Vries van Vereniging Oud Enkhuizen. Voor de overhandiging aan Vereniging Oud Enkhuizen is gekozen om het cultuurhistorisch belang van de op de lijst voorkomende bomen te benadrukken.

Het belang van oude monumentale bomen in een historische stad als Enkhuizen is groot. De bomen vertegenwoordigen een geschiedenis van tientallen jaren en horen bij het erfgoed dat onze voorvaderen aan ons hebben nagelaten. Bomen zijn kwetsbaar. Zeker in een stad waar allerlei infrastructurele functies continu veranderen. Straten worden met enige regelmaat aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Rioleringen en andere verouderde leidingen worden vervangen. Er komen steeds meer (glasvezel)kabels in de grond om ons van de nodige informatie te voorzien. Echter al deze activiteiten ten nutte van de burgers en bezoekers van Enkhuizen gaat vaak ten koste van de leefruimte van de boom.

Om de boom in ons stadsbeeld te behouden en dan in het bijzonder oudere bomen, is het wenselijk om deze bomen extra te beschermen. In 1999 is mede daarvoor de Bomenverordening aangepast en is de mogelijkheid opgenomen om een door ons college vastgestelde lijst van waardevolle bomen te beschermen. In beginsel worden voor deze bomen geen kapvergunning afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie.

In het jaar 2000 heeft de gemeente in samenwerking met de Bomenstichting, de werkgroep Kritisch Boombeheer en de adviesgroep milieu een inventarisatie gehouden wat heeft geresulteerd in deze lijst van waardevolle bomen. Met deze lijst en de extra bescherming van de daarin vermelde bomen hopen wij een bijdrage te leveren voor het historisch stadsgezicht van de toekomst opdat ook de generaties na ons kunnen genieten van een historische stad met oude waardevolle bomen

Met de overhandiging van de lijst aan de vereniging Oud Enkhuizen wil het college ook het cultuurhistorische belang van de bomen benadrukken. Bomen maken een wezenlijk onderdeel uit van het gehele stadsgezicht en dienen daarmee ook de aandacht te krijgen die ook onze monumentale panden in de stad krijgen. En als grote belangenbehartiger van alles wat voorgaande generaties aan ons hebben nagelaten is de vereniging Oud Enkhuizen de aangewezen club om het eerste exemplaar van de bomenlijst in ontvangst te nemen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Harry Meester, medewerker Stedelijk Beheer

Tel.: 0228 - 36 02 55

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie