Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gedeputeerde staten willen 1,2 miljoen voor woon-zorgprojecten

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Gedeputeerde staten willen 1,2 miljoen voor woon-zorgprojecten

05-03-2002
Gedeputeerde staten stellen de commissie Zorg en Welzijn voor ruim 1,2 miljoen euro te reserveren voor de realisatie van woon-zorgprojecten. Het uitbreiden van de voorraad zorgwoningen is een adequaat middel in de bestijding van wachtlijsten. Het gaat daarbij om kwalitatief hoogwaardige zorgwoningen voor ouderen, voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en voor mensen met psychiatrische problematiek. Bij een woon-zorgvoorziening zijn de woon- en zorgfunctie op één locatie gevestigd, maar worden door verschillende organisaties geleverd en gefinancierd. De belanghebbende partijen hebben hierbij hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar werken nauw samen aan één woon-zorgvoorziening.

Juist nu de vraag naar zorgwoningen groot is en door vergrijzing alleen maar zal toenemen, blijken vele initiatieven voor de realisatie voor zorgwoningen te stokken op de financiering. Dan gaat het vooral om onderdelen van de zorginfrastructuur, zoals een zusterpost, ruimte voor dagopvang en opslagruimte voor hulpmiddelen. Met de bijdrage van ruim 1,2 miljoen euro kan de provincie financiële belemmeringen wegnemen, zodat 11 vernieuwende projecten eenmalig gefinancierd kunnen worden. Onder deze projecten zijn een zorgflat in De Bilt, een zorg- en dienstencentrum in Abcoude en een logeerwoning in IJsselstein.

Zorgflat De Bilt
In drie flats van de Woningstichting SSW, met ieder 80 huishoudens, wonen veel ouderen met een latente of manifeste zorgbehoefte. Woningstichting SSW wil deze flats beter geschikt maken voor ouderen met een zorgvraag, bijvoorbeeld door het weghalen van drempels en verbreden van deuren en gangen. De woningbouwvereniging wil samen met een zorgaanbieder, de stichting welzijn ouderen en de gemeente De Bilt 30 woningen in een van de flats geschikt maken voor zorgverlening. Zo kunnen mensen, ook met een iets zwaardere zorgvraag in hun woonomgeving blijven wonen. De provincie draagt 183.000 euro bij.

Zorg- en dienstencentrum Abcoude
Ten behoeve van ouderen in Abcoude wordt een zorg- en dienstencentrum gerealiseerd, met 24-uurs zorg, dagopvang en dagverzorging, een steunpunt thuiszorg, een consultatiebureau en een uitleen medische hulpmiddelen. In Abcoude is geen voorziening voor ouderen. De initiatiefnemer van het project is Westbroek Woondiensten. Eind 2001 hebben belanghebbende partijen de steun van de Regionale Taskforce Wachtlijsten ingeroepen om een en ander te realiseren. De provincie draagt ruim 160.000 euro bij.

Logeerwoningen IJsselstein
De gemeente wil samen met woningbouwverenging IJsselstein twee woningen geschikt maken voor tijdelijke opvang van lichamelijk gehandicapten. Hiervoor moeten de woningen worden aangepast. Het gaat om het verbreden van de gangen, het aanbrengen van een lift, ruimte voor de scootmobiel, een
gemeenschappelijke functionele ruimte en een werkruimte voor een zorgteam, om 24-uurs zorg te kunnen leveren. De provincie draagt 40.000 euro bij.

Koppelen van deskundigheid
De deskundigheid van huisvesters wordt gekoppeld aan die van zorgaanbieders. Daarnaast sluit de kleinschaligheid van de woon-zorgprojecten die zo ontstaan veelal aan bij de wensen van cliënten. Wachtlijsten in de zorg vormen op dit moment een groot maatschappelijk probleem. Onvoldoende huisvesting voor mensen met een zorgbehoefte en de personeelstekorten gelden als belangrijkste oorzaken. Andere projecten, dan de drie bovengenoemde, die een provinciale bijdrage ontvangen, zijn: De Grote Koppel in Zeist, De Koppel in Utrecht, project Beschermd wonen in Amersfoort, zorgwoningen in Maarssen, een zorgflat in Baarn, zorgflat De Lange Wiek in Woerden, zorgwoningen in Woudenberg, en zorgflat Binnenhof in Zeist.

Dit voorstel wordt 11 maart aan de Commissie Zorg en Welzijn voorgelegd.

Meer informatie: Evelien ten Bosch, telefoon 2582493 of Evelien.ten.Bosch@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie