Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NMa publiceert richtsnoeren clementietoezegging

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit
Zoek soortgelijke berichten

Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Persbericht 02-07

Den Haag, 5 maart 2002

NMa publiceert richtsnoeren clementietoezegging

Vandaag publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), als consultatiedocument, haar richtsnoeren over clementietoezegging. De NMa geeft hiermee duidelijkheid over regels die zullen gelden voor het niet opleggen of verminderen van geldboetes wanneer ondernemingen de NMa informeren over kartels waaraan door hen wordt of is deelgenomen. Hiermee zet de NMa een belangrijke volgende stap in het snel en effectief opsporen van geheime en schadelijke kartels, die directe gevolgen hebben voor afnemers en consumenten.

Het systeem van clementietoezegging
De onderneming die als eerste melding maakt van en openheid geeft over een kartel is verzekerd van volledige boetevrijstelling (immuniteit), op voorwaarde dat de onderneming geen initiatief nemende of leidinggevende rol heeft gespeeld bij het aangaan van het kartel én de NMa nog geen onderzoek naar het desbetreffende kartel heeft ingesteld. Heeft de NMa reeds een onderzoek gestart naar een kartel, dan komt de melder in aanmerking voor boetevermindering van vijftig procent tot maximaal volledige boetevrijstelling (immuniteit). Wanneer een deelnemer aan een kartel de NMa niet als eerste kennis geeft van het kartel of wanneer de melder de initiatiefnemer of leider van het kartel is, dan kan de NMa een boetevermindering verlenen van tien tot maximaal vijftig procent. De hoogte van de boetevermindering hangt samen met het stadium van het onderzoek, de rol van de onderneming binnen het kartel en de toegevoegde waarde van de informatie. Informatie heeft toegevoegde waarde wanneer het informatie betreft waar de NMa nog geen kennis van heeft genomen en op basis waarvan bewijs kan worden geleverd van een overtreding van de Mededingingswet.

Voorwaarden voor verkrijgen van clementie
De melder van een kartel moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om voor boete-immuniteit of boetevermindering in aanmerking te kunnen komen:
· De onderneming overhandigt alle informatie die zij over het kartel heeft of krijgt;
· De geleverde informatie is bij de NMa onbekend en maakt het mogelijk een onderzoek te starten of heeft toegevoegde waarde voor reeds bestaand onderzoek;
· De onderneming is geen initiatiefnemer of leider van het kartel en heeft geen ondernemingen aangezet deel te nemen aan het kartel; · De onderneming verleent volledige medewerking aan het onderzoek; · De onderneming onthoudt zich van gedrag dat het onderzoek van de NMa kan belemmeren.

Internationaal
Bij de totstandkoming van het consultatiedocument heeft de NMa gekeken naar de wijze waarop collega-autoriteiten clementie verlenen. Het Nederlandse systeem is in grote mate vergelijkbaar met de in februari 2002 gepubliceerde (aangepaste) regeling van de Europese Commissie. Daarnaast komt het Nederlandse systeem overeen met succesvolle "leniency-regelingen" die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hanteren. In de VS worden jaarlijks tientallen geheime en schadelijke kartels op basis van deze regeling opgespoord. Bij de Engelse kartelautoriteit werden er in het eerste jaar dat zij de regeling toepaste (1998) meteen zeven kartels gemeld.

Clementiebureau
Een onderneming die voor clementie in aanmerking wenst te komen, kan zich uitsluitend wenden tot het Clementiebureau van de NMa. Het Clementiebureau is bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 330 1710, faxnummer 070 - 330 1700 en per e-mail (NMa_clementie@minez.nl). Indien ondernemingen tijdens de consultatieperiode bij het Clementiebureau een verzoek tot clementie indienen, dan wordt het in het consultatiedocument neergelegde beleid gehanteerd.

Reageren op consultatiedocument
Het consultatiedocument is aan (organisaties van) marktpartijen en collega-toezichthouders gestuurd met het verzoek eventueel commentaar en suggesties te geven. Daarnaast is de tekst van het gehele document vanaf heden te vinden op de website van de NMa: www.nma-org.nl. Reacties op het consultatiedocument kunnen schriftelijk of per e-mail worden gegeven. De consultatieronde sluit op 5 april. De NMa houdt rekening met de reacties bij het definitief vaststellen van het document. De NMa streeft er naar het definitieve document medio mei te publiceren op haar website.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie