Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

AOT Jaarresultaten 2001

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: AOT
Zoek soortgelijke berichten

AOT

Amsterdam, 6 Maart 2002

PERSBERICHT

RESULTAAT 2001

---


* Nettowinst in 2001 met 56% gedaald tot 13,5 miljoen (2000: 30,6 miljoen)

* Winst per aandeel gedaald met 55% tot 0,55 (2000: 1,22)
* Nettowinst vierde kwartaal 2,7 miljoen (2000: 8,0 miljoen) ofwel per aandeel 0,11 (2000: 0,32)

* Dividendvoorstel 0,22 (2000: 0,50) per aandeel in contanten.
Algemeen

AOT heeft het jaar 2001 met lagere resultaten afgesloten. In vergelijking tot het uitzonderlijk gunstige jaar 2000 daalde de nettowinst met 56% tot 13,5 miljoen (2000: 30,6 miljoen). Directievoorzitter Sasker de Boer toonde zich niet ontevreden over de resultaten: Onze ondernemingsactiviteiten toonden veerkracht en de toch nog behaalde resultaten zijn redelijk gezien de moeilijke marktomstandigheden.

Vooral in het vierde kwartaal verliep de beurshandel moeizaam. Stagnerende koersen en een buitengewoon stille maand december hebben tot fors lagere resultaten geleid. Vrijwel alle onderdelen van AOT ondervonden hinder van de moeilijke marktomstandigheden.

Resultaten (in 1 mln)

Zie het origineel http://www.aot.nl/dutch/news_.../pr-02mrt06d.html .
Financiële gang van zaken

Het bruto bedrijfsresultaat daalde in 2001 met 37% tot 65,4 miljoen ten opzichte van 103,7 miljoen in 2000. Vooral bij de effectenhandel stonden de bruto opbrengsten in het afgelopen jaar onder druk, maar ook bij de derivatenactiviteiten was sprake van aanzienlijk lagere baten. Daarentegen was bij de bemiddelingsactiviteiten sprake van een sterke toename van de opbrengsten. In de bijlage is een volledige uitsplitsing per activiteit opgenomen.

De totale bedrijfskosten namen met 21% af tot 45,4 miljoen ten opzichte van 57,4 miljoen in 2000. De personeelskosten daalden met 15,2 mln vanwege het substantiële variabele gedeelte daarvan. Samenhangend met de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor aan de Vijzelstraat in Amsterdam en de invoering van het nieuwe handelssysteem van Euronext Amsterdam zijn extra kosten gemaakt. Voorts werd geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van bemiddeling (o.a. online brokerage) in Amsterdam en Sydney. In het vierde kwartaal werden ook de cijfers van Binck voor het eerst geconsolideerd. Door de consolidatie steeg het totaal aantal personeelsleden in het afgelopen jaar tot 308. De vaste kosten lieten een stijging zien van 3,2 mln.

In Nederland werd AOT in het achterliggende jaar geconfronteerd met tegenvallende bedrijfsbaten als gevolg van het zwakke beursklimaat en de relatief hoge kosten samenhangend met de invoering van het nieuwe handelssysteem (NSC) door Euronext Amsterdam. Hiertegenover stond dat de brokerage activiteiten van Binck en die van AOT in Australië de prognoses overtroffen.

De moeilijke marktomstandigheden in het afgelopen jaar waren vooral het gevolg van wereldwijd krimpende economieën en de lagere aandelenkoersen als gevolg van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten. De combinatie van deze factoren had in Nederland een verschuiving van particuliere naar professionele handel tot gevolg. Doordat professionele partijen meer met elkaar gingen handelen, kwamen de marges onder druk te staan. In combinatie met lagere transactievolumes en geringere spreads leidde dit tot fors lagere bedrijfsbaten in Nederland.

De activiteiten in het buitenland toonden een gemengd beeld. In Sydney werd een uitstekend resultaat behaald mede dankzij een sterke groei van de brokerage activiteiten. In Antwerpen en Londen waren de resultaten eveneens goed. In de Verenigde Staten daarentegen waren de resultaten teleurstellend. De derivatenactiviteiten aan de beurzen van San Francisco en Chicago zijn inmiddels geïntegreerd tot één profit center.

Dividend en vermogenspositie

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders (16 april 2002) wordt voorgesteld een dividend van 0,22 (2000: 0,50) in contanten per gewoon aandeel uit te keren. Het uitkeringspercentage blijft hiermee nagenoeg onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2001 64,1 miljoen (2000: 58,7 miljoen), na dividend. De intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2001 bedroeg 2,66. Gedurende het boekjaar werden 683.000 aandelen AOT (ofwel 2,7% van de uitstaande aandelen) ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 2,67, welke op 12 januari 2002 zijn ingetrokken en geen deel meer uitmaken van het geplaatst aandelenkapitaal. Ook in 2002 zal AOT naar verwachting eigen aandelen inkopen.

Vooruitzichten

De winstontwikkeling van AOT is voor een groot deel afhankelijk van de beweeglijkheid van koersen en beursomzetten. In dit opzicht zijn de eerste twee maanden van 2002 teleurstellend verlopen. AOT verwacht dat de resultaten in het eerste kwartaal derhalve fors lager zullen zijn dan die van het voorgaande kwartaal.

Verwacht wordt dat de moeilijke marktomstandigheden gedurende het eerste halfjaar van 2002 zullen aanhouden. Pas zodra de economie weer aantrekt en de marktomstandigheden verbeteren, zal de belangstelling van (eind)beleggers naar verwachting geleidelijk weer toenemen. AOT is goed gepositioneerd om te profiteren van een marktherstel.

Over AOT

AOT is één van Europas grootste onafhankelijke handelsbedrijven in effecten en derivaten. Naast Amsterdam heeft AOT ook kantoren in Antwerpen, Londen, Sydney, San Francisco en Chicago. AOT is lid van 8 effectenbeurzen en 10 derivatenbeurzen.

Kerncijfers

Zie het origineel .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie