Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 6 maart 2002
Verkiezing gemeenteraad
Asbest
Raadsvergadering
Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 Exploitatievergunningen
Wet Milieubeheer
Verklaring wet Milieubeheer
Bestemmingsplannen
Architectenwinkel geeft gratis advies Verkiezing gemeenteraad

Vaststelling uitslag verkiezing leden van de gemeenteraad Ter voldoening aan het bepaalde in artikel P 20 van de Kieswet wordt ter openbare kennis gebracht, dat op vrijdag 8 maart a.s. in kamer 5.19 van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, Eindhoven, een voor de kiezers toegankelijke zitting zal worden gehouden van het hoofd- en centraal stembureau. In deze zitting, die om 10.00 uur aanvangt, zal de uitslag van de op 6 maart 2002 gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad worden vastgesteld.

293/02 Cuwaertlaan 11, plaatsen van een tuinhuisje 20.02.2002 308/02 Nabucco 35, uitbreiden van een woning 21.02.2002 316/02 Seinelaan 21, bouwen van een bijkeuken en een schuur/berging 22.02.2002
193/02 Baarle Hertoglaan 43k, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 22.02.2002
326/02 Florapark 43, bouwen van een berging 25.02.2002 327/02 Maan Wijzenbeeklaan 1, plaatsen van een tuinhuisje 25.02.2002 317/02 Seinelaan 21, bouwen van een berging 22.02.2002 341/02 Bordeauxlaan 111, uitbreiden van een carport 26.02.2002 338/02 Venuslaan 423, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.02.2002
342/02 Flight Forum, aanbrengen van neonreclames 27.02.2002 292/02 Kanaalstraat 8, plaatsen van een noodtrap 20.02.2002 294/02 Geraniumstraat 25, uitbreiden van een woning 20.02.2002 48/02 Paradijslaan 32-38, bouwen van een luifel 21.02.2002 54/02 Professor Dr. Dorgelolaan 8, verbouwen en uitbreiden van een kantoor met fietsenstalling tot kantoor 21.02.2002 311/02 Dordognelaan 28, uitbreiden van een woning 21.02.2002 310/02 Kiplinglaan 57, uitbreiden van een woning 21.02.2002 301/02 Steenstraat 17, bouwen van een serre 21.02.2002 299/02 Topaasring 73, uitbreiden van een woning 21.02.2002 298/02 Gelaarsde Kat 46, uitbreiden van een woning 21.02.2002 297/02 Gelaarsde Kat 48, uitbreiden van een woning 20.02.2002 302/02 Grimbeertlaan 33, plaatsen van een tuinhuisje 21.02.2002 173/02 18-Septemberplein 16, aanpassen van een pui ten behoeve van een lunchroom 21.02.2002
305/02 Cuwaertlaan 60, bouwen van een overkapping/schuur 21.02.2002 306/02 Wijenburg 11, bouwen van een carport 21.02.2002 303/02 Meerhoven in plan Grasrijk, samenvoegen van 2 appartementen tot een appartement (appartementnummer 99 & 100) 21.02.2002 312/02 Firapeellaan 23, bouwen van een tuinhuisje 21.02.2002 313/02 Firapeellaan 19, bouwen van een berghokje 21.02.2002 314/02 Firapeellaan 21, bouwen van een berghokje 21.02.2002 315/02 Zandroos 23, uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning 22.02.2002
690/01 Flight Forum, kavels 22 en 24, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 2 kantoren 19.02.2002 1587/01 Topaasring 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.02.2002
1731/01 Armagnaclaan 34, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.02.2002
667/01 Sint Trudostraat 31-33, verbouwen van een voorgevel van een woning 25.02.2002
1720/01 Keverberg 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.02.2002

325/02 Langendijk, uitbreiden van een bedrijfsruimte 25.02.2002 328/02 Junolaan 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.02.2002 329/02 sportpark Meerhoven, plaatsen van een compact transformatorstation 25.02.2002
36/01 Tongelresestraat 37, uitbreiden van een winkel en het bouwen van 4 bovenwoningen 25.02.2002
1265/01 Wildeman 14, uitbreiden van een bedrijfsruimte 22.02.2002 321/02 Ten Hagestraat 7/Vestdijk 32, bouwen van een kantoorgebouw 22.02.2002
323/02 Twickel 3, uitbreiden van een woning 21.02.2002 318/02 Zandroos 25, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.02.2002 320/02 Cuwaertlaan 54, bouwen (legaliseren) van een fietsenhok 22.02.2002
322/02 Sint Trudoplein 3, uitbreiden van een winkel 22.02.2002 340/02 Kleine Berg 65, verbouwen en uitbreiden van een winkel 26.02.2002
339/02 Medoclaan 6, bouwen van een berging 26.02.2002 335/02 Cuwaertlaan 40, bouwen (legaliseren) van een volière 26.02.2002

334/02 Vaalserbergweg 16, verwijderen van 2 stalen kolommen 26.02.2002

333/02 Minckelersplein 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.02.2002
332/02 Grimbeertlaan 9, plaatsen (legaliseren) van een tuinhuisje 26.02.2002
331/02 Firapeellaan 31, plaatsen (legaliseren) van een berging/fietsenstalling 26.02.2002
330/02 Hondsruglaan 164, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.02.2002
337/02 Cuwaertlaan 19, bouwen (legaliseren) van een berging 26.02.2002

336/02 Cuwaertlaan 15, bouwen (legaliseren) van een berging 26.02.2002

839/00 Emmasingel 29, bouwen van woontoren de Admirant 26.02.2002 293/02 Cuwaertlaan 11, bouwen (legaliseren) van een tuinhuisje 26.02.2002
654/01 Hoogstraat, bouwen van een bedrijfsruimte ten behoeve van opslagruimte 27.02.2002
346/02 Tongelresestraat 84a, plaatsen van een lichtreclame 27.02.2002 345/02 Icaruslaan 6, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 27.02.2002
344/02 Parklaan 62, plaatsen van een neonreclame 27.02.2002 SL02/0032 Piazza 1, gedeeltelijk slopen van een luifel van een winkelgebouw 25.02.2002
SL02/0034 Kleine Berg 65, gedeeltelijk slopen van garageboxen 26.02.2002
SL02/0033 Zernikestraat 14, slopen van een kantoor-, archief- en opslagruimte 26.02.2002
SL02/0008 Offenbachlaan 7, gedeeltelijk slopen van dakbeschot 27.02.2002
SL02/0035 Vrijstraat 24, slopen restant van voormalige bioscoop en winkel 27.02.2002
Van 7 maart 2002 tot en met 20 maart 2002 liggen bij de dienst
* vestigen van een schoonheidssalon, Ettelbruckhof 4 (1735/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 14, lid 14.3, sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.

* bouwen van kunstwerk II, Flight Forum cluster I tussen gebouw 15 en 16 (1700/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.

* bouwen van een bedrijfsruimte, Esp, op bedrijventerrein Bokt West (579/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt West 2000.

* bouwen van een kindercentrum, Bunderkensven (1057/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 11, lid b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gijzenrooi.

Van 7 maart 2002 tot en met 3 april 2002 ligt bij bovengenoemde
* uitbreiden van een woning, Barnsteen 4 (602/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 7 maart 2002 tot en met 3 april 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
* verbouwen van een kantoor-opslag tot woning, Jan van Boendalelaan 4 (1348/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 7 maart 2002 tot en met 20 maart 2002 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en
* aanbrengen van een noodtrap, Kanaalstraat 8 (MO02/0004);
* restaureren van 4 woningen, Van Dyckstraat 15 & 16 en Bosboomstraat 36 & 38 (MO02/0001).
schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen deze plannen naar voren te 140/02 Leistraat 27, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 25.02.2002
240/02 Perzikstraat 30, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.02.2002

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
245/02 Mirabelweg 110, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 25.02.2002
253/02 Johan Vestersstraat 41, uitbreiden van een woning 25.02.2002 257/02 Gaspeldoornlaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een veranda 25.02.2002
288/02 Floralaan West 218, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.02.2002
293/02 Cuwaertlaan 11, plaatsen van een tuinhuisje 26.02.2002 Vervallen toestemming melding
877/99 Sint Trudoplein 3, verbouwen van een woning 28.02.2002 1624/00 Marinus van Meelweg 13, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand met kantoor 21.02.2002 1579/01 Flight Forum, bouwen van een parkeergarage onder de busbaan 21.02.2002
1648/00 Meerhoven, aan de Zandgolf, kavel 208, bouwen van een woning 21.02.2002
1469/01 Atrechtlaan 25, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 22.02.2002
1741/01 Bordeauxlaan, plaatsen van een skatevoorziening 22.02.2002 1743/01 18-Septemberplein 17, tijdelijk plaatsen van een geldautomaatkiosk 22.02.2002
1749/01 Lemmenslaan 52, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.02.2002
1745/01 Atilla 38, uitbreiden van een woning 22.02.2002 1789/01 Sprookjesbosch 86, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.02.2002
1881/01 A67, randweg Eindhoven, km 21,950, verbouwen van viaduct Aalsterweg 22.02.2002
600/98 Riel 8, verbouwen van een varkensbedrijf tot paardenfokkerij annex opfok- en africhtingsstal 22.02.2002
631/01 Annie Romein-Verschoorstraat 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.02.2002
1252/01 Gascognehof 9, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een tuinkamer 22.02.2002
1880/01 A2, randweg Eindhoven, km 161,450, verbouwen van viaduct Meerveldhovenseweg 22.02.2002
1879/01 A2/67, randweg Eindhoven, km 162,050, verbouwen van viaduct Ontginningsweg 25.02.2002
1099/01 Stratumseind 77, uitbreiden van een horecaruimte 25.02.2002 1125/01 Boschdijk 1079, uitbreiden van een woonhuis 25.02.2002 103/02 Haringvliet 15, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 25.02.2002
104/02 Haringvliet 19, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 25.02.2002
152/02 Heezerweg 268-270, aanpassen voorgevel ten behoeve van GEA-ruimte 25.02.2002
1431/01 Flight Forum Eindhoven, cluster nummer 21, bouwen van een overkapping ten behoeve van opslagruimte verhuisbedrijf 25.02.2002 1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 25.02.2002
812/01 Heuvel Galerie, aanpassen van de hoofdtrap forum 25.02.2002 1878/01 A2/67, randweg Eindhoven, km 20,700, verbouwen van viaduct Professor Holstlaan 26.02.2002 1
883/01 A67, randweg Eindhoven, km 21,444, verbouwen van viaduct Gestelsestraat 26.02.2002
1882/01 A2, randweg Eindhoven, km 158,250, verbouwen van viaduct Sierman 26.02.2002
797/01 Burghplein 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.02.2002

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1604/01 Winkelcentrum Woensel 84h, plaatsen van een verlichte geveltekst 25.02.2002
1537/01 Soetendaal 13, uitbreiden van een woning 26.02.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
148/02 Turfveldenstraat 13, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van woonruimte 22.02.2002
1667/01 Frans Halsstraat 36-50, Van Dijkstraat 1-16 en Bosboomstraat 36-38, renoveren wooncomplex van 26 woningen tot 24 woningen 26.02.2002
97/02 Rechtestraat 9, vervangen van een lichtreclame-installatie 26.02.2002 1769/01 Frankrijkstraat 110, uitbreiden van een woning 27.02.2002
Geweigerde bouwvergunningen
1720/01 Keverberg 8, uitbreiden van een woning 21.02.2002 1310/01 Oirschotsedijk 2, plaatsen van een container 25.02.2002 1665/01 Fuutlaan 25, verbouwen van een woning 26.02.2002 206/01 Meerhoven, aan de Zandgolf, kavel 221, bouwen van een woning 26.02.2002
MO01/0028 Rechtestraat 40, verbouwen van de voorgevel 22.02.2002

Subsidie gemeentelijke monumenten
Eigenaars van gemeentelijke monumenten worden eraan herinnerd, dat tot
1 april 2002 aanvragen kunnen worden ingediend op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten (art. 2). Voor vragen kan contact worden opgenomen met de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, tel. 238 64 53.
SL01/0115 Mathildelaan, gedeeltelijk slopen van het interireur van kantoorgebouw EC/ED (lichttoren) 21.02.2002 SL02/0018 Boschdijk 1079, gedeeltelijk slopen van bijgebouwen 25.02.2002

Verleende splitsingsvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01.042 Tongelresestraat 263 t/m 269 21.02.2002 HV02.001 Hoogstraat hoek Rivierstraat 21.02.2002

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV99.028 Verwerstraat 90 21.02.2002
KV01.021 Wattstraat 32 21.02.2002

Verleende onttrekkingsvergunningen
Zaaknummer Adres Datum verzending
HV01.044 Wal 11a 21.02.2002
HV02.002 Sliffertsestraat 355 21.02.2002
Asbest

Sinds 1 juli 1993 is de toepassing en verkoop van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest toegepast in diverse producten die in de bouw werden gebruikt. Wanneer u van plan bent om iets te slopen waarin asbest is verwerkt bent u verplicht voor een sloopmelding of
-vergunning contact op te nemen met de gemeente.
Hoe herkent u asbest?
Asbest is zonder laboratoriumtest niet met zekerheid te herkennen. Wel kunt u materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. U kunt bij de gemeente een folder ophalen of opvragen met de titel Sloopvergunning/sloopmelding. Hierin staat een checklist met materialen waarin mogelijk asbest verwerkt zit. Veel voorkomende toepassingen binnenshuis zijn bijvoorbeeld de vinylvloertegels en
-bedekking. Vinylvloertegels zijn vooral toegepast in toiletten en keukens. Het gaat om een harde kunststoftegel met meestal een wit gevlamd motief. Vinylvloerbedekking (vinylzeil) is vooral gebruikt in keukens en op trappen. Het asbest bevindt zich in de onderlaag. Deze viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs tot lichtbeige en soms lichtgroen van kleur.

Aantonen van asbest
Wanneer u een (deel van een) bouwwerk gaat slopen dat vóór 1 juli 1993 is gebouwd, zult u zelf moeten aantonen of er asbest aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld via een onderzoeksrapport van een deskundig bedrijf of een schriftelijke verklaring op grond van een visuele inspectie op basis van de checklist in de Bouwverordening. Een volledig overzicht van de mogelijkheden om de aan- of afwezigheid van asbest aan te tonen, vindt u in de folder Sloopvergunning/sloopmelding.

U wilt gaan slopen
Wanneer u een bouwwerk of asbesthoudende vloerbedekking wilt gaan slopen, kunt u zich melden bij de balie van de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. U moet daarbij een beschrijving kunnen geven van de aard van de sloopactiviteiten en een (situatie)tekening kunnen laten zien. Samen met u zal aan de hand van een checklist worden bekeken of u een sloopvergunning nodig heeft, een sloopmelding moet doen of dat het gaat om een vergunningvrije sloopactiviteit. Wanneer het gaat om een sloopmelding en uw gegevens zijn compleet, dan kan deze ter plekke worden afgehandeld. Een schriftelijke sloopmelding wordt binnen een week afgehandeld. Voor een sloopvergunning moet u een aanvraagformulier invullen. Deze aanvraag wordt binnen dertien weken afgehandeld.

Waar laat u asbest
Als particulier kunt u kleine partijen asbest (maximaal 35 m3 per keer) inleveren bij de milieustraten. U moet wel van tevoren even bellen om een afspraak te maken. De adressen en telefoonnummers van de milieustraten vindt u in de folder Sloopvergunning/sloopmelding, in de stadsgids en in uw afvalkalender. Het in te leveren asbest moet worden natgemaakt en dubbel verpakt zijn in stevig plastic folie. Op het pakket moet een sticker of briefje geplakt zijn met de tekst ASBEST.


---

Raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op maandag 11 maart a.s. vanaf 15.00 uur in de Raadzaal, Kamer van Koophandel, Wal 20 in Eindhoven. Deze maandelijkse vergadering vindt plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel, zolang de verbouwing van het Stadhuis duurt. De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
* voorstel betreffende het haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een nationaal zwemstadion in Eindhoven;

* voorstel tot het verstrekken van een krediet voor de herinrichting van de Dommelstraat fase 1, tussen Stationsplein en Tramstraat en verstrekken van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Tramstraat;

* voorstel tot het instemmen met het Handhavingsprogramma 2002 gemeente Eindhoven.

De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


---

Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002

Op 4 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Eindhoven de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 vastgesteld. In de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 is tevens bepaald dat met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 de volgende verordeningen of regelingen, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd vastgesteld en welke nog van kracht blijven voor aanvragen, verleningen of vaststellingen van subsidie van voor de inwerkingtreding van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002, zijn ingetrokken:

* Verordening verbetering en onderhoud woningen eigenaar-bewoners Vonderkwartier 1994;

* Verordening verbetering en onderhoud eigenaar-verhuurder Vonderkwartier 1994;

* Verordening verbetering en onderhoud bedrijfspanden Vonderkwartier 1994;

* Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Eindhoven;
* Verordening subsidiëring projecten lokale agenda 21;
* Subsidieverordening zonneboilers Eindhoven;
* Regeling Fonds amateurkunst 1993;

* Verordening subsidiëring amateurkunst 1993;
* Verordening subsidiëring gilden 1994;

* Verordening verstrekking bruikleenvergoeding beeldende kunstenaars 1992;

* Fonds kunstenaars;

* Regeling Fonds cultuurverspreiding 1992;
* Cultuurfonds;

* Fonds stadsverfraaiing;

* Verordening subsidiëring sportverenigingen 1992;
* Fonds sportevenementen;

* Verordening subsidiëring emancipatie doelgroepen 1992;
* Verordening subsidiëring activiteiten in het kader van een antidiscriminatiebeleid 1989;

* Verordening vrijetijdsaccommodaties en speeltuinen 1994;
* Verordening subsidiëring vrijwillig jeugdwerk 1992;
* Regeling Fonds versterking vrijwilligerswerk 1997;
* Subsidieverordening onderwijsemancipatie;
* Verordening subsidiëring educatie 1996;
* Verordening subsidiëring onderwijs in allochtone levende talen 1999;

* Regeling Fonds onderwijsontwikkeling;

* Regeling Fonds onderwijsachterstand;

* Verordening op het verdubbelingsfonds 1996;
* Regeling Fonds activiteiten mondiale bewustwording 1992;
* Verordening op het fonds voor projecten in contactsteden 1996;
* Verordening subsidiëring woonconsumenten;
* Verordening geldelijke steun voor bedrijven 1995;
* Verordening stimulering onderhoud Eindhovense particuliere woningvoorraad;

* Evenementenverordening 2001;

* Verordening in- en doorstroombanen;

* Verordening subsidiëring werkervaringsplaatsen inschakeling werkzoekenden;

* Verordening subsidiebeleid Wiw en inkomensvrijlating;
* Reductieregeling 2000;

* Regeling woontussenvoorzieningen;

* Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven 1994.
In de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 is tevens bepaald dat met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 de volgende verordeningen of regelingen, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd vastgesteld, zijn ingetrokken:

* Verordening woningcorporaties en huurders in het kader van de stadsvernieuwing 1995;

* Verordening subsidiëring woningen voor ouderen 1994;
* Verordening geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem;
* Verordening bijdrage huurders bij woningverbetering en krotopruiming 1993;

* Verordening woningcorporaties en huurders in het kader van stadsvernieuwing 1995;

* Verordening bijdragen ineens bouwplaatskosten;
* Bijdrageregeling voor inzameling van oud papier;
* Verordening kinderdagverblijven 1981;

* Verordening subsidiëring peuterspeelzalen 1992;
* Verordening vrouwenhulpverlening;

* Verordening subsidiëring onderwijsbegeleiding 1994;
* Verordening subsidiëring avondonderwijs.
Dit besluit treedt in werking zes weken na 25 februari 2002. Over dit besluit kan een raadgevend correctief referendum op grond van de Tijdelijke referendumwet worden gehouden. Een verzoek tot het houden van een gemeentelijk raadgevend correctief referendum over het hiervoor genoemde besluit dient te worden ingediend binnen drie weken na de bekendmaking van dit besluit. Een verzoek kan door een kiesgerechtigde worden gedaan. Een persoon, die een verzoek tot het houden van een referendum wenst in te dienen, ondertekent dit verzoek op het Stadskantoor ten overstaan van een door de burgemeester aangewezen persoon en geeft daarbij blijk van zijn identiteit. Een verzoeker mag niet meer dan één verzoek tot het houden van een referendum over hetzelfde besluit indienen. Indien één kiesgerechtigde twee of meer verzoeken indient terzake van hetzelfde referendum, zijn al deze verzoeken ongeldig.


---

Exploitatievergunningen

Ingevolge artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven is een vergunning nodig van de burgemeester voor het exploiteren van een horecabedrijf. In de maand februari 2002 zijn de volgende aanvragen om een exploitatievergunning ingediend:
* Sint Philomenastraat 1, voor een cafetaria en afhaal-chinees ten name van de heer F. Guo;

* Dommelstraat 32, voor een cafébedrijf ten name van de heer C.A.M. Beeks;

* Markt 8, voor een café-restaurant ten name van Horeca Beheer Eindhoven B.V.;

* Veldmaarschalk Montgomerylaan 1, voor een hotel, restaurant, bar en zalen ten name van Holiday Inns (Eindhoven) B.V.;
* Ten Hagestraat 16, voor een broodjeszaak ten name van V.O.F. Broodjeszaak Broodje Dubbeldik;

* Schoenerstraat 12, voor een clubgebouw ten name van R.K. Stichting Speeltuin Sint Trudo;

* Dommelstraat 34, voor een eetcafé ten name van Tortillas Eindhoven B.V.;

* Stratumseind 46, voor een cafetaria ten name van de heer M.A.H. Helaly;

* Aalsterweg 322, voor een hotel, restaurant, bar en zalen ten name van Motel E3 Eindhoven Exploitatie B.V.;

* Kruisstraat 87, voor een restaurant/pizzeriabedrijf ten name van de heer A.N.B. Armanyous;

* Stuiverstraat 146, voor een coffeeshop ten name van V.O.F. Coffeeshop Eurogarden;

* Dommelstraat 24, voor een café-restaurantbedrijf ten name van de heer J.B. Helms;

* Stratumseind 65, voor een café-bedrijf ten name van mevrouw C.W.M. van Rijckevorsel.

De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijzen met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij de burgemeester. Belanghebbenden kunnen desgewenst verzoeken om hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Binnenstadsmanagement, dienst Algemene en Publiekszaken, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


---

Wet Milieubeheer

Verleende/ingetrokken vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer hebben verleend c.q. ingetrokken:

* een vergunning voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor ontwikkelen en proeffabricage van armaturen ten behoeve van verlichtingsdoeleinden, Hurksestraat 2a en 2b, Philips Lighting B.V.;

* een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsbedrijf, Hastelweg 33, J.P.B.H. Vroomen;
* het intrekken van een vergunning voor een las- en metaalbewerkingsbedrijf, Speelheuvelweg 20a, Swebo Las- en metaalbewerking.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 6 maart 2002 tot 17 april 2002 elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven;

* het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

Tot 17 april 2002 staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Loket W Woensel zuid, Wattstraat 70, horeca-, sport- en recreatieinrichting;

* Sportief Eindhoven B.V., Kanaaldijk Zuid 5a, opslag- en transportbedrijf;

* Café Ipon B.V., Stratumseind 18-20, horecabedrijf;
* FEDEX, Marinus van Meelweg, kavel 232, opslag- en transportbedrijf;

* Global Motorcycle Trading B.V., Kanaaldijk Noord 109e, inrichting voor motorvoertuigen;

* Handbalvereniging PSV, Sportpark Oude Bosschebaan, horeca-, sport- en recreatieinrichting;

* C.V. De Meerkol, Meerkollaan ongenummerd, woon- en verblijfsgebouw;

* El Po Po Eindhoven B.V., Keizersgracht 18, horecabedrijf;
* Stichting Parkstaete, Meerkollaan ongenummerd, woon- en verblijfsgebouw.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven.


---

Verklaring wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 8.19, lid 5 van de Wet milieubeheer, maken bekend wij een verklaring ingevolge artikel 8.19, lid 2 onder c van de Wet milieubeheer hebben afgegeven aan:

* Barco Vision voor wijziging in de indeling van een bedrijfspand, Marinus van Meelweg 20.

De verklaring en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03);
* Stadsdeelkantoor Strijp, Sint Trudoplein 6 te Eindhoven, op maandag van 15.00 uur tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur of na telefonische afspraak (238 47 00).

Ingevolge artikel 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan tegen deze verklaring beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alvorens beroep kan worden ingesteld, moet ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen deze verklaring door uiterlijk 17 april 2002 bezwaar in te dienen tegen deze verklaring. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

* naam en adres indiener,

* dagtekening,

* een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht,

* de grond van het bezwaar.

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. De verklaring treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


---

Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 30 januari 2002 door de heer A.M.J. Roestenburg een melding ingediend op de locatie Schootsestraat 53-55.
In de ontwerpbeschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:

* dat zij voornemens zijn het nader onderzoek van het betrokken gedeelte goed te keuren en vast te stellen dat het betrokken gedeelte deel uitmaakt van een geval van ernstige verontreiniging;
* dat zij toestemming verlenen voor het voornemen om een gedeelte van het geval van verontreiniging te saneren;
* dat het een deelsanering betreft waarbij er geen urgentie kan worden vastgesteld omdat het gehele verontreinigingsgeval hiervoor onvoldoende in beeld is gebracht;

* dat zij voornemens zijn, onder voorwaarden, in te stemmen met het (deel)saneringsplan;

* welke wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 maart 2002, gedurende vier weken ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8, te Eindhoven op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van ter inzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. Na de ter inzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaats ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld.

Beschikking ingevolge de artikelen 29, 37, 39 en 40 Wbb Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 19 november 2001 door G.G.Z. Eindhoven en de Kempen een melding ingediend ingevolge artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Dr. Poletlaan, aansluiting Grote Beek-Boschdijk. Naar aanleiding van deze melding is door burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking opgesteld, die van 30 januari 2002 tot 28 februari 2002 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze terinzagetermijn zijn geen zienswijzen ingebracht. Burgemeester en wethouders hebben op 6 maart 2002 de beschikking definitief vastgesteld. In de definitieve beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:

* dat er sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging;

* dat er voor een van deze gevallen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

* dat zij voornemens zijn, onder voorwaarden, in te stemmen met het (deel)saneringsplan;
Aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 maart 2002 gedurende zes weken ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8, te Eindhoven op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Binnen zes weken na de dag, waarop de beschikking is bekend gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit op grond van artikel 87 Wbb juncto artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Postbus 90155, 5600 RB te Eindhoven. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

* naam en adres van de indiener,

* de dagtekening,

* de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage, een voorlopige voorziening verzoeken indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bestemmingsplannen
Inspraak
Op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt momenteel het masterplan de Barrier voorbereid.
Dit masterplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de Boschdijk, de Alard du Hamelstraat, de Dr. Berlagelaan en de Pieter Poststraat. Het plan beoogt uitgangspunten en randvoorwaarden te definiëren voor de integrale wijkvernieuwing in de Barrier.
Het concept van dit masterplan ligt van 7 maart 2002 tot en met 3 april 2002 ter inzage in:

* het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, Kronehoefstraat 19;
* het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10;
* de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, bij de informatiebalie van de sector Bouw en Woningtoezicht, Frederik van Eedenplein 1.

Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 3 april 2002 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Ontwerp
Op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt een gedeeltelijke herziening van de voorschriften voorbereid van het bestemmingsplan Bokt West 2000. In dit kader ligt het ontwerp van de gedeeltelijke herziening ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van donderdag 7 maart, gedurende vier weken en derhalve tot en met woensdag 3 april 2002 op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, bij de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in het gebouw Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage) en in het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, Ouverture 85.
Dit ontwerp heeft betrekking op het versoepelen van de bebouwingsregeling voor de zogenaamde zichtkavels op het bedrijventerrein Esp.
Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad; de zienswijze dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Architectenwinkel geeft gratis advies

Maandag 11 maart aanstaande houdt de architectenwinkel zijn maandelijkse spreekuur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. U kunt er dan terecht van 16.30 tot 18.30 uur. Medewerkers van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en een architect, aangewezen door de BNA, afd. Eindhoven, zijn aanwezig om kosteloos informatie en advies te geven op het gebied van bouwen, verbouwen, renoveren, vergunningen en subsidies. Het eerstvolgende spreekuur na 11 maart is op maandag 8 april 2002, eveneens van 16.30 tot 18.30 uur. Eindhoven, 6 maart 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie