Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen 06-03-2002

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Groningen

Groningen, 6 maart 2002 Besluitenlijst nr. 8

1. GS hebben besloten de provinciale bijdrage voor het jaar 2002 aan Arriva vast te stellen op een bedrag van 20,65 miljoen. Dit bedrag is overeenkomstig de per 1 januari 2002 verleende concessie.
2. GS stemmen in met de ontwerpdienstregeling van Arriva. Voor meer informatie, zie persbericht nr.31, d.d. 05-03-02.
3. GS hebben de planuitwerking Hunzedal in de herinrichting Haren en de bijbehorende nota Bedenkingen en Commentaar definitief vastgesteld.

4. GS hebben in principe besloten een subsidie van 19.462 toe te kennen aan de Stichting Zorgboerderij Fenna Heerd in Noordbroek voor de verbouwings- en inrichtingskosten. Voor meer informatie, zie persbericht nr.32, d.d. 05-03-02.

5. GS hebben besloten 22.726,-- te verlenen aan de borgententoonstelling in het kader van het 25-jarig bestaan van de Groninger Borgen Stichting: "Adellijke trots in de ommelanden". De tentoonstelling start 23 maart en duurt tot eind oktober. De tentoonstelling is in drie museale borgen (Verhildersum, Menckemaborg, Fraeylemaborg) te zien, het nationaal rijtuigmuseum Nienoord en het Groninger museum. Elk museum zal een deelaspect in beeld brengen, bijvoorbeeld tuinen en parken van stand, recreatie en adellijke heren wonen en werken in de stad.
6. GS hebben in principe besloten een subsidie van in totaal e 11.492,-- te geven aan de zorgboerderijen de Woldhoeve in Mussel en de Wegafarm in Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.33, d.d. 05-03-02.

7. GS hebben besloten dat er geen redenen zijn om een milieueffectrapport (MER) te laten maken voor de nieuwe vergunningsaanvraag door PPG te Westerbroek Dit gezien het feit dat er geen sprake is van nieuwe bijzondere milieuhygiënische omstandigheden. In de ambthalve wijziging van de bestaande vergunning zijn reeds strikte eisen en specifieke maatregelen vastgelegd die, ondanks de voorgenomen productiestijging, zullen leiden tot een zeer sterke vermindering van de emissies.
8. GS hebben een concept-verordening Vertrouwenscommissie Herbenoeming CvdK opgesteld. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Voor meer informatie, zie persbericht nr.34, d.d. 05-03-02.

9. GS hebben besloten 11.345,-- subsidie aan het Fockeproject deel 2 te verlenen van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Deel 1 in 2001 was gebaseerd op het boek "focke en het geheim van Magnus", speciaal geschreven voor de SOGK door Martine Letterie. Dit jaar wordt er een nieuw (prenten)boek uitgebracht rond Focke ("ridder in 1 slag"). Het project is bedoeld voor kinderen van ongeveer 7 t/m 9 jaar en is gebaseerd op twee pijlers: een gedegen scholenproject en een publieksevenement, de Fockedag. Doel van het project is om jonge kinderen te laten ervaren dat de spannende middeleeuwen vaak heel dicht bij huis te vinden zijn.
10. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan het Kadaster voor de uitvoering van een toedelingsonderzoek in Middag-Humsterland. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en belemmeringen voor kavelruil ten behoeve van de doelen van Middag-Humsterland op het gebied van landbouw, landschap en recreatie. met het onderzoek is een bedrag van 39.806, 80 gemoeid.

11. GS hebben besloten een subsidie van 4.540,- te verlenen aan de Stichting Nationale Campagne tegen Geweld voor deelname van de provincie Groningen aan het project "ikhebeenidee.nl". Via deze website kunnen jongeren ideeën aandragen die oplossingen bieden voor problemen op gebied van geweld, pesten, veiligheid en respect voor anderen. Deze activiteit past goed binnen het provinciaal welzijnsbeleid.

12. GS hebben besloten 14.000,-- subsidie te verlenen aan het Grand Theatre voor het project "GT Grenzeloos". In dit project programmeert het Grand Theatre in samenwerking met de plaatselijke culturele commissies bijzondere voorstellingen in kleine plaatsen in de provincie Groningen. Zodoende krijgt het publiek de kans om in eigen dorpshuis of cultureel centrum nader kennis te maken met gevarieerd, spannend en toegankelijk kwaliteitstheater. Er wordt altijd aansluiting gezocht bij actieve plaatselijke organisaties.
13. GS hebben besloten 17 galerieën in de provincie Groningen in aanmerking te laten komen voor de Aankoop Subsidie Kortingsregeling (ASK-regeling). Voor meer informatie, zie persbericht nr.35, d.d. 05-03-02.

14. GS hebben besloten een subsidie van 18.151,21 te verlenen aan de gemeente Loppersum voor het maken van een identiteitsstudie van het dorp Loppersum in het kader van het provinciaal bouwheerschap.
15. GS hebben besloten een subsidie van 15.119,96 te verlenen aan de gemeente Winsum voor het maken van een identiteitsstudie van het dorp Ezinge in het kader van het provinciaal bouwheerschap.
16. GS hebben besloten een subsidie van 150.294,- te verlenen als co-financiering voor project "Ondernemerschap Nieuwe Stijl" in het kader van LEADER+ Oldambt/Westerwolde. Het is een project van de Stichting Regionaal Ondernemings Instituut en betreft het aanbieden van activiteiten ter versterking van het ondernemerschap en voor kwaliteitsverbetering van het aanbod om daarmee nieuwe initiatieven in de branche te stimuleren. Vanuit het SNN wordt tevens een bijdrage verleend van
230.861,-.

17. GS hebben besloten een subsidie van 141.000,- te verlenen uit het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) aan de gemeente Eemsmond voor de herstructurering van Uithuizermeeden. Het betreft het deelproject "herinrichting Johan van Veenplein". Het bedrag was door de provincie reeds gereserveerd voor dit project, maar het wachten was op aanvullende informatie over de inzet van marktpartijen. Nu een overeenkomst is gesloten met een projectontwikkelaar is er voldoende duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van het plan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie