Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vrij worden van de gasmarkt

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Economische Zaken


www.minez.nl

MIN EZ:vrij worden van de gasmarkt

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 36
Datum: 6-3-02

VRIJ WORDEN VAN DE GASMARKT

De leden van de Tweede Kamer, Geluk en Blaauw (beiden VVD), hebben aan de minister van Economische Zaken op 7 februari 2002 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennisgenomen van de uitlatingen van LTO-Nederland en van AgroEnergy over het vrij worden van de gasmarkt voor de kleine gasafnemers in de glastuinbouw? 1)


2 Kunt u aangeven wat de stand van zaken is?

3 Is het de bedoeling van de regering te streven naar vervroeging van het vrijmaken van de gasmarkt, met inbegrip daarbij van de kleine gasafnemers?


4 Zijn de kleine afnemers en is de markt er klaar voor de gasmarkt eerder vrij te maken dan 1 januari 2004?

---

1) Bloemisterij nr. 4 jl.


De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Ja. Het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) zal eind maart een advies aan mij uitbrengen over de datum waarop de laatste groep elektriciteits- en gasverbruikers keuzevrijheid zou kunnen krijgen. Wellicht ten overvloede meld ik u dat ook LTO Nederland deel uitmaakt van het PVE. Het is van belang dat alle noodzakelijke technische en organisatorische vraagstukken die verband houden met deze liberalisering afdoende zijn opgelost. De opening van de markt op
1 januari 2002 is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Ik heb begrepen dat het merendeel van de problemen inmiddels is opgelost, dan wel de komende tijd tot een oplossing wordt gebracht. De ervaringen die nu zijn opgedaan met het vrijmaken van het middensegment zijn van grote waarde om de opening van de markt voor de laatste groep verbruikers goed te laten verlopen.
Hiervoor moet nog het nodige werk worden verricht, waarbij ik hecht aan het tijdig gereed komen van een adequate aanpak. In dat kader moet onder andere gedacht worden aan het gereedmaken van aansluitingenregisters, een verdere standaardisatie van het berichtenverkeer tussen leveranciers en netbeheerders, het aanpassen van meetinstallaties bij afnemers, het definitief vaststellen van switchprocedures, het vaststellen van een verrekeningssystematiek voor verbruiksprofielen en een regeling voor een supplier of last resort.
Ik heb begrepen dat het Platform Versnelling Energieliberalisering de procedures en regelingen voor hierboven genoemde zaken voor de zomer van 2002 gereed hoopt te hebben. Daarna zijn nog enkele maanden nodig voor de implementatie daarvan in de bedrijven. In het genoemde advies dat het Platform mij zal doen toekomen, zal hiermee rekening worden gehouden. Ik zal zelf bezien in hoeverre er dan nog aanvullende voorwaarden aan de vrijmaking van deze laatste groep verbruikers gesteld moeten worden.


3 en 4. Ja. Ik vind het inderdaad wenselijk dat de vrijmaking van de gehele elektriciteits- en gasmarkt zo snel als technisch en organisatorisch mogelijk in 2003 plaatsvindt, zodat ook de kleinverbruikers zo snel mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van keuzevrijheid en toenemende concurrentie. Of de markt en de kleine afnemers er klaar voor zijn de gasmarkt eerder vrij te maken dan 1 januari 2004, zal onder andere duidelijk worden uit het advies van het Platform Versnelling Energieliberalisering. Daarnaast kondig ik aan dat ik in dat kader tijdig een voorlichtingscampagne gericht op de kleinverbruikers van gas en elektriciteit zal starten.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Jan van Diepen, tel: (070) 379 60 73

06 mrt 02 16:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie